CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, ngày thứ 3

Ngày 20/7/2022 (22/6/ Nhâm Dần), các hành giả Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni, Tập sự bước sang ngày tu thứ 3 của khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Từ 4g-4g30, theo sự chủ trì của TT. Giác Phổ - Phó ban Quản chúng, đại chúng đảnh lễ Tam bảo và tụng lại bài kệ Nhớ ơn Phật và Thuyền trí tuệ, tưởng nhớ ân đức cao thượng của đức Phật, đức Tổ sư và chư vị Thầy hiền.

4g30, TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Quản chúng hướng dẫn đại chúng pháp thiền hành: “Thiền hành là thực tập thiền trong khi bước đi. Hành giả đặt trọn vẹn sự nhận biết của mình trong từng bước chân.”

Thời học pháp sáng, 8g-9g15, đáp lời kiền thỉnh của Ban Tổ chức khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, HT. Minh Hóa - Phó Thường trực Ban Trị sự TP. Thủ Đức, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức, TP. HCM), Quản chúng trường hạ Pháp viện, viếng thăm đại chúng.

Chọn lọc và giảng giải, Hòa thượng đã tô đậm “Pháp tu qua Kinh pháp cú” giúp đại chúng chiêm nghiệm pháp tu trong bản kinh thứ hai thuộc Kinh Tiểu bộ. Hòa thượng nhấn mạnh đến những vần kệ mà đức Phật cảnh tỉnh sự vô thường chóng vánh bao phủ kiếp người và đời sống của muôn loài vạn vật.

Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng. (Kinh Pháp cú, kệ 41)

Với gậy người chăn bò,

Lùa bò ra bãi cỏ,

Cũng vậy già và chết,

Lùa người đến mạng chung. (Kinh Pháp cú, kệ 135)

Trong bài kệ Giấc mộng tàn của Hệ phái Khất sĩ cũng có đoạn:

Rồi già chết xô lần thân ngũ uẩn,

Cõi trần hoàn ai dễ đỡ nâng ai,

Chỉ duyên lành, nghiệp dữ tay hậu thuẫn,

Vẫn cùng ta chung thủy chớ hề sai.

Hòa thượng lại nhắc rằng Luật nhân quả luôn đúng, luôn chi phối thế nhân. Vậy nên đừng ỷ lại vào thế lực nào, hãy nương tựa chính mình, hãy ghi nhớ lời đức Tổ sư rằng “Thân trong sạch ấy là xứ Phật, miệng trong sạch ấy là pháp Phật, ý trong sạch ấy là con Phật, tâm trong sạch ấy là đức Phật”, từ đó dốc chí tu tập, dứt trừ phiền não, đoạn tận khổ đau.”

Hòa thượng khuyến khích: “Đức Phật cũng dạy rằng tuy thân tứ đại vô thường, sanh diệt, nhưng cũng chính từ thân này làm được nhiều việc lợi ích cho ta và người, tạo nhiều công đức cho tự thân.

Như từ một đống hoa,

Nhiều tràng hoa được làm,

Cũng vậy thân sanh tử,

Làm được nhiều thiện sự. (Kinh Pháp cú, kệ 53)

Hãy trân trọng giờ phút hiện tại, điều gì cần làm, phải làm, nên làm thì quyết tâm làm để có được giấc mộng lành, đời sống an lành.”

Thời khóa buổi chiều, từ 13g30-15g, đại chúng lắng nghe các huynh đệ trùng tụng Chơn lý: Sa-di Giác Minh Kỳ, đệ tử của ĐĐ. Giác Khoan, trú xứ Pháp viện Thánh Sơn, GĐ III, trùng tuyên bài Thập nhị nhân duyên (số 12); Sư Giác Minh Hòa đệ tử của HT. Giác Phùng, trú xứ TX. Ngọc Tòng (Khánh Hòa), GĐ III, trùng tụng bài Trên mặt nước, (số 20); Sa-di-ni Liên Thịnh, đệ tử của NS. Hạnh Liên, trú xứ TX. Ngọc Đức (Tây Ninh), GĐ IV (Phân đoàn 2) trùng tụng bài Y bát chơn truyền (số 12); Tập sự Mỹ Hào, đệ tử của SC. Hỷ Liên, trú xứ TX. Ngọc Đạo (Eavy, Đăk Lăk), GĐ III trùng tụng bài Đi tu (số 28).

Tiếp theo thời trùng tụng Chơn lý, TT. Giác Phổ và ĐĐ. Minh Phú hướng dẫn cho đại chúng nghi thức lạy, xá đúng theo truyền thống Khất sĩ.

Từ 18g-18g45, đại chúng thực tập thiền tọa theo sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng và được Thượng tọa khuyến tấn: “Sự vô thường đang vây lấy chúng sanh muôn loài, chúng ta có đầy đủ cơ duyên được làm người với sáu căn hoàn thiện, được xuất gia trong giáo pháp, hãy tinh tấn hành trì thiền tập, pháp môn trực tiếp được ban cho từ kim ngôn của đức Từ Phụ, đưa người thực tập sớm giải thoát khổ đau."

Thời tu tiếp theo, đại chúng thiền hành lên chánh điện chuẩn bị cho thời tụng niệm kinh tối theo chúng Tăng trường Hạ.

Thời tu cuối ngày, đại chúng vân tập về thiền đường để được chư Tôn đức trong Ban Quản chúng soi sáng những điều đã lầm lỗi lỡ phạm. Nhiều hành giả mới vào đạo chưa thuần thục pháp của hàng xuất gia buổi đầu, có vị đã lớn tuổi, có vị còn rất trẻ đã vô tình hoặc theo thói quen để rồi mắc phải, nay được đối trước chư Tôn đức bày tỏ tất cả để thân tâm được gột rửa thanh tịnh.

Ngày tu thứ 3 đã khép lại trong niệm bình an và tỉnh giác của toàn thể đại chúng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan