CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tu học khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III, lần thứ 21

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của ngày bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, lần thứ 21, tổ chức tại tịnh xá Ngọc Chánh (TT. EaDrăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk), chúng con đại diện Ban Thư ký khóa tu xin báo cáo nội dung tu tập trong 10 ngày qua.

 

I. BAN CHỨC SỰ KHOÁ TU

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng           – Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Y                 – Đệ nhị Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Phùng         – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban:

HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban Thường trực:

HT. Giác Tiến - UV. HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III. 

 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký:

TT. Giác Hoàng - UV. HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III.

Phó ban:

TT. Giác Phổ - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó ban Giáo dục Giáo đoàn III.

TT. Giác Nhường - Phó Trưởng ban Truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III.

NS. Hiếu Liên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện EaHleo, Trụ trì tịnh xá Ngọc Chánh (58 Giải Phóng, TT. EaDrăng, huyện EaH'Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Hóa chủ: NS. Hiếu Liên       

Phó Thư ký:

ĐĐ. Giác Thống - Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

ĐĐ. Giác Ảnh - Phó Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

NS. Hòa Liên - Ủy viên Thường trực Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN Nam, Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III.

SC. Tri Liên - Ni chúng tịnh xá Ngọc Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Ban Quản chúng

ĐĐ. Giác Đoan - Ủy viên BTS GHPGVN huyện Krông Búk.

ĐĐ. Giác Kỉnh - Tăng chúng tịnh xá Ngọc Hưng (Đồng Nai).

NS. Hòa Liên - Ủy viên Thường trực Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN Nam, Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III.

SC. Trang Liên - Ni chúng tịnh xá Ngọc Túc (huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai)

Ban Ngoại hộ

SC. Thiện Liên, SC. Hỷ Liên, SC. Điềm Liên, SC. Giảng Liên, SC. Phát Liên, SC. Thái Liên, SC. Tấn Liên, SC. Hạ Liên, SC. Thoại Liên, SC. Đạm Liên.

Ban Giáo thọ

HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, TT. Giác Duyên, TT. Giác Hoàng, TT. Giác Nhường, TT. Giác Điều, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Giác Kỉnh, ĐĐ. Giác Minh Tường, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, NS. Hòa Liên, SC. Trang Liên.  

II. SỐ LƯỢNG CHƯ TĂNG THAM DỰ                                                                                         

Khóa tu lần này có 71 vị, gồm 13 Sa-di, 11 Tập sự nam, 7 Tỳ-kheo-ni, 4 Thức-xoa, 7 Sa-di-ni, 9 Tập sự nữ và 20 Phật tử nữ xuất gia gieo duyên.

III. THỜI KHÓA VÀ NỘI DUNG TU TẬP

Thời khóa tu học mỗi ngày bắt đầu từ 4g15- đến 21g30, gồm các thời thiền hành, thiền toạ, học kinh, tụng kinh, sám hối - chỉ lỗi cho nhau và chia sẻ những kinh nghiệm cũng như huấn luyện các tâm thiện, tâm tịnh hảo của chư hành giả.

Chương trình tu học mỗi ngày có 1 thời thiền tọa, 2 thời thiền hành, 3 thời học pháp, 1 thời tụng kinh và 1 thời sám hối.

Vào 5g sáng mỗi ngày, hành giả chúng con được học kinh Trung bộ online do chư Tôn đức Giảng sư giảng dạy. Trong hai ngày đầu, TT. Giác Hoàng giảng Kinh nhập tức xuất tức niệm, số 118. Thượng toạ triển khai kỹ các pháp hành được trình bày trong kinh, kết hợp với kinh nghiệm tu tập bản thân, để giúp hành giả khoá tu dễ dàng hiểu và hành trì. Ngày tu thứ 4 và thứ 5, ĐĐ. Minh Nhựt giảng Kinh Anan nhứt dạ hiền giả, số 132. Đại đức nhấn mạnh việc tu tập không để tâm trôi dạt về quá khứ, không truy tìm tương lai mà phải chánh niệm ngay trong giây phút hiện tại. Ngày tu thứ 6 và thứ 7, NS. Hiếu Liên giảng giải Kinh tùy phiền não, số 128, trình bày giúp hành giả nhận rõ bản chất của các phiền não ngủ ngầm trong tâm và cách ứng dụng thiền quán để loại trừ các phiền não.

Ngày tu đầu tiên, trong Lễ Khai mạc, HT. Giác Trí ban đạo từ, nhắc nhở hành giả khoá tu phải biết trân trọng hiện tại, vì hiện tại chính là kết quả của quá khứ và đầu tư cho hiện tại cũng chính là chuẩn bị cho tương lai. Ngày nay các hành giả có nhiều điều kiện thuận duyên được tham gia các khoá tu ngay khi vừa bước chân vào đạo. Đây là nền tảng cơ bản để các vị nâng cao đời sống tinh thần, đức hạnh, bài học sống đúng pháp khi còn trẻ. Hòa thượng nhấn mạnh lời dạy của Tổ “cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu chung”. Do đó, sống chung tu học chính là thắp sáng lý tưởng giải thoát và cũng chính là Nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Cuối cùng, Hòa thượng tán thán công lao của Hoà thượng Giác Dũng - Vị đã khơi nguồn cho khoá tu Bồi dưỡng đạo hạnh bắt đầu từ năm 2012, cho đến nay được 21 khóa. Hòa thượng mong hành giả nắm bắt cơ hội để nâng cao đời sống Phạm hạnh của mình. Đây chính là cách đáp đền công ơn Tổ Thầy thiết thực nhất.

Chiều ngày tu thứ nhất, TT. Giác Hoàng và ĐĐ. Giác Ảnh hướng dẫn các Sa-di, tập sự về các oai nghi, đi, đứng, ngồi, đắp y, chắp tay,… đồng thời Thượng tọa cũng chỉ dạy sự linh động trong ứng dụng các oai nghi và nghi lễ nghi thức để nhịp nhàng tùy thuận trong mỗi hội chúng trong mỗi trú xứ, qua đó tránh được sự chấp chặt vào nghi thức nghi lễ rồi sanh ra phiền não.

Ngày tu thứ hai, thời pháp học buổi sáng, TT. Giác Hoàng giảng tiếp Kinh Trung bộ số 118, Kinh Nhập tức xuất tức niệm. Thượng toạ giới thiệu hội chúng của đức Phật lúc bấy giờ là những bậc Thượng toạ thời danh, có chứng đắc, có thực hành đáng được cúng dường, đáng được tán thán. Kế đến Thượng toạ giảng giải lộ trình tu niệm hơi thở vô hơi thở ra làm cho sung mãn sẽ làm sung mãn Tứ niệm xứ, Tứ niệm xứ sung mãn thì Bảy giác chi được sung mãn. Khi Bảy giác chi sung mãn sẽ đạt được Minh giải thoát viên mãn. Thượng toạ khuyến khích chư hành giả nên thiết lập chánh niệm trên đề mục hơi thở trong các oai nghi, trong sinh hoạt hằng ngày.

Vào lúc 2g chiều, Thượng toạ Giác Hoàng và ĐĐ. Giác Ảnh tiếp tục hướng dẫn các Sa-di Tập sự về các oai nghi như ôm bát, đắp y, xá lạy hay ăn cơm hoà chúng. Ngoài ra, Thượng toạ chỉ dạy cho hội chúng phải khéo tuỳ thuận và quan sát. Đây là hai đức tính cần phải có của người xuất gia.

Ngày tu thứ 3, thời pháp học buổi sáng, ĐĐ. Giác Tuyên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Y (Khánh Hoà) đến với hành giả ngang qua đề tài “Tuệ giác của người Thầy và trái tim của người đệ tử”. Đại đức nhấn mạnh vai trò của người thầy là phải giúp người đệ tử thăng tiến trong việc tu học, hình thành nếp sống giản dị thanh cao để làm gương, quở trách hay im lặng đúng lúc cũng là những bài pháp không lời giúp người đệ tử tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống tu tập. Còn bổn phận của người đệ tử là phải biết chăm sóc, cung kính thầy bằng cả trái tim, phải trân trọng những phút giây khi còn ở cạnh thầy.

Thời học pháp buổi chiều, đại chúng cung thỉnh ĐĐ. Giác Điều - Tăng chúng tịnh xá Ngọc Quang (Đắk Lắk). Đại đức đề cao việc tu tập qua 4 hạng người: Hạng người không học cũng không có giới đức là người không có học cũng không có tu; hạng người ít học nhưng phòng hộ tốt giới được xem là người có học; hạng người học nhiều mà không giữ giới là người không có học và hạng người vừa có học lại biết phòng hộ giới, đây là hạng được xem là tối thượng. Đại đức nhấn mạnh muốn đoạn trừ được các phiền não thô hay phiền não ngủ ngầm phải có Chánh tri kiến. Muốn có Chánh tri kiến thì phải học rộng nghe nhiều, gần gũi bậc chân nhân, tu tập thiền định và thiền tuệ.

Ngày tu thứ 4, thời pháp học buổi sáng, Ni trưởng Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai). Ni trưởng giới thiệu đến đại chúng bằng bài kệ của bảy Đức phật từ đức Phật Tỳ-bà-thi đến đức Phật hiện tại, Thích-ca Mâu-ni đều lấy giới luật làm nền tảng để duy trì Tăng đoàn và xây dựng nếp sống thiền môn thanh tịnh, từ sự giữ giới mà định và tuệ được thiết lập. Tiếp đến, đức Tổ sư cũng dạy nếu ai giữ gìn giới luật nghiêm túc sẽ được 3 điều: Danh tiếng thơm lành, được cúng dường và sanh lên cõi trên sau khi thác nếu chưa đắc được quả A-la-hán.

Thời học pháp buổi chiều, TT. Giác Duyên - Chánh Thư ký Giáo đoàn III, trụ trì tịnh xá Phú Cường (Chư Sê, Gia Lai), giới thiệu sự khác biệt của Hệ phái Khất sĩ so với các truyền thống khác như khất thực, thờ tự, kiến trúc, tụng kinh, thuyết pháp vào những ngày cúng hội hay lễ Tự tứ Vu-Lan, tổ chức các khoá tu dành cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, tập sự.

Ngày tu thứ 5, cả 2 thời học pháp sáng và chiều do TT. Giác Nhường - Phó Trưởng ban Truyền thông Trung ương GHPGVN, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (Đắk Nông) giới thiệu sơ lược về truyền thống Hệ phái Khất sĩ. Truyền thống của Hệ phái Khất sĩ là kế thừa và tiếp nối đường lối của Phật Tăng xưa qua ba pháp tu vắn tắt Giới-Định-Huệ, hành trì Tứ y pháp, bốn pháp truyền thống của bậc Thánh và những pháp đặc thù khác trong Hệ phái Khất sĩ.

Ngày tu thứ 6, thời học pháp buổi sáng, ĐĐ. Giác Đoan - Trụ trì tịnh xá Ngọc Lý (Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk), Trưởng ban Quản chúng khoá tu khuyến khích đại chúng với những pháp cần phải tác ý trong đời sống tu tập đó là tuỳ thuận, kham nhẫn và niệm ơn.

Buổi chiều họp Ban Thư ký và cho đại chúng tự học bài

Ngày tu thứ 7, thời học pháp buổi sáng, SC. Liên Trang - trú xứ tịnh xá Ngọc Túc (Đắk Pơ, Gia Lai) chia sẻ với chủ đề pháp học và pháp hành ngang qua Bát chánh đạo. Sư cô phân tích chi tiết từ định nghĩa, phân loại cho đến việc thiết lập Bát chánh đạo ngang qua Tứ niệm xứ. Đặt biệt khi sáu căn tiếp xúc sáu trần được soi sáng bởi Bát chánh đạo thì các pháp diễn ra đúng bản chất của nó và khẳng định Bát chánh đạo chính là đạo lộ của bậc Thánh.

Thời học pháp chiều, ĐĐ. Giác Minh Tường - trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh (Kiên Giang) chia sẻ những câu chuyện thực qua kinh nghiệm tu tập khi mới xuất gia của mình là kính và sợ; kính là kính Phật-Pháp-Tăng mà gần nhất là các bậc Thầy hiền, sợ là sợ nhân quả tội phước. Đại đức nhấn mạnh mục tiêu của người xuất gia Khất sĩ là trước phải tự độ rồi mới độ tha.

Ngày tu thứ 8, thời học pháp buổi sáng, ĐĐ. Giác Ảnh - trụ trì Tịnh xá Ngọc Trí (Khánh Vĩnh, Khánh Hoà) chia sẻ với hội chúng cách kiểm soát tâm qua các oai nghi hằng ngày, thiết lập được chánh niệm trên thân vững chắc thì tâm mới dễ dàng kiểm soát. Để có được sự an tịnh tâm trong cuộc sống tu tập, mỗi Sa-di tập sự phải đặt trọn niềm tin vào vị thầy hướng dẫn của mình, phải kham nhẫn trước những điều trái ý nghịch lòng và thường xuyên soi sáng bản thân bằng giáo pháp của đức Như Lai.

Thời học pháp buổi chiều, ĐĐ. Giác Kỉnh - Phó ban Quản chúng khoá tu mong chư hành giả trẻ luôn giữ được tâm đạo trong sáng, sống phải nương tựa Tăng đoàn, đặt cho mình một lộ trình tu rõ ràng và tu thì phải từ từ như gà ấp trứng. Đại đức giới thiệu lộ trình tu lý tưởng của một người xuất gia trong Kinh Trung bộ, số 107, đó là giữ gìn giới luật, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chánh niệm tỉnh giác và chú tâm tỉnh giác trên các oai nghi.

Ngày tu thứ 9, thời học pháp buổi sáng, Ni trưởng Cảnh Liên - Phó Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc (Đắk Pơ, Gia Lai) thuật lại những ngày đầu thành lập tịnh xá Ngọc Chánh đầy khó khăn và sự khang trang như ngày hôm nay chính là nhờ vào niềm tin, lòng từ bi và sự kham nhẫn của Hoà thượng Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III. Kế đến Ni trưởng kể câu chuyện về Mã Lão mẫu đã tận tâm hộ pháp khiến các vị Tỳ-kheo đều chứng Thánh quả. Ni trưởng nhấn mạnh lợi ích của việc hành thiền Tứ niệm xứ, đạo lộ của bậc Thánh.

Thời học pháp chiều, ĐĐ. Giác Thống - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Huy, Phó Thư ký khoá tu thăm hội chúng cùng với câu chuyện hộ pháp. Đại đức nhấn mạnh để một vị Tỳ-kheo hành trì có kết quả ngoài pháp môn thích hợp, chỗ ở thích hợp, hội chúng thanh tịnh thì thức ăn thích hợp cũng chiếm một phần quan trọng, quyết định sự thành bại trong việc tu tập. Do đó, việc hộ pháp cần được chuẩn bị, thực hiện chu đáo. Đại đức mong những vị hộ pháp cho khoá tu có được sự tu tập thì việc hộ trì khoá tu mới có được thành quả mỹ mãn.

Ngày tu thứ 10, thời học pháp buổi sáng, NS. Hoà Liên - Ni chúng tịnh xá Ngọc Túc, Phó Thư ký khoá tu chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình. Việc đọc và đối chiếu Kinh Luật càng giúp Ni sư củng cố niềm tin Phật Pháp Tăng. Để vượt qua các chướng duyên, chính mình phải tự nhìn lại chính mình và quán sát nguyên nhân của mọi rắc rối. Bên cạnh đó, tự thân học hạnh của chư Phật Tổ Thầy; kham nhẫn, khiêm hạ và tinh tấn là những phẩm hạnh cần có cho mỗi vị Tăng Ni vượt qua thử thách.

Thời học pháp buổi chiều, hội chúng đón nhận pháp âm của HT. Giác Trong - Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, trụ trì tịnh xá Ngọc Phước (Vạn Giã, Khánh Hoà). Hoà thượng dạy: “Khoá Bồi dưỡng đạo hạnh là trau dồi tâm, thành tựu phước và đạt được tuệ. Sống hiện hữu trong mọi oai nghi đi-đứng-nằm-ngồi chính là Phật đang hiện hữu. Hoà thượng khuyên các hành giả Sa-di, tập sự phải học thuộc 21 Môn oai nghi, biến chúng thành liều thuốc chữa lành tâm bệnh phàm phu và Mười giới chính chìa khoá mở cánh cửa đi vào đạo lộ thanh tịnh, trí tuệ, trang nghiêm của chư Phật.

Còn rất nhiều điều mà quý ngài đã truyền trao để chúng con lấy đó là động lực tu tập. Chúng con thật hữu phước đa duyên khi được tham gia khoá tu ý nghĩa và được học hỏi bởi những vị thầy có đầy đủ pháp học lẫn pháp hành như thế. Thế nhưng với tập khí chủng tử chướng ngại sâu dày trong nhiều kiếp và trí tuệ có hạn, chúng con cũng không thể nào tiếp nhận hết tất cả những gì quý ngài chỉ dạy, chúng con mong những khoá thiền như thế này được tiếp tục để chúng con có cơ hội thanh lọc tâm ô nhiễm của mình, để cảm nhận được pháp bảo quý báu mà chư Phật Tổ và gần nhất là quý Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư hướng dẫn và dày công chỉ dạy.

Khoá tu Bồi dưỡng đạo hạnh được khép lại trong niệm hoan hỷ và an lành. Trước khi rời khỏi trú xứ tịnh xá Ngọc Chánh thân yêu, kính tri ân chư Hòa thượng, Thượng tọa trong Ban Tổ chức, tri ân Ni sư Hiếu Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Chánh, chư Ni chung tay góp sức, chăm lo cho khoá tu được thập phần viên mãn.

Kính chúc quý ngài pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, luôn là đại thọ che chở cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tìm về bến giác.

Kính chúc quý Ni sư, Sư cô phục vụ khoá tu thân khoẻ tâm an, dễ dàng vượt qua các chướng duyên tiến tu cho đến ngày giải thoát.

Kính chúc quý Phật tử tịnh xá Ngọc Chánh, hộ trì khóa tu được 5 điều phúc lạc, sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức khoẻ, trí tuệ và sở cầu sở ý đều được thành tựu như nguyện.

Kính chúc toàn thể chư hành giả khoá tu luôn tinh tấn, tinh cần, tỉnh giác, áp dụng những gì đã học được trong đời sống hằng ngày để có được sự bình an nội tại. 

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan