CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8

Vào lúc 15h00 ngày 03/8/2023 (17/6 Quý Mão), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM), chư Tôn đức Tăng Ni và hơn 100 hành giả trang nghiêm làm lễ Bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, lần thứ 8, diễn ra trong vòng 10 ngày, từ 24/7 đến 3/8 năm 2023 (nhằm 07-17/6 Quý Mão).

Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái quang lâm chứng minh lễ Bế mạc có: HT. Giác Toàn - Trưởng ban Ban Thường trực Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; HT. Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Minh Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; TT. Giác Hoàng - Phó Viện trưởng VNCPHVN, Chánh Thư ký Hệ phái; Trưởng ban Quản chúng khoá tu; và chư Tôn đức trong Ban Quản chúng khóa tu: ĐĐ. Minh Sơn - GĐ IV, Chánh Thư ký, Giáo thọ khóa tu; ĐĐ. Giác Thống - GĐ III, Phó ban Tổ chức khóa tu, ĐĐ. Minh Điệp - GĐ VI, Thư ký khóa tu. Ban Quản chúng Ni có sự tham dự của NS. Hạnh Liên - Ni giới GĐ IV, NS. Hòa Liên - Ni giới GĐ III, SC. Thu Liên - Ni giới GĐ IV, SC. Phước Liên - Ni giới GĐ I, SC. Ngọc Liên - Ni giới GĐ IV; cùng 118 hành giả và quý Phật tử.

Buổi lễ Bế mạc diễn ra theo sự điều phối của ĐĐ. Minh Điệp gồm có các phần:

Niệm Phật cầu gia hộ

Tuyên bố lý do

Giới thiệu thành phần tham dự

Báo cáo của Ban Thư ký

Cảm tưởng của khóa sinh

Tuyên dương - Phát thưởng

Đạo từ của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức

Chụp hình lưu niệm

Hồi hướng

ĐĐ. Minh Sơn - Chánh Thư ký khóa tu đảnh lễ báo cáo quá trình tu học và sinh hoạt của đại chúng qua 10 ngày tu:

Về mặt tổ chức

I . Ban Chứng minh

1. Hòa thượng Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

2. Hòa thượng Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

3. Hòa Thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái        

II. Ban Chức sự

- Thiền chủ: Hòa thượng Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

- Hóa chủ: Hòa thượng Giác Toàn - Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phầm Hệ phái

- Giám luật: Hòa thượng Giác Pháp - Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái        

- Phó Giám luật: Hòa thượng Minh Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái                     

- Kiểm soát: Hòa thượng Minh Thuấn - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang                     

- Phó Hóa chủ: Hòa thượng Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang                       

- Thư ký: Đại đức Minh Sơn.                        

III. Ban Quản chúng

Trưởng ban: TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Giác Thống, NS. Hạnh Liên.

Thư ký: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Điệp, NS. Hòa Liên

Ủy viên:                     

Đặc trách Sinh hoạt (ăn, mặc, ở, bệnh): ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Giác Thống, NS. Hạnh Liên, SC. Thu Liên

Đặc trách Giám thiền: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Đẳng, NS. Hạnh Liên, NS. Hòa Liên

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Điệp, NS. Hòa Liên, SC. Phước Liên

Đặc trách Hành đường: ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Minh Long, SC. Thu Liên, SC. Như Liên

Đặc trách Chấp tác: ĐĐ. Minh Sơn, SC. Ngọc Liên

Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ảnh

Truyền thông: Giác Minh Lễ, Giác Minh Phát, NS. Hòa Liên

Về pháp học

Mỗi ngày từ 8g00-9g30 và từ 13g30-15g00, đại chúng được học pháp. Các vị Giáo thọ trong khóa tu này có: HT. Giác Pháp giảng giải bài Ý trong Luật nghi Khất sĩ; HT. Minh Hóa trích giảng lời dạy của Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và Kinh Pháp cú; HT. Minh Thành ôn lại các câu chú nguyện như là những biển báo Chánh pháp; TT. Giác Phổ khuyên thường quán sát 10 điều tâm niệm được trích từ Kinh Tăng chi bộ; TT. Giác Hoàng trang bị kinh nghiệm khi đi các chỗ học đạo; ĐĐ. Giác Phước trình bày Lược sử Giáo đoàn II; ĐĐ. Minh Đẳng trình bày Lược sử Giáo đoàn V; quý Đại đức - ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Điệp chia sẻ những kinh nghiệm tu học quý báu trong đời sống hàng ngày. Với việc giảng dạy xuất phát từ tâm chân thành, thương yêu hàng hậu học, từ kinh nghiệm buổi đầu vào đạo của quý ngài, các hành giả rất hoan hỷ lắng nghe, học hỏi và nguyện sẽ thực hành theo.

Trong những buổi học cuối của khóa tu, các hành giả được học theo cách vấn đáp trực tiếp và trình bày suy nghĩ của mình khi tham gia tu học khóa Bồi dưỡng đạo hạnh.

Các hành giả đã nắm rõ tông chi của Hệ phái, cũng như được ôn lại kiến thức Phật pháp căn bản. Ban Quản chúng rất chu đáo kiểm tra bài vở để hiểu hơn khả năng tiếp thu từng vị mà giúp đỡ thích hợp, kịp thời. Mặc khác, các hành giả cũng được nhắc nhở ôn các bài giới luật, oai nghi,… để chuẩn bị lên lớp thọ giới.

Về kết quả học pháp, có 22 vị làm bài trắc nghiệm kiến thức về Hệ phái Khất sĩ xuất sắc: Sa-di Đăng An, Sa-di Đăng Quý, Sa-di Đăng Định, Sa-di Đăng Bình, Sa-di Minh Không, Sa-di Minh Thắng, Tập sự Huệ Nhật, Tập sự Đăng Chiến, Tập sự Thiện Hối, Tỳ-kheo-ni Liên Nguyện, Thức-xoa Liên Khiết, Sa-di-ni Liên Phú, Sa-di-ni Liên Ngọc, Sa-di-ni Liên Thuần, Sa-di-ni Liên Tiên, Tập sự Liên Thoa, Tập sự Mỹ Ân, Tập sự Liên Thuyết, Tập sự Ngọc Duy.

Về pháp hành

Mỗi ngày, đại chúng có 2 thời tụng kinh nhất định vào thời công phu 4g00 tụng Kinh Pháp cú và các bài kệ tụng được chọn lọc từ Luật nghi Khất sĩ do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn; vào lúc 19g00 tụng Lương Hoàng Sám và sám hối cùng Tăng chúng an cư để thấy rõ nghiệp bất thiện, sám hối và tinh tấn tu tập.

Thiền tập dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Minh Nhật về thiền căn bản, thiền tâm từ. Từ 4g30-5g00: Thiền hành hoặc thiền tọa. Từ 18g00-18g45: Thiền tọa, niệm hơi thở, quán cảm thọ, rải tâm từ. Tập chánh niệm trong thời thọ thực, giữ oai nghi, thấy sự sanh khởi và chấm dứt tập khí tham ăn. Đây là bài tập hộ trì các căn rất quan trọng.

Các khóa sinh rất kiên nhẫn, tinh tấn học thuộc Chơn lý. Có 6 vị trùng tụng Chơn Lý thuộc lòng trước đại chúng: Sa-di Giác Minh Xả (1 bài), Sa-di-ni Liên Thuần (2 bài), Sa-di-ni Liên Pháp (1 bài), Sa-di-ni Liên Thắng (1 bài), Tập sự Mỹ Thuyết (1 bài), Mỹ Trường (1 bài).

Thời tu cuối ngày từ 20g15-21g30, các hành giả cầu thỉnh sám hối về những lầm lỗi trong khóa tu hoặc thời gian trước để tâm được thanh tịnh trong hành trình tu học của mình. Ban Quản chúng giải thích, khuyên răn và chỉ rõ những hướng giải quyết để tâm được bình an. Trong giờ tu học này, Ban Quản chúng cũng tạo cơ hội cho các hành giả trình pháp để được sự chỉ bảo kịp thời.

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 đã kết thúc tốt đẹp. Các hành giả tu học tinh tấn, sống hòa ái với các đồng tu từ trong sinh hoạt đến tu tập, từ dưới phòng lên thiền đường. Đây là thời gian quý báu để các vị mới xuất gia học và hành theo con đường Đức Tổ sư và các Đức Thầy đã chỉ dạy.

Sa-di Giác Đăng Thắng thay lời đại chúng nói lên lời cảm niệm của mình từ khóa tu lần này. Các hành giả nhận ra điều quý báu khi chư Tôn đức mở ra khóa tu hướng dẫn cho đàn em tu học nên một lòng nguyện sẽ tinh tấn tu học, không hổ thẹn đối với chư Tôn đức và quý Phật tử ngày đêm chăm lo cho từng bữa ăn, ly nước, giấc ngủ.

HT. Giác Toàn khuyến khích: “Rất tán thán chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng đã tận tụy lo cho các khóa sinh. Xin cảm ơn chư Tôn đức trong Ban Giáo thọ vì hàng hậu học quang lâm về giảng dạy kiến thức Phật pháp và truyền trao kinh nghiệm tu học của tự thân. Xin kỉnh ơn chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái luôn che chở bảo bọc cho thế hệ Tăng Ni trẻ Hệ phái tu học. Đặc biệt, rất tán thán các khóa sinh chịu khó thức khuya dậy sớm chăm chỉ tu học, chịu sửa những tập tánh xấu cũ, tập lại oai nghi tế hạnh cho xứng hợp với một người xuất gia...”

“Các khóa sinh phải học hiểu và huân tập thân khẩu ý thanh tịnh ngay bây giờ, đừng để lâu ngày, lớn già mà tính khí đời chưa bỏ được, vẫn mỗi ngày tạo thêm nhân xấu quấy. Như vậy thật uổng phí thời gian tu hành, thật không xứng đáng với ân đức của chư Tôn đức chỉ dạy, không xứng đáng với ân nghĩa mà đàn na tín thí tín thành cúng dường.”

Hòa thượng kể lại cho đại chúng nghe thuở nhỏ Hòa thượng đã có căn duyên sâu dày với Phật pháp. Lúc đi học được vị thầy cuối mỗi giờ thường đọc kinh Phật cho cả lớp nghe. Mỗi lần nghe thầy giáo đọc, tự trong tâm Hòa thượng có một cảm giác lạ kỳ, vừa rất thích, vừa xúc động. Khi vào tu rồi siêng năng đọc học oai nghi, kệ tụng. Bài kệ nào cũng thấy sao quá hay, quá ý nghĩa.

Hòa thượng khuyến khích: “Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh là thời gian để cho các hành giả tu tập kiểm soát chính mình một cách tốt nhất. Từng ngày tu, mình tập nhìn lại thân miệng ý của mình nhưng thế nào để tăng trưởng điều thiện và giảm thiểu điều bất thiện. Làm thế nào chúng ta luôn sống trong Giới - Định - Tuệ. Đức Tổ sư đã dạy:

Thân trong sạch ấy là xứ Phật.

Miệng trong sạch ấy là pháp Phật.

Ý trong sạch ấy là con Phật.

Tâm trong sạch ấy là Đức Phật.

Đại chúng hãy giữ mình trong sạch để đi trọn con đường tu học, sớm đạt được mục tiêu tối hậu của chúng ta. Như cây mai không bị ảnh hưởng, xâm lấn của bất cứ cây gì bên cạnh, nhờ vậy cây mai lớn dần và đẹp đúng với chủng loại hoa mai.”

Đại chúng đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Chứng minh và chụp hình lưu niệm. Buổi lễ kết thúc lúc 17h30 trong niềm hoan hỷ.

Được biết, buổi sáng ngày Bế mạc, đại chúng lắng nghe các khóa sinh tiếp tục trình bày cảm tưởng của mình sau khóa tu. Sự trưởng thành từng ngày trong ngôi nhà Khất sĩ, có sự dìu dắt chăm sóc tận tình của các bậc đàn anh đàn chị trong Hệ phái, thế hệ tiếp nối được bước đi vững chãi hơn trên hành trình giác ngộ giải thoát.

Trước giờ bế mạc, Sa-di-ni Liên Pháp, trú xứ tịnh tân Bửu Tháp (TP. Tân An, tỉnh Long An), Sa-di-ni Liên Thắng tịnh xá Ngọc Đức (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và Tập sự Liên Thuyết, trú xứ tịnh xá Ngọc Lương (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) trùng tụng 3 bài Chơn lý “Thập nhị nhơn duyên” (số 4), “Bát chánh đạo” (số 8) và “Học để tu” (số 42), cúng dường Tam bảo và đại chúng.

Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 của Hệ phái Khất sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang hoàn mãn thành tựu như hoạch định.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan