CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kỷ niệm khóa Bồi dưỡng trụ trì

Khóa trụ trì bảy ngày mở dạy
Người tham gia quản lý nhân sinh
Sao cho đất Phật yên bình
Theo Chân Lý Tổ sự tình như gương

KHÓA tu tổ chức đạo duy trì
TRỤ thức nên người quả thực thi
TRÌ giới nhân hiền buông chấp ngã
BẢY tài sản quý hạnh tường tri

NGÀY trôi tật sửa sửa muôn thời
MỞ rộng tâm từ rạng khắp nơi
DẠY bón duyên lành hoa phúc nở
NGƯỜI vui trẻ mến đẹp bao đời

THAM đắm mê lầm chỉ lối ra
GIA thân mạnh mẽ sống ôn hòa
QUẢN tâm ý sạch không lầm lỗi
LÝ tỏ buông rời tật xấu xa

NHÂN gieo quả hái họa vui.. buồn
SINH đó.. vô thường lệ ướt tuông
SAO khỏi bồn chồn khi não động
CHO đi sẽ đoạn tánh ngông cuồng

ĐẤT *  rã duyên còn thức huệ xây
PHẬT do tự tánh chuyển luân dày
YÊN lòng huấn tập lòng yên tĩnh
BÌNH thản an thiền nghiệp chẳng vây

THEO lời đức Phật thầy khai trí
CHÂN tánh phô bày hiện sớm mai
LÝ hiểu năng rèn đơm phẩm hạnh
TỔ sư thỏa dạ đáp ân ngài

SỰ thể môn đồ như lọn đuốc
TÌNH như ánh đạo vững tay chèo
NHƯ như tỏ rạng bao thời khắc
GƯƠNG Tổ ân dày mỗi phút gieo

--------
Ghi chú:

A / BẢY TÀI SẢN
Tăng sĩ Phật giáo có bảy tài sản:

1. Đức tin (đối với Tam Bảo).
2. Giới hạnh.
3. Biết xấu hổ đối với lỗi lầm.
4. Biết sợ hãi đối với lỗi lầm.
5. Đa văn, nghe nhiều học rộng.
6. Bố thí nhiều.
7. Trí tuệ.

(Tăng Chi II, 440
---------
B/ Đất = Thân tứ đại

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan