CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, ngày thứ 2

Ngày 19/7/2022 (21/6/ Nhâm Dần), ngày tu thứ 2 của khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã lưu lại dấu ấn đẹp và ý nghĩa trong tâm các hành giả.

Thời tu đầu ngày, TT. Giác Phổ - Phó ban Quản chúng và TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Quản chúng dẫn kinh và hướng dẫn niệm thân hành cho đại chúng.

Thời học pháp sáng, 8g-9g15, HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Thường trực Hệ phái, Tri sự trưởng GĐ V quang lâm và sách tấn đại chúng.

Hòa thượng mở đầu thời giảng bằng câu hỏi: “Tỳ-kheo ăn như thế nào?” và ngài cũng đã soi sáng cho đại chúng: “Câu trả lời đúng nhất chính là nội dung bài oai nghi - Theo chúng ăn.”

“Đến giờ ăn, nghe tiếng chuông phải sửa y phục, trong khi ăn phải chú nguyện, phải nghiêm chỉnh biết phép cung kỉnh nhịn nhường. Khi sắp ăn phải tưởng những điều này:

Bát cơm tín chủ biết bao công,

Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng,

Thỏa miệng, thích tình tham quấy bỏ,

Nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng.

Toan vun chánh pháp cho thành tựu,

Nguyện dứt ác duyên thoáng sạch không,

Nguyện các việc lành làm tất cả,

Nguyện xin độ tận chúng sanh chung.

Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung,

Miệng không tranh đua cãi lẫy,

Ý ưa nhau không trái nghịch,

Giới luật đồng cùng nhau tu theo,

Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau,

Tứ sự chia đồng với nhau.

 Ăn chẳng chấp mùi vị, chẳng đặng hiềm trách đồ ăn ngon dở, chẳng đặng lấy đồ ăn liệng quăng bỏ cho mèo chó ăn. Đem đồ ăn thêm chẳng nên nói không dùng, nếu no lấy tay nhường đi, chẳng đặng lấy tay gãi đầu, khạc nhổ hỉ mũi làm văng bụi nước vào bát người. Chẳng đặng ngậm cơm mà nói chuyện, chẳng đặng nói cười, quơ tay trong khi ăn, chẳng đặng nhai có tiếng, nhai hở môi và hả miệng lớn. Muốn gở răng mắc đồ ăn phải che giấu, chẳng đặng cho người thấy mà sanh lòng nghi phiền. Chẳng đặng lấy cơm vò viên bỏ vào miệng, chẳng nên ăn mau hoặc chậm quá, chẳng nên thấy đồ ăn chưa đến mà sanh lòng phiền muộn, chẳng nên tham nhiều quá, chẳng đặng ăn chênh mếch chúng Tăng, chẳng đặng cố ý lựa ăn đồ mỹ vị, chẳng đặng khua chén bát lớn tiếng. Phải ngồi ăn một lượt một, chẳng đặng đứng dậy đi lìa chỗ mà ngồi lại ăn nữa. Chẳng đặng đứng dậy trước người sái phép chúng, nếu có việc tư đi ra ngoài phải bạch hỏi xin phép, gặp cơm có thóc phải lột vỏ mà ăn, không đặng phun nhổ.”

Hòa thượng răn nhắc: “Bài Theo chúng ăn dạy cho người mới xuất gia vào đạo đầy đủ oai nghi tế hạnh trong việc ăn. Mỗi chữ, mỗi cụm từ đều có ý tứ sâu sắc, nếu một Sa-di, Sa-di-ni đã thuộc và áp dụng nghiêm túc trong đời sống tu học này thì khi trưởng thành trong giáo pháp, sẽ trở thành một vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đúng nghĩa, có Phạm hạnh, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường, cung kính của thí chủ, bá tánh.”

Hòa thượng cũng so sánh các điều quán tưởng trong bài Theo chúng ăn và Tam đề Ngũ quán của chư Tăng Phật giáo Bắc tông hành trì khi quá đường.

Những lời cảnh sách của Tổ Quy Sơn cũng được Hòa thượng nhắc lại cho đại chúng hiểu sâu, giác ngộ, vững bước tu hành sớm đạt được mục đích tối thượng.

Theo thời khóa, vào buổi chiều, đại chúng chấp tác với công việc vệ sinh bảo tháp Hồng Ân. Mục đích của thời chấp tác này chính là tập cho đại chúng làm việc trong chánh niệm và trong khi làm sạch các tầng, đại chúng ôn lại tiểu sử công hạnh của Tổ sư, của chư vị Trưởng lão đức Thầy các giáo đoàn, các bậc Ân sư tiền hiền có công truyền thừa, gìn giữ, phát triển giềng mối giáo pháp Khất sĩ cho đến ngày hôm nay.

Từ 18g-18g45, đại chúng thực tập thiền tọa theo sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng. Để khích lệ niềm tin và sự tinh tấn hành trì, Thượng tọa nhắc cho đại chúng lời xác quyết của đức Phật về pháp hành Tứ niệm xứ: “Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.”

Thời tu kế tiếp, đại chúng được hòa âm tụng Kinh Pháp Hoa cùng chư Tăng trường Hạ Pháp viện Minh Đăng Quang tại chánh điện.

Từ 20g-21g30, đại chúng vân tập về thiền đường để hành pháp sám hối, đồng thời được nghe chư Tôn đức Tăng trong Ban Quản chúng nhắc nhở, thông báo những vấn đề liên quan đến việc tu học những ngày sau.

Ngày tu thứ 2 đã khép lại trong niệm tri ân và tinh tấn của toàn thể đại chúng.

Một số hình ảnh ngày thứ 2:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan