CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, ngày thứ 8

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 7, tại Pháp viện Minh Đăng Quang dần đến ngày kết thúc khóa. Ngày 25/7/2022 (27/6/ Nhâm Dần), ngày tu thứ 8 các hành giả tu tập theo thời khóa:

Thời công phu sáng, các hành giả tụng kinh và ngồi thiền theo hướng dẫn của Ban Quản chúng.

 

Thời học pháp từ 8g-8g85, TT. Minh Đạo, trú xứ Pháp viện Minh Đăng Quang, Phó Quản chúng Trường hạ Pháp viện, chia sẻ kinh nghiệm tu học với chủ đề: “Hạnh công quả.” Thượng tọa khuyến khích: “Khi bắt đầu mới xuất gia, để làm cho tâm mình vững vàng, công quả, lao tác là phương cách tốt nhất. Vào đạo lúc tuổi trẻ, giai đoạn này, bên cạnh việc học tu, chúng ta hãy dùng thời gian để công quả làm đầy ruộng phước của mình. Bởi qua giai đoạn này, chúng ta có thể không có cơ hội để làm nữa vì thiếu sức khỏe hoặc do các nhân duyên khác. Chúng ta cần có tâm hy sinh, phụng hiến tha nhân, như Tôn giả A-nan từng phát nguyện: ‘Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhứt chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê-hoàn’ (đời năm trược tội lỗi, con nguyện vào trước, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con cũng nguyện chưa nhập Niết-bàn). Buổi đầu đời sống tu hành, hạnh công quả dễ dàng giúp cho chính mình hoàn thiện nhiều công hạnh khác, như hạnh kiên nhẫn, hạnh xả ly, hạnh tinh cần, hạnh biết ơn,…”

Tiếp đó từ 8g85-9g30, ĐĐ. Minh Nhật cùng đại chúng sửa bài kiểm tra trắc nghiệm chiều hôm qua.

Thời khóa buổi chiều, từ 13g30-15g, TT. Giác Hoàng - Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Thư ký Hệ phái, Trưởng ban Quản chúng và ĐĐ. Minh Phú - Tri sự Tịnh xá Ngọc Chánh (Bình Thạnh) hướng dẫn nghi quỹ đăng đàn thọ Sa-di và Cụ túc giới.

TT. Giác Hoàng giới thiệu sơ qua quá trình hình thành tạng Luật, các điều kiện được thọ giới Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và 13 chướng ngại làm cho không được thọ giới.

ĐĐ. Minh Phú hướng dẫn lý thuyết phần chuẩn bị thọ giới và các quy tắc đi đứng ngồi quỳ trong khi thọ giới, sau khi thọ giới. Phần thực hành, Đại đức sẽ hướng dẫn trong ngày tu kế tiếp.

Từ 18g-18g45, đại chúng thực tập thiền tọa theo sự hướng dẫn của Ban Quản chúng. TT Giác Hoàng khích lệ: “Đức Phật thường dạy cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ rằng: ‘… (hãy) đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết-già, lưng thẳng và trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết: Tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết: Tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: Tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: Tôi thở ra ngắn’…" Lợi ích của việc chánh niệm này không thể nghĩ bàn. Vậy nên, khóa tu này, giờ thiền tập này là điều kiện tốt nhất để chúng ta thực tập lời khuyên của đức Phật. Chư hành giả hãy tinh tấn, đừng để thời gian luống qua vô ích!”

Từ 19g-19g45, các hành giả thọ trì Kinh Pháp Hoa cùng chư Tăng Trường hạ tại Pháp viện.

Từ 20g-21g00, thay vì thời sám hối, các hành giả được ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư, công hạnh Nhị Tổ qua các hình ảnh và video quý giá còn lưu trữ. Đồng thời, các hành giả cũng được xem lại phim tài liệu Cội nguồn Khất sĩ được thực hiện vào năm 2014 để cúng dường Lễ Tưởng niệm Đức Tổ sư 60 năm vắng bóng. Cuộc đời và 10 năm hành đạo của đức Tổ sư; sự bình dị, kiên định tột bực, tâm hy sinh cho đạo pháp của Nhị Tổ; sự “truyền trì mạng mạch, kế vãng khai lai” thiêng liêng của chư Trưởng lão Đức thầy một lần nữa khác sâu trong tâm khảm của chư hành giả.

Ngày tu thứ 8 đã khép lại trong niệm cung kính Phật Tổ Thầy, niệm trân quý phút giây hiện tại của toàn thể đại chúng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan