CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bế mạc Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7

Vào lúc 14h00 ngày 29/6 Nhâm Dần (27/7/2022) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa Lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức, TP. HCM), chư Tôn đức Tăng Ni và 145 hành giả trang nghiêm làm lễ Bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, lần thứ 7, diễn ra từ ngày 20 đến 29 tháng 6 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 18 - 27/7/2022).

Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái quang lâm chứng minh có: HT. Giác Tường - Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Toàn - Trưởng ban Ban Thường trực Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; HT. Giác Pháp - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Thường trực Hệ phái, Tri sự trưởng GĐ V; HT. Minh Thuấn - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ II; HT. Minh Thành - Giáo phẩm GĐ IV;  TT. Giác Hoàng - Phó Thư ký Hệ phái, Trưởng ban Quản chúng; và chư Tôn đức trong Ban Quản chúng khóa tu: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Nghi, ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Giác Chiêu, ĐĐ. Giác Ảnh, NS. Duyên Liên, NS. Hòa Liên, SC. Thu Liên, SC. Phước Liên, SC. Ngọc Liên.

Buổi lễ Bế mạc diễn ra theo sự điều phối của ĐĐ. Minh Nghi.

ĐĐ. Minh Sơn - Chánh Thư ký khóa tu đảnh lễ báo cáo quá trình tu học và sinh hoạt của đại chúng qua 9 ngày tu.

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 7 năm nay có kết quả rất hoan hỷ. Các hành giả tu học một cách hài hòa giữa Pháp học và Pháp hành. Các vị từ các giáo đoàn về sống chung tu học trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, an vui. Các vị tu học nghiêm túc trong thời khóa và trong các sinh hoạt. Các vị biết trân trọng thời gian 10 ngày quý báu để huấn luyện tâm, học oai nghi đạo hạnh theo gương của đức Tổ sư và chư vị Đức Thầy.

Có 11 vị trùng tụng thuộc lòng Chơn lý trước đại chúng: Sa-di Giác Minh Hảo (3 bài), Sa-di Giác Minh Xả (2 bài), Sa-di Giác Minh Đức (2 bài), Sa-di Giác Minh Kỳ (1 bài), Sa-di Giác Minh Hòa (1 bài), Sa-di-ni Liên Thuần (3 bài), Sa-di-ni Liên Thịnh (1 bài), Tập sự Mỹ Thuyết (1 bài), Mỹ Hào (1 bài), Mỹ Trường (1 bài), Mỹ San (1 bài), Phật tử nữ Hiếu Ngọc (1 bài  Chơn lý và Kinh Pháp cú 423 câu).

Có 10 vị làm bài trắc nghiệm kiến thức về Hệ phái Khất sĩ xuất sắc: Sa-di Minh Tiến, Sa-di Thiện Đại, Sa-di Đăng Thiện, Sa-di Minh Luận, Sa-di Giác Minh Đăng, Sa-di Minh Triều, Thức-xoa Liên Nguyện, Sa-di-ni Liên Ngọc, Thức-xoa Liên Khiết, Sa-di-ni Liên Phú, Sa-di-ni Liên Thuần, Phật tử Ý Ngọc.

HT. Giác Tường sách tấn cho các hành giả: “Rất tán thán tâm cầu học của các vị mới xuất gia. Các vị đã giác ngộ, dám từ bỏ đời sống thế tục bên ngoài, bước vào cửa đạo để cầu đạo giải thoát. Các vị lại có tâm cầu tiến đã đăng ký tham gia suốt 10 ngày tu tập với sự chuyên chú, quyết tâm cao. Chư Tăng tu tập tốt thì chư Ni cũng có thể tu tập tốt. Các vị hãy cố gắng như vậy liên tục để sớm đạt được Thánh quả.”

HT. Giác Toàn khuyến khích: “Rất tán thán chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Giáo thọ, Ban Quản chúng tuy đang nhận lãnh nhiều công tác Phật sự ở địa phương cũng như trong các ban ngành của Giáo hội nhưng đã đặt trách nhiệm hướng dẫn đàn em lên trên mà về đây hướng dẫn, dạy dỗ cho các hành giả. Các vị đã chọn đúng đắn con đường mình đi, lý tưởng mình sẽ đạt đến. Cuộc đời của người xuất gia phải luôn cần cầu tiến bộ trong pháp học lẫn pháp hành. Học để hiểu, thực hành làm lợi ích cho mình và cho người, không phải học để thỏa mãn kiến thức, để kiêu kỳ khinh mạn, đả kích, tôn vinh mình tổn hại người khác. Rất tán thán các hành giả khóa tu lần thứ 7 đã đạt những thành quả tốt đẹp, làm nền tảng cho việc tu học của các vị trong tương lai. Các vị là lớp kế thừa có hạnh đức và trí tuệ xứng đáng là con trò của đức Tổ sư và chư vị đức Thầy, các bậc Thầy hiền.”  

Sau cùng, TT. Giác Hoàng thay lời Ban Quản chúng và toàn thể hành giả dâng lời tri ân đến chư Tôn Hòa thượng Chứng minh, chư Hòa thượng Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái đã chỉ đạo tổ chức khóa tu và hỗ trợ mọi mặt để khóa tu đi đến ngày cuối, thành tựu, hoan hỷ. Đại chúng theo sự hướng dẫn của Ban Quản chúng đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Chứng minh và được chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức. Buổi lễ khép lại lúc 15h30 trong niềm hoan hỷ.

 Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ Bế mạc:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan