CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Giới thăm và sách tấn hành giả tham dự khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 2

Chiều, ngày 03/7 năm Bính Thân (nhằm 04/8/2016), Hòa thượng Giác Giới – Trưởng ban Thường trực HPKS đã quang lâm viếng thăm và sách tấn đại chúng khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 2 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Thành phố Hồ Chí Minh.

daohanhlan2 1

Với tâm huyết cao quý của Hòa thượng là muốn cho đại chúng thấy được con đường quý báu mà Phật, Tổ, Thầy đã vạch ra để giúp cho nhân sinh đi đến bến bờ giải thoát, an lạc. Ngài nói người tu mà không học thì tu mù và khẳng định rõ ràng qua lời dạy đức Tổ sư: “Biết quý báu hơn không biết, có biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ sở nạn tai…”. Chính vì không hiểu biết nên chúng sanh phải bị trôi lăn, luân hồi rối khổ. Người tu học phải có tri kiến chuẩn mực mới dễ dàng thấu suốt chân lý, bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ nên đức Thế Tôn có dạy: “Ta giảng pháp để đoạn trừ các lậu hoặc cho người thấy, người biết chứ không phải cho người không thấy, không biết.”

Người mới xuất gia cần phải được quan tâm, phải được hướng dẫn chu đáo từ oai nghi, phạm hạnh, tri kiến nếu không được chăm sóc đúng mức sẽ biến dạng đổi khác như trong kinh Catuma: “Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con bê nếu không được thấy con bò mẹ, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo.” (Trung bộ kinh số 67). Từ bài kinh ta thấy các vị Thức xoa, Sa di, Tập sự mới xuất gia trong giáo pháp nên được hỗ trợ, chăm sóc tận tình để cho các vị thâm nhập tri kiến chánh chân, tâm được vững chãi, phạm hạnh thanh tịnh, và có được như vậy các vị mới lớn mạnh trong giáo pháp thù thắng của đức Phật, Tổ sư.

Và phần tiếp theo, Hòa thượng nói về môn oai nghi, hạnh đức của người Sa di, Tập sự. Người xuất gia phải giữ chánh niệm và tỉnh giác trong từng oai nghi, trong từng hành động, ăn, nói , làm, nằm, ngồi, …

“Khi ăn lúc nói, đứng đi ngồi nằm

Đừng cho vọng ý phóng tâm.”

Qua buổi dạy bảo của Hòa thượng giúp cho hội chúng tân học vô cùng hoan hỷ và thấy được nhiều lợi ích thiết thực khi trở về tham dự khóa tu lần này.

daohanhlan2 1

daohanhlan2 2

daohanhlan2 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan