CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, ngày thứ 6

Ngày 23/7/2022 (25/6/ Nhâm Dần), ngày tu thứ 6 trong khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Thời công phu sáng từ 4g-5g, đại chúng tụng kinh và ngồi thiền theo sự hướng dẫn của Ban Quản chúng.

Thời học pháp từ 8g-9g15, ĐĐ. Minh Sơn - Tiến sĩ Phật học Ấn Độ, trú xứ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. HCM) và ĐĐ. Minh Nhựt - Thạc sĩ Phật học Tích Lan chia sẻ kinh nghiệm tu học ngang qua chủ đề: “Lý tưởng người xuất gia.”

ĐĐ. Minh Sơn chia sẻ: “Chúng ta đã chọn được một con đường sáng để đi, thật là một điều cao đẹp vô cùng! Không có con đường nào cao đẹp bằng con đường xuất gia này bởi nó đưa đến đoạn trừ được tham, sân, si, cội nguồn của khổ đau. Khi phủi mái tóc xanh là phủi đi sự ràng buộc mang đến nhiều phiền toái khổ đau trong cuộc đời uế trược. Mỗi người đều có lý tưởng nhưng không ai giống ai. Nhiều vị có lý tưởng cao xa nhưng bản thân không với tới nổi, không thực hành được. Vậy nên chúng ta đừng lý tưởng hóa! Có những vị mong cầu điều thấp thỏi, bất thiện mà làm điều bất thiện này đưa đến kết quả phiền não, khổ đau. Vậy nên chúng ta phải sáng suốt, thực tiễn khi lựa chọn lý tưởng. Trong Kinh Thánh cầu (số 26) thuộc Kinh Trung bộ đề cập lý tưởng của Thái tử Tất-đạt-đa, từ bỏ thế tục, xuất gia tìm đường giải thoát. Nay chúng ta cũng như thế, dám từ bỏ tất cả để sống một đời tu hành nhiều thử thách. Tuy nhiên, nếu vượt qua thử thách ấy, chúng ta sẽ an lạc trong từng phút, từng giờ. Kiến thức sẽ bị mai một nhưng tuệ giác còn mãi như hạt giống để đời. Các huynh đệ đừng chủ quan, kiêu mạn với cái học của mình! Học để tu mà học cũng chính là tu. Hãy tu ngay lúc học! Định là sự tập trung, tuệ là hiểu ra vấn đề một cách đúng đắn. Hãy tùy thời duyên, sáng suốt và kiên nhẫn thực hiện lý tưởng của mình!”

ĐĐ. Minh Nhựt nhắc lại cho đại chúng câu 19 trong bài Diệt lòng ham muốn, đức Tổ sư dạy: “Lìa cha mẹ, bỏ cửa nhà đặng nhập đạo, một lòng quyết chí học hỏi cho rõ chơn tâm, bổn tánh và hiểu thấu phép vô vi của Phật, tức là thành một vị Tu-đà-hườn. Trì chí ở ăn theo 250 giới luật nghi, đừng bỏ qua một giới nào, ráng hết sức cho thâm nhập Tứ diệu đề và rửa lòng trong sạch là thành một vị A-la-hán.” Câu này có ý tựa với câu nói của Tổ Quy Sơn trong Quy Sơn Cảnh sách văn: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam khổ…”

Đại đức khuyến khích: “Đời sống xuất gia thật cao thượng, hãy trân trọng đời sống xuất gia và thực tập tinh cần! Buổi đầu vào đạo, thầy chỉ dạy, dẫn dắt, hãy tập hạnh hầu thầy để được gần thầy, nghe thầy chỉ dạy. Trong những ngày tháng đầu tiên vào đạo ấy, dù thầy khuyên bảo, thầy la rầy, trách phạt nặng nề, đó đều là bài học giá trị cho sự thành tựu về sau của mình. Chúng ta thật may mắn được sống và tu tập trong môi trường hòa bình; có cư gia bá tánh hộ trì; có thầy, bạn, thiện trí thức để nương tựa; chúng ta có sức khỏe trí sáng; hãy trân trọng những những ân đức này, cố gắng tu tập tinh tấn!”

Để tôn vinh con đường xuất gia cao thượng, sự thiện xảo trong giáo hóa, Đại đức thuật lại câu chuyện của Raṭṭhapāla trong Kinh Raṭṭhapāla, số 82, thuộc Kinh Trung bộ. Raṭṭhapāla ngưỡng mộ đức Thế Tôn và con đường giải thoát nên muốn từ bỏ gia đình mặc dù đang sống trong sự giàu có, hạnh phúc thế tục tràn đầy. Cha mẹ phản đối kịch liệt không cho xuất gia và còn có nhiều trở lực khác nhưng Raṭṭhapāla quyết chí xuất gia và không lâu sau chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, Raṭṭhapāla trở về quê hương và khéo hóa độ cha mẹ, người thân…

Thời khóa buổi chiều, từ 13g30-15g, đại chúng được nhị vị Đại đức Giác Ảnh, ĐĐ. Giác Kỉnh chia sẻ kinh nghiệm tu học với chủ đề: “Hạnh đức của một vị xuất gia.”

ĐĐ. Giác Ảnh chia sẻ: “Hạnh đầu tiên của người xuất gia là xả ly. Ngay lúc bắt đầu khóa học đạo hạnh này, các vị bị Ban Quản chúng bảo xả ly điện thoại. Các vị gởi điện thoại cho Ban Quản chúng giữ nhưng có lẽ trong tâm các vị không hoan hỷ lắm. An lạc thật sự là an lạc từ việc xả ly này nhưng các vị không an lạc. Các vị nên nhớ, an lạc thật sự khi có tâm xả ly tự nguyện. Hạnh đức thứ hai của một vị xuất gia đó là khiêm hạ và tôn kính. Chúng ta xuất gia không phải vì ở ngoài đời đói khổ mà là vì mến mộ đạo pháp. Khi thế phát xong, chúng ta được sống với thầy và các huynh đệ. Ngay lúc này, chúng ta hãy quan sát hạnh đức của thầy, huynh đệ bên cạnh, lấy đó làm gương để học theo cách sống trong nhà đạo. Trong bài học Sa-di, có một ý: ‘Tôn trọng thầy như tôn trọng Phật’, thế thì đối với huynh đệ, chúng ta cũng tôn trọng như các bậc A-la-hán. Nếu thiếu sự tôn kính thì việc học hỏi bị thiệt thòi. Bản thân ban đầu tu tập cũng bị bức xúc khi Sư huynh làm việc rất kỳ khôi, rất khác người. Sau này, mình nhìn lại, thấy Sư huynh làm không kỳ tí nào nữa. Như vậy vấn đề nằm ở nơi mình. Lúc mình chưa hiểu có nhận xét như vậy, nhưng sau này hiểu được vấn đề nên thấy Sư huynh không sai. Hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào các Sư huynh, Sư tỷ, tùy thuận theo sự chỉ dạy của các Sư huynh, Sư tỷ! Tánh phàm của mình mạnh quá chưa kịp chuyển hóa nên dễ sanh phiền não. Ví dụ khác, việc ăn hòa chúng. Nếu chưa quen, chưa chánh niệm, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Ban đầu, mình cảm giác cách ăn hòa chúng có vẻ hình thức, cập rập quá nhưng bây giờ thì có suy nghĩ khác hoàn toàn. Nói như vậy để nhắc các vị hãy đặt niềm tin vào các vị đi trước. Không được chủ quan, ngã mạn, luôn cho mình là đúng, là hay. Hạnh thứ 3 là phụng sự. Ai mới xuất gia cũng đều có một thời gian làm công quả như quét tước, nấu cơm, xây dựng,.. Việc nào, chúng ta cũng cần có chánh niệm, làm với tâm hoan hỷ. Đặc biệt, trong khi hầu thầy, chúng ta cần chánh niệm, toàn tâm toàn ý với công việc thiêng liêng này. Được hầu thầy, thầy càng thấy rõ tâm chúng ta chưa được điểm nào để chỉ dạy chu đáo hơn.

Đại đức Giác Kỉnh khích lệ đại chúng: “Có 2 pháp cần phải làm, pháp học và pháp hành. Cần học hiểu các pháp căn bản như Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Thất giác chi, Bát chánh đạo,… để rồi vững vàng trong khi thực hành. Trong Kinh ví dụ con rắn, số 22, thuộc Kinh Trung bộ, đức Phật cảnh giác cho chúng ta không nên học pháp để rồi sử dụng cho việc khoái khẩu biện luận, chỉ trích người khác… Học để hiểu giáo pháp và rồi hành trì theo đúng như vậy.”

Đại đức nhấn mạnh lại hạnh hầu thầy, công quả và không rời hội chúng: “Gần thầy, hầu thầy học hạnh thầy. Còn việc công quả đó là hoan hỷ, chăm chỉ làm các công việc trong thiền môn. Người mới xuất gia, tư niệm thế gian còn nhiều, việc làm công quả vừa làm tăng phước đức vừa làm cho không còn thời gian suy nghĩ điều bất thiện. Ở trong hội chúng, chúng ta nhận được một năng lực hỗ trợ tu tập tinh tấn. Đại đức nhắc lại câu chuyện của thị giả Meghiya, trong Kinh Tăng chi bộ, khi đi khất thực gặp một khu rừng khả ái, thích nghi cho việc tu thiền định nên sau đó về tha thiết xin đức Thế Tôn cho phép đến khu rừng để thiền định. Ba lần đức Thế Tôn bảo Meghiya hãy chờ có vị thị giả khác tới bên cạnh đức Thế Tôn rồi hãy đi vào rừng thiền định. Thế nhưng, Meghiya vẫn nhất định rời đức Thế Tôn và Tăng đoàn ngay. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã nói một câu thật xúc động: ‘Này Meghiya, khi ông đã nói tinh cần, thời Ta có thể còn nói gì nữa! Vậy này Meghiya, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời.’ Khi đến rừng, xếp chân ngồi thiền, ba bất thiện tầm là dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên trong tâm và làm cho Meghiya không thể nào định được. Đức Tổ sư cũng dạy ‘phép Tăng chẳng lìa đoàn’, ‘nên tập sống chung tu học’ hay ‘Tăng ly chúng Tăng tàn’ với ý nghĩa sống trong Tăng chúng để được bảo hộ vậy.”

Sau thời học pháp, từ 15g30-16g30, Ban Quản chúng tiếp tục hướng dẫn pháp thiền hành để các hành giả nhu nhuyến hơn trong pháp hành khi đứng hay cất bước.

Từ 18g-18g45, đại chúng thực tập niệm hơi thở theo sự hướng dẫn của Ban Quản chúng.

Từ 19g00-19g45 đại chúng hòa âm cùng Tăng chúng nhập Hạ tại Pháp viện tụng kinh Pháp Hoa.

Thời tu cuối ngày, đại chúng hành pháp sám hối dưới sự chứng minh và chỉ dạy của chư Đại đức trong Ban Quản chúng.

Ngày tu thứ 6 đã khép lại trong niệm hòa hợp và an nhiên của toàn thể đại chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh ngày tu thứ 6:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan