CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khảo hạch kết quả tu học của khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 2

Sáng, ngày 08/07/Bính Thân (nhằm ngày 10/08/2016), Ban Tổ chức khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 2 đã cho khóa sinh kiểm tra kiến thức tu học sau một tuần tham gia từ sự chia sẻ của chư Tôn đức, cũng như những bài học đầu tiên của lớp học Sa-di, tập sự.

Trong buổi kiểm tra, Hòa thượng Giác Toàn – trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Giác Minh – trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà, thành phố Đà Lạt và chư Đại đức trong Ban Quản chúng đã quang lâm tham dự.

Hòa thượng Giác Toàn đại diện chư Tôn đức phát biểu chia sẻ chư hành giả qua câu chuyện thiền, có vị đệ tử hỏi Thầy như thế nào là đạo, vị Thầy đáp rằng “không công vạy” là đạo. Nhân lời dạy này, Hòa thượng đã khuyến khích chư hành giả nên chân thật với mình trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Vì hạnh của người xuất gia phải chân thật nên gọi “trực hạnh” hay là chơn, chánh, thiện.

Tiếp theo, Hòa thượng Giác Minh nhắc nhở chư vị phải nỗ lực học cho thông và hành cho chính để trở thành bậc mô phạm của chúng sanh.

Sau lời chứng minh của chư Tôn Hòa thượng, Đại đức Giác Hoàng hướng dẫn phương cách làm bài cho chuẩn xác để đạt kết quả thật tốt.

khaohoach0

khaohoach1

khaohoach3

khaohoach4

khaohoach5

khaohoach8

khaohoach9

khaohoach10

khaohoach12

khaohoach13

khaohoach14

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan