CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, ngày thứ 7

Ngày 24/7/2022 (26/6/ Nhâm Dần), đại chúng bước sang ngày tu thứ 7 trong khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Theo thời khóa, từ 4g-5g, Ban Quản chúng đồng hành cùng đại chúng Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni, Tập sự trì tụng lời vàng của đức Thế Tôn và thiền tập.

Thời học pháp từ 8g-9g15, HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Thường trực Hệ phái, Tri sự trưởng GĐ V đáp lời cung thỉnh của Ban Tổ chức quang lâm và sách tấn đại chúng buổi thứ 2 trong khóa tu lần này với bài giảng: “Đi các chỗ học đạo”, một trong 19 bài dạy về oai nghi cho các vị mới xuất gia

“Đi xa phải nhờ bạn lành, người xưa nẻo lòng chưa tỏ, cầu thầy chẳng lấy ngàn dặm làm xa, chẳng cùng bọn bất lương, tà ác, tham sân kết bạn lữ học trò, tập theo thói xấu. Phải tìm thầy học tốt, hết lòng trau dồi đức tánh học đạo, lựa quyết nẻo dứt tử sanh, chẳng nên xem nước đạo non, toan du lịch cho nhiều chỗ để khoe với người. Muốn vào chùa am chẳng đặng quảy, mang hành lý đi ngay vào chánh điện, phải xin phép, thưa hỏi trước, tùy trong chùa cho phép, mới đặng đem hành lý vào ở nghỉ nơi nào, theo lời chỉ bảo của vị sư trị sự trong chùa. Đây là lược giải sơ tạm chút ít đôi điều cho có sự học hành lúc đầu của người tập sự, chớ quý hơn hết là tự mình phải có nhiều điều răn nghiêm nơi mình thêm nữa. Sa di phải chịu nghiêm giữ oai nghi tư cách, trau dồi đức tánh, phải kính ngôi Tam bảo và tập giữ lần đại giới, để khi nhập vào đại chúng Tỳ-kheo, do công đức đó, mà được nhiều người tiến dẫn, không ai ngăn cản, và phải một lòng hết sức học hỏi cho uyên thâm nghĩa lý. Hằng coi xem sự hành động về thân, khẩu, ý của mình và ráng tham thiền quán xét cho thấu lẽ đạo, và phụ giúp vào việc làm công trong chúng, hãy giữ đúng luật, giới, tịnh hạnh trong sạch mà tinh tấn tu hành, đến khi được bước lên vào hàng Tỳ-kheo lớp bình đẳng rồi, là chỉ còn sống chung tu học đúng chơn lý, tự mỗi ai nấy lo cho tâm mình, nếu tâm được tịnh định, thì trí huệ sẽ sáng thông, đắc lần từ loạt quả đạo theo đường vô lậu chánh đẳng chánh giác, mà đắc được Vô sanh quả A-la-hán và nhập Niết-bàn.”

Hòa thượng cũng trích dẫn các ý trong Quy Sơn Cảnh sách văn tương đương với bài oai nghi trên để diễn giải cho đại chúng khắc sâu lời chỉ dạy mà sửa đổi, trang nghiêm tự thân.

Thời khóa buổi chiều, từ 13g30-15g, ĐĐ. Minh Tuế - Thạc sĩ Phật học, trú xứ Tịnh xá Ngọc Xuân (Bình Thuận), GĐ II, hướng dẫn cho đại chúng pháp thiền hành. Đại đức hướng dẫn rất chi tiết vừa lý thuyết vừa thực thành lộ trình đi 2 bước cho đến 3 bước, 4 bước, 5 bước, 6 bước làm cho tâm an trú trên bước chân. Đại đức khuyến khích: “Pháp thiền hành được xem là diệu pháp đối trị hôn trầm, làm giảm căng thẳng, có thể chữa bệnh, làm cho tâm an trú rất dễ và trong không gian dù nhỏ cũng có thể thực tập bước đi an trú tâm. Nay đại chúng thực tập bước chân thiền hành căn bản đủ để thực tập trong hiện tại và cả đời mình. Hãy trân trọng sức khỏe hiện tại để thực tập thiền hành! Các vị lớn tuổi thật khó có thể thực tập tốt pháp thiền hành với cách 5 bước, 6 bước bởi càng chia nhỏ bước chân, hành giả cần chú tâm sâu và đôi chân có sức, vững vàng.”

Từ 15g15-16g45, đại chúng làm bài kiểm tra trắc nghiệm tập trung vào kiến thức từ các thời pháp thoại, chia sẻ kinh nghiệm của chư Tôn đức từ ngày đầu khóa đến ngày thứ 7 và giáo lý Phật giáo Khất sĩ. Đại chúng rất phấn chấn, hoan hỷ rà soát lại bộ nhớ của mình và làm bài khá nghiêm túc.

Từ 18g-18g45, chư Tôn đức trong Ban Quản chúng thiền tập cùng đại chúng.

Từ 19g-19g45, đại chúng tụng kinh Pháp Hoa cùng chư Tăng trường Hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Thời tu cuối ngày, đại chúng hành pháp sám hối dưới sự chứng minh, khích lệ của chư Tôn đức Tăng trong Ban Quản chúng.

Ngày tu thứ 7 đã khép lại trong niệm khinh an của toàn thể đại chúng.

Dưới đây là hình ảnh tu tập ngày thứ 7:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan