CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo và chia sẻ về công việc sắp tới của Ban tu thư

Sáng nay, ngày 14-6-2020, là ngày thứ 6 của khóa bồi dưỡng trụ trì, TT. Minh Thành - UV TT HĐTS, Phó viện Trưởng VNCPHVN, Giáo phẩm Hệ phái- đã đến và trình bày về định hướng công việc của Ban Giáo dục Tu thư Hệ phái chuẩn bị hướng đến mừng sự kiện 100 năm ngày sinh của Đức Tổ sư. Trong bài trình bày, Thượng tọa đã đề cập đến những vấn đề cần làm của Ban tu thư như soạn thảo, định hướng những môn học, những quyển chơn lý cần được đem ra giảng dạy,…..với mục tiêu làm để hoàn thiện vấn đề đạo hạnh hay làm thế nào để toát lên cái đẹp của vị Khất sĩ trong xã hội. Thượng tọa đã vẽ ra một bức tranh phát triển của người khất sĩ từ xưa cho đến nay, và tương lai của cái đẹp sẽ thế nào. 

Sau đó thượng tọa vẽ nên một bức tranh hiện tình giáo pháp ngày nay, và nói lên những trăn trở, ưu tư của thế hệ trẻ cho bức tranh giáo pháp, tông môn khất sĩ để cho hợp với thời đại khoa học và để củng cố tinh thần trọng thị mà xã hội đã dành cho khất sĩ ngày nay.

Tiếp đến thượng tọa nhấn mạnh đến con đường hướng đến sự hoàn thiện tiêu chí trên, tiêu chí của tông môn “Nối truyền Thích ca Chánh pháp” của người khất sĩ, và làm cho nguồn mạch tâm linh đầy tinh thần giải thoát, đầy bản sắc văn hóa Việt Nam qua những chữ như: Lễ, Hòa, Nhẫn, Hạnh…. Cuối cùng thượng tọa chia sẻ vài vấn đề về tâm lý để người trụ trì, hay người khất sĩ cần hiểu rõ để hành xử cho hợp với những lời dạy trong Chơn lý và hoàn thiện cái đẹp của vị hành giả khất sĩ. 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan