CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, ngày thứ 2

Ngày 8/4/2023 (18/2 nhuần Quý Mão), là ngày tu thứ 2 của các hành của khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 21 do chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chánh, TT. EaDrang, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Từ 4g15-4g50, ĐĐ. Giác Thống - Trụ trì tịnh xá Ngọc Huy (Ninh Hòa, Khánh Hòa), Chánh Thư ký khóa tu hướng dẫn đại chúng tụng kinh Tam bảo. Sau đó, các hành giả đi thiền hành.

5g00 sáng là thời học Kinh Trung bộ trên diễn đàn online thường ngày, hôm nay TT. Giác Hoàng - UV. HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, giảng bài kinh số 118, Kinh Nhập tức xuất tức niệm (Ānāpānasati Sutta). Thượng tọa giới thiệu phần đầu của bài kinh, duyên khởi và các quả chứng.

6g15-7g00 điểm tâm sáng. Sau thời điểm tâm chư hành giả khoá tu đi khất thực hoá duyên do ĐĐ. Giác Đoan hướng dẫn. Đây là pháp trì bình khất thực thanh cao  của người con Khất sĩ, một nét đẹp tâm linh, văn hóa của Phật giáo. Để tăng thêm tín tâm cho Phật tử vùng cao nguyên đất đỏ, và làm sống lại hình ảnh Phật Tăng xưa, Ban Tổ chức sắp xếp cho chư hành giả khoá tu hành hạnh khất thực mỗi ngày.

Thời học pháp 8g30-10g00, TT. Giác Hoàng giảng tiếp bài kinh Nhập tức xuất tức niệm. Thượng tọa đọc từng đoạn trong chánh kinh và giảng giải rất chi tiết. Thượng tọa nhấn mạnh ý kinh “nhập tức xuất tức niệm làm cho sung mãn sẽ hỗ trợ cho thất giác chi. Tu tập thất giác chi đúng cách sẽ đạt đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đó là lợi ích của việc tu tập thiền quán trên hơi thở.”

Thời khóa buổi chiều, từ 14g00-15g30, Thượng tọa Giác Hoàng giới thiệu đến đại chúng về sự vận dụng Pháp và Luật của đức Tổ sư. Đức Tổ sư đã y cứ trên hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền để hành trì và hướng dẫn đệ tử xuất gia và tại gia tu học và hành trì.

Kế đến ĐĐ. Giác Ảnh hướng dẫn đại chúng về cách ôm bát đi khất thực và các oai nghi liên quan đến việc đi khất thực.

Thời thiền hành lúc 16g00, TT. Giác Hoàng hướng dẫn cặn kẽ cho đại chúng mới nhập đạo làm quen.

Từ 18g00-18g45, đại chúng thực tập thiền tọa theo sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng và được Thượng tọa khuyến tấn: “Phải tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác.” Sau giờ thiền toạ là thời tụng kinh tối, ĐĐ. Giác thống hướng dẫn đại chúng tụng kinh Pháp cú.

Thời tu cuối ngày, đại chúng vân tập lên chánh điện thực hành pháp sám hối. Chư hành giả nhận ra những sơ thất trong hai ngày tu học và xin sám hối để được chư Tôn đức trong Ban Quản chúng soi sáng chỉ dạy.

Ngày tu thứ 2 kết thúc trong niệm hoan hỷ của đại chúng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan