CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng 69 đề mục Chơn Lý của Tổ sư

Mượn nhau một chút ân tình

Cho ta tìm lại bóng mình từ gương

Xin thêm một chút tình thương

Cho con trở gót về nương thuyền Từ

Ngọn đèn Chơn Lý - Tổ Sư

Sáu mươi chín quyển suy tư trọn đời

Con thuyền trí tuệ ra khơi

Du Tăng Khất sĩ sống đời thong dong

Nguyện xin dâng cả tấm lòng

Lược qua mục lục khơi dòng từ quang

Đầu tiên là VÕ TRỤ QUAN

Cái thể võ trụ đeo mang vô thường

Nghìn năm một niệm miên trường

Nghĩ về NGŨ UẨN có thường hoài chăng?

Và rồi lại đến LỤC CĂN

Gia duyên dính mắc sáu căn, sáu trần

Mà người có biết nguyên nhân

Vô minh tập khí xoay vần triền miên

Ấy là THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Mười hai cửa khổ nối chuyền tử sanh

Lắng nghe chim hót đầu cành

Con đường Thánh đạo tám ngành mở ra

BÁT CHÁNH ĐẠO khúc hoan ca

Tu Giới - Định - Tuệ rõ là khai thông

Cuộc đời vốn CÓ VÀ KHÔNG

Vốn SANH VÀ TỬ mà trông điều gì

NAM VÀ NỮ chấp mà chi

Để người cứ mãi sầu bi vô thường

Cúi xin ngọn gió thanh lương

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC con đường chơn tu

“Ngày ngày tinh tấn công phu”

Pháp đăng chẳng để mờ lu thiên hà

CÔNG LÝ VÕ TRỤ nói ra

Luật nghi Khất sĩ mà ta cẩn trì

Con đường KHẤT SĨ huyền vi

Mà chư Thầy Tổ BÁT Y CHƠN TRUYỀN

Pháp hành từ buổi khởi nguyên

Đức Tôn sư đã Nối truyền Thích-ca

Lang thang khắp chốn ta-bà

ĂN CHAY, NHẬP ĐỊNH sơn hà ngao du

Chớ để nước đọng ao tù

Đi cùng khắp xứ học tu cùng người

Học và dạy miệng mỉm cười

BÀI HỌC CƯ SĨ của người tại gia

CƯ SĨ dự bị xuất gia

Vun bồi công đức để mà trau TÂM

Quân tử TÁNH THỦY âm thầm

Lặng HỌC CHƠN LÝ trầm ngâm nguyện cầu

TRÊN MẶT NƯỚC ánh đạo mầu

Xua bao nỗi khổ âu sầu thế gian

CHÁNH PHÁP của bóng y vàng

Mở ra chánh kiến viên tròn đạo chơn

Cuộc đời rồi có chi hơn

TAM GIÁO, TÔNG GIÁO như cơn mưa chiều

THẦN MẬT giữa đời tịch liêu

GIÁC NGỘ chân tánh là điều tự thân

KHUYẾN TU bá tánh xa gần

ĐI TU là dứt duyên trần ngàn xưa

ĂN VÀ SỐNG mãi dây dưa

CHƯ PHẬT chỉ độ ngọ trưa một lần

Vì ăn là để nuôi thân

Tam thường, bất túc ân cần khắc ghi

Để thời gian dưỡng tuệ tri

Tam vô lậu học hành trì tự nhiên

HỘT GIỐNG ngàn đời gieo duyên

Biết SỢ TỘI LỖI nên kiêng làm xằng

TRƯỜNG ĐẠO LÝ dạy chư Tăng

Khơi NGUỒN ĐẠO LÝ mà ngăn lỗi lầm

CON SƯ TỬ chúa sơn lâm

Đến khi già yếu thân tâm khổ sầu

Uy quyền của ngày xưa đâu

Mà sao phút chốc thấm câu vô thường

ĐI HỌC để biết yêu thương

Để ĐỜI ĐẠO ĐỨC an khương miên trường

ĐẠI THỪA GIÁO, XỨ THIÊN ĐƯỜNG

VỊ HUNG THẦN cũng phải nhường bước chân

PHẬT TÁNH vốn tự nơi thân

Tham thiền nhập định tinh cần chuyên tu

Đời Khất sĩ HỌC ĐỂ TU

ĐẠO PHẬT mở lối công phu thực hành

TU VÀ NGHIỆP hiểu cho rành

Để không còn phải quẩn quanh luân hồi

Ngày qua, tháng lại, năm trôi

Đi trong sanh tử mình tôi la cà

PHÁP TẠNG tích A DI ĐÀ

VÔ LƯỢNG CAM LỘ ấy là Tây phương

QUAN THẾ ÂM hiện mười phương

ĐẠI THÁI THỨC phải tỏ tường nhân gian

ĐỊA TẠNG tay chống gậy vàng

Dộng tan cửa ngục ngỡ ngàng thuyền đưa

PHÁP HOA vượt cõi tam thừa

Tu cho rốt ráo phước thừa, tuệ tri

THỜ PHƯỢNG cúng bái lễ nghi

PHÁP CHÁNH GIÁC bất tư nghì tam thiên

SỔ TỨC QUÁN dạy tu thiền

SÁM HỐI tội lỗi tự nhiên tâm mình

CHƠN NHƯ cuộc sống HÒA BÌNH

Niết-bàn Cực lạc vô minh không còn

LỄ GIÁO giữ tấm lòng son

ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ không còn KHỔ - VUI.

Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 13/ 7/ 2019

Sa-di-ni Liên Thảo

Trú xứ Tịnh xá Ngọc Hiệp - Tiền Giang

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan