CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo Tổng kết Khóa Bồi dưỡng Kinh nghiệm Trụ trì lần thứ 17, PL. 2564 - DL. 2020 - Hệ phái Khất sĩ

 - Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái,

- Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

- Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng, Ni,

- Kính thưa đại chúng,

Khóa Bồi dưỡng Kinh nghiệm Trụ trì lần thứ 17, PL. 2564 – DL. 2020, được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, địa chỉ 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM từ ngày 18 đến 24 tháng 4 nhuần năm Canh Tý (nhằm ngày 09 – 15/6/2020), với chủ đề: Vai trò của vị Trụ trì trong thời hội nhập và phát triển được diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Thư ký, chúng con xin kính trình lên chư Tôn đức nội dung giảng dạy và một số vấn đề liên hệ đến khóa “Bồi dưỡng Trụ trì” qua bản báo cáo khái quát như sau:

I. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁCH THỨC SINH HOẠT

Phần này, chúng con xin phép được thông qua vì đã được đọc trong Kế hoạch Bồi dưỡng Trụ trì tại phiên Khai mạc, ngày 18 tháng 4 nhuần năm Canh Tý.

Về cách thức tổ chức, trong bảy ngày ngắn ngủi, chư Tôn đức Tăng Ni đều sinh hoạt một cách hài hòa, thể hiện tinh thần hòa hợp như nước với sữa giữa các Giáo đoàn, tất cả chỉ là người con Khất sĩ, cùng sống chung tu học và chia sẻ những kinh nghiệp quý giá trên bước đường phụng sự Phật pháp.

Mỗi ngày, ngoài việc tham học kinh nghiệm, kiến thức cần có của vị trụ trì, đại chúng còn được sự chứng minh và thảo luận của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái vào mỗi buổi chiều.

Chúng con xin được kính trọng tấm lòng cao cả của chư vị Tôn túc, mặc dù bận rất nhiều Phật sự trọng đại trong đầu mùa An Cư, nhưng quý Ngài đã dành nhiều thời gian gắn bó, đồng hành với Ban Tổ chức, tích cực tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao như HT. Giác Hà, HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân (GĐ V), HT. Giác Minh (GĐ II); HT. Giác Phùng (GĐ III); TT. Minh Lộc (GĐ IV) và một số vị tôn đức khác. Quý Ngài thường xuyên lui tới, gần gũi và đồng hành với đại chúng, thể hiện tinh thần hòa hợp và gánh vác trách nhiệm chung của Hệ phái.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ TINH THẦN HỌC TẬP

Về số lượng hành giả tham gia khóa “Bồi dưỡng Trụ trì” gồm có: Giáo đoàn I: 12 vị. Giáo đoàn II: 09 vị. Giáo đoàn III: 36 vị. Giáo đoàn IV: 15 vị. Giáo đoàn V: 10 vị. Giáo đoàn VI: 8 vị. 

NGKS: 87 vị. NGGĐ I: 22 vị. NGGĐ III: 46 vị. NGGĐ IV: 50 vị; NGGĐ VI: 7 vị.

Giáo đoàn Tăng có 90 vị. Ni giới 212 vị. Tổng cộng: 302 vị. Ngoài ra, hơn 10 vị Tôn túc các Giáo đoàn đến chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực của vị trụ trì và thỉnh thoảng cùng sinh hoạt với đại chúng, tham gia chứng minh và thảo luận.

Chư Tăng Ni tham dự trong khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm nay khoảng 50% chư vị trên dưới 10 tuổi Hạ, 40% từ 10 đến 20 Hạ và khoảng 10%  từ 20 đến hơn 30 Hạ lạp.

Với tinh thần học tập tự nguyện và được sự giám sát của Ban kiểm soát nên lớp học tương đối đầy đủ. Có một số vị dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn tham gia thường xuyên và đúng giờ trong suốt một tuần qua. Tuy nhiên, trong một số giờ cuối ngày, vì một vài lý do, chư Tăng tham dự khóa học chưa được đầy đủ.

III. CHƯ VỊ GIẢNG SƯ VÀ KHÁCH MỜI THUYẾT TRÌNH

Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni trong Giáo hội và Hệ phái thuyết giảng và trình bày tham luận cũng như báo cáo một số vấn đề quan trọng trong 8 Ban của Hệ phái có 27 vị, trong đó HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đại diện cho Trung ương GHPGVN; về Hệ phái có 17 vị Tăng và 8 vị Ni; 1 vị khách mời: Ông Lê Hoàng Vân – Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM đã đến thăm và triển khai về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng như một số vướng mắc trong quản lý hành chánh thuộc các cơ sở thờ tự.

Chư Tôn đức giảng sư, khách mời phần lớn đều là những vị có năng lực, kiến thức chuyên môn, tâm huyết và có trách nhiệm với Giáo hội nói chung và Hệ phái nói riêng. Các vị đã truyền đạt những kinh nghiệm thiết thực trong việc quản lý một ngôi tự viện cho đến lý tưởng phụng sự Phật pháp của một vị trụ trì trong thời hiện đại.

Đặc biệt, trong buổi chiều làm việc cuối khóa, HT. Giác Toàn - Trưởng Ban tổ chức đã dành thời gian quý báu quang lâm thăm hỏi, sách tấn đại chúng.

Bảy ngày ngắn ngủi, nhưng đây là nơi đóng góp tài năng và trí tuệ thông qua công sức nghiên cứu và thuyết trình của chư hành giả, cũng như đóng góp ý kiến của toàn thể đại chúng Tăng Ni.

IV. NỘI DUNG CỦA CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN, GIẢNG DẠY

Chủ đề 1: Vai trò, trách nhiệm của vị trụ trì:

Gồm 8 bài, do 7 vị Tôn đức Hệ phái và 1 vị Tôn đức Giáo hội đảm trách: HT. Giác Toàn chia sẻ với đề tài: “Vai trò, trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển”; HT. Thích Huệ Thông đảm trách với chủ đề: "Những đều cần biết của một vị trụ trì"; HT. Giác Pháp: “Trụ trì trong thời hội nhập và phát triển; ĐĐ. Giác Nhẫn: “Phân cấp quản lý - yếu tố thành công của vị trụ trì”; NT. Yến Liên: “Vai trò, trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển”; NT. Thông Liên: “Trách nhiệm của vị trụ trì trong việc tạo trú xứ thích hợp cho đệ tử”; NT. Hiệp Liên: “Trách nhiệm của người trụ trì trong thời kỳ hội nhập”.

Qua các đề tài trên, chư vị đã truyền đạt những lý tưởng phụng sự đạo pháp, kiến thức chuyên môn, những kỹ năng cũng như tâm đức cần có của một vị trụ trì. Với tinh thần vô ngã vị tha, thực hiện được trọng trách “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, vị trụ trì đem ánh sáng Phật pháp phổ hóa khắp nhân sinh.

Nội dung của các bài tham luận và thuyết trình đa dạng, sâu sắc giúp cho hành giả hiểu thông các vấn đề liên quan đến trách nhiệm trụ trì trong thời hiện đại.

Chủ đề 2: Sách tấn, chia sẻ những kinh nghiệm tu học:

HT. Giác Ngộ chia sẻ về: “Quá trình hoằng pháp của Hệ phái Khất sĩ”; HT. Giác Hà: “Sách tấn các vị trụ trì và hành giả Khất sĩ”.

Nhị vị Hòa thượng đã khơi lại những khó khăn trong bước đầu hành đạo và những thành công nhờ sự kiên trì, tinh tấn tu học và phụng sự đạo pháp. Nhắn nhủ chư hành giả phải giữ vững đạo tâm, vượt qua những khó khăn, cám dỗ của thời cuộc.

Kêu gọi chư Tăng Ni trẻ du học về nên tập trung phụng sự Hệ phái và tu học đúng theo truyền thống của Tổ, Thầy.

Chủ đề 3: Tinh thần “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư Minh Đăng Quang:

HT. Giác Giới chia sẻ đề tài: “Học, tu và phụng sự: Ba yếu tố căn bản của vị trụ trì”. Hòa thượng đã ôn lại lời dạy của Phật, Tổ để định hướng chư hành giả học, tu và phụng sự theo đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang.

NS. Hạnh Liên: “Hình ảnh Y bát qua Chơn lý”; NS. Nguyệt Liên: “Quan niệm sống đạo đức của Tổ sư Minh Đăng Quang phù hợp với thời hội nhập và phát triển”.

Hai bài thuyết trình của nhị vị Ni sư đã nói lên được nét truyền thống và sự khế hợp của tư tưởng Tổ sư trong nếp sống đạo đạo đức phù hợp với thời hội nhập và phát triển.

Chủ đề 4: Thảo luận, báo cáo và định hướng của 8 Ban trong Hệ phái:

HT. Minh Bửu: “Các vấn đề thuộc Ban Tăng sự Hệ phái ngày nay”; TT. Minh Lộc: “Báo cáo Ban Từ thiện Hệ phái 6 tháng đầu năm 2020 và các đề xuất”; TT. Minh Thành: “Báo cáo về Ban Giáo dục – Tu thư và định hướng cho cuốn “Lược sử Phật giáo Khất sĩ Việt Nam”; TT. Giác Phổ: “Báo cáo của Ban Hoằng pháp và chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp thời hiện đại”; TT. Giác Hoàng: “Báo cáo  các hoạt động Phật sự của 8 Ban”, ĐĐ. Giác Nhường: “Báo cáo của Ban Hướng dẫn Phât tử”; ĐĐ. Giác Phước: “Báo cáo Quỹ Pháp học Khất sĩ”; ĐĐ. Minh Viên: “Báo cáo của Ban Nghi lễ”.  

Chư Tôn đức trong tám Ban của Hệ phái đã có những chia sẻ kinh nghiệm và báo cáo chi tiết những thành công đạt được cũng như những hạn chế trong mỗi Ban. Đưa ra những phương cách để phát triển, kiện toàn nhân sự, phù hợp với thời cuộc. Đồng thời, các bài thuyết trình, báo cáo trên nhằm khắc phục những tồn đọng, trì trệ một số Ban, thúc đẩy đi vào hoạt động nhịp nhàng, rõ ràng, minh bạch với tinh thần phụng sự đạo pháp vô ngã vị tha.

Chủ đề 5: Chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức tu học:

HT. Giác Nhân: “Phương pháp giáo dục hàng cư sĩ tại gia”; HT. Giác Minh (GĐI): “Hoằng pháp và trụ trì”; ĐĐ. Giác Nhường: “Truyền thông trong Hoằng pháp”; NT. Xuân Liên: “Hoằng pháp – Nghệ thuật giáo hóa cư sĩ”; NS. Chúng Liên: “Chia sẻ kinh nghiệm từ thiện”; NS. Hằng Liên: “Cách tổ chức khóa tu Vipassana”.

Bằng những kinh nghiệm tự thân, chư vị đã đóng góp những phương pháp hữu ích trong việc tổ chức, hoằng pháp, giáo dục và cảm hóa cho hàng cư sĩ tại gia cũng như cách thức tổ chức các khóa tu học, đặc biệt là khóa tu Thiền để hỗ trợ cho những người hữu duyên tu tập, tiến bộ trong giáo pháp của Phật-đà.

V. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

1. Kính thỉnh chư hành giả tham gia khóa Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì tích cực viết bài tham luận, góp phần cho khóa Bồi dưỡng trụ trì thêm phong phú.

2. Trong phiên họp của Ban Giáo phẩm Hệ phái vào ngày 17 tháng 4 nhuần năm Canh Tý, chư Tôn đức đề nghị khóa học Bồi dưỡng Trụ trì năm 2021 sẽ được tổ chức quy mô và chặt chẽ hơn, nhằm đảm bảo thời gian tu tập của đại chúng trong đầu mùa An cư, và cũng đáp ứng nhu cầu tu nghiệp, tập huấn của một vị trụ trì đang đảm nhiệm, hoặc sẽ đảm nhiệm trong tương lai. Do đó, khóa Bồi dưỡng Trụ trì 7 ngày cũng là khóa An cư tập trung của Hệ phái 7 ngày một cách viên mãn hơn nữa.

Khóa Bồi dưỡng trụ trì 7 ngày này, ngoài những mục tiêu của khóa này đã đề ra, còn hướng đến xây dựng nếp sống quy củ của thiền môn. Do đó, chư Tôn đức Tăng Ni tập trung ở một nơi, hạn chế đi lại để nối kết tình thân, và giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng trong các Ban của Hệ phái. Đây là thời gian lý tưởng mà tất cả chư Tôn đức Giáo phẩm đều có mặt cho nhau, sống vì lợi ích và sự phát triển của Tăng đoàn theo tinh thần của Phật, Tổ.

VI. KẾT LUẬN

Nhìn chung, các hành giả sau khi tham dự khóa học đều được trang bị đầy đủ kiến thức, lý tưởng cũng như những kỹ năng cần có của một vị trụ trì trong thời đại phát triển hiện nay.

Khóa Bồi dưỡng Trụ trì PL. 2564 – DL. 2020 được khép lại trong tinh thần hòa hợp và hoan hỷ của đại chúng. Mặc dù chư Tôn đức trong Ban Tổ chức đều đã nỗ lực để đóng góp cho khóa Bồi dưỡng trụ trì này, nhưng chắc chắn khó làm hết chức trách được giao phó. Kính mong chư Tôn đức từ bi hỷ xả. Ngoài ra trong bản báo cáo tổng quát này không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức trụ trì và đại chúng từ bi hoan hỷ lượng thứ.

Thay lời Ban Thư ký, chúng con xin kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn, chư vị trụ trì và đại chúng sức khỏe dồi dào, đạo lực tăng trưởng, đủ sức gánh vác sứ mạng trọng trách, thiêng liêng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, thực hiện nguyện ước cao cả tự độ và độ tha, góp phần cho sự phát triển bền vững Phật giáo Khất sĩ nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt nam nói chung.   

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan