CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nỗi trăn trở của vị trụ trì trong thời hội nhập

Đây nếp sống của nhà sư khất thực 

Vạn hải hồ với chiếc bát xin ăn

Đời phiêu lưu vỗ mạnh cánh chim bằng

Say lý tưởng say non bồng nhược thủy

Đến với chuyên đề Vai trò trách nhiệm của vị trụ trong thời hội nhập và phát triển của khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm nay 2020, NT. Yến Liên đã chia sẻ về "Nỗi trăn trở của vị trụ trì trong thời hội nhập".

Ni trưởng đã thuyết trình về hai nội dung căn bản của vị trụ trì: Trước tiên Ni trưởng xoáy sâu vào ý nghĩa của từ hội nhập, nhận định của Người là tham gia vào cộng đồng để cùng hoạt động và phát triển cộng đồng cho thật tốt. Tiếp theo Ni trưởng nói về sự phát triển, là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp,  từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện viên mãn.

Hai vấn đề này giúp vị trụ trì hiểu rõ cần hội nhập gì và phát triển gì, trong thời đại ngày nay trước  bao cám giỗ của cuộc đời, từ vật chất đến tinh thần thì vị trụ trì luôn là tiếng chuông cảnh tỉnh, là ngọn đuốc sáng soi đường cho hàng đệ tử nương theo để tu tập giác ngộ.

Thật vậy, đỉnh cao của thời đại khoa học ngày nay tuy nó vô cùng tiện ích cho cuộc sống nhưng cũng là vực thẳm chôn nhốt tinh thần, lý trí của con người, nếu như lạm dụng nó. Trụ trì nên sống thật với chính mình, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa đời và đạo. Xây dựng tinh thần hòa hợp và trải nghiệm nhiều về phương pháp tu tập.

Ni trưởng chia sẻ  điều trăn trở lớn nhất cho vị trụ trì khi tiếp độ người trẻ xuất gia. Ni trưởng khẳng định nếu không cho đến trường đến lớp để học hiểu giáo pháp thì biết gì đâu mà tu. Còn nếu chỉ biết học mà không tu thì lấy đâu ra chất liệu, nền tảng của một vị tu sĩ. Theo nhận định của Ni trưởng thì vị trụ trì hãy nghiêm khắc về oai nghi với đệ tử, nhưng sẵn sàng gần gũi, quan tâm, chăm sóc, đồng cảm nhiều hơn với hàng đệ tử của mình.

Do đó, vị trụ trì có bổn phận làm cho người xuất gia đầy đủ về kiến thức Phật pháp, bên cạnh đó phải phát triển sự tu học Giới - Định - Tuệ. Đầy đủ như vậy, người xuất gia mới có thể chuyển tải năng lượng an lạc đến cho người và giúp họ hóa giải nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Và sau cùng đại chúng đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề, Ni trưởng trả lời và giải thích thỏa đáng, buổi chia sẻ kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng. 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan