CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 2

Từ lúc 4g00, đại chúng vân tập về thiền đường bắt đầu một ngày tu học mới. ĐĐ. Minh Nhật - Phó Trưởng ban Quản chúng và chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng hướng dẫn đại chúng tung Kinh Pháp cú và các bài kệ nằm lòng của người xuất gia mới vào cửa đạo.

Thời học pháp vào lúc 8g15, TT. Giác Hoàng - UV. HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Quản chúng đã quang lâm chia sẻ kinh nghiệm tu học với chủ đề “Đi các chỗ học đạo” nhằm mục đích an vị cho đại chúng có một cái nhìn, một tư thế, một phong cách để đi đó đây hành đạo. Cũng ví như đại chúng từ các trú xứ khác vân tập về Pháp viện Minh Đăng Quang tham gia khóa Bồi dưỡng cũng là đi học đạo vậy.

Mở đầu thời pháp, Thượng tọa trích dẫn nội dung “Đi các chỗ học đạo” trong Luật nghi Khất sĩ để đại chúng có một cảm thụ tự nhiên nhất về lời dạy gốc của Đức Tổ sư trước khi giảng giải. Chính điều này sẽ giúp phát triển khả năng tư duy, ít lệ thuộc vào sở học của người khác.

“Đi xa phải nhờ bạn lành, người xưa nẻo lòng chưa tỏ, cầu thầy chẳng lấy ngàn dặm làm xa. Chẳng cùng bọn bất lương, tà ác, tham sân kết bạn lữ học trò, tập theo thói xấu. Phải tìm thầy bạn tốt, hết lòng trau dồi đức tánh học đạo, lựa quyết nẻo dứt tử sanh. Chẳng nên xem nước dạo non, toan du lịch cho nhiều chỗ để khoe với người. Muốn vào chùa am chẳng đặng quảy, mang hành lý đi ngay vào chánh điện. Phải xin phép, thưa hỏi trước, tùy trong chùa cho phép, mới đặng đem hành lý vào ở nghỉ nơi nào, theo lời chỉ bảo của vị sư trị sự trong chùa.

Đây là lược giải sơ tạm chút ít đôi điều cho có sự học hạnh lúc đầu của người tập sự, chớ quý hơn hết là tự mình phải có nhiều điều răn nghiêm nơi mình thêm nữa. Sa di phải chịu nghiêm giữ oai nghi tư cách, trau giồi đức tánh, phải kính ngôi Tam bảo và tập giữ lần Đại giới, để khi nhập vào đại chúng Tỳ-kheo, do công đức đó mà được nhiều người tiến dẫn, không ai ngăn cản, và phải một lòng hết sức học hỏi cho uyên thâm nghĩa lý.

Hằng coi xem sự hành động về thân, khẩu, ý của mình và ráng tham thiền quán xét cho thấu lẽ đạo, và phụ giúp vào việc làm công trong chúng. Hãy giữ đúng luật, giới, tịnh hạnh trong sạch mà tinh tấn tu hành. Đến khi được bước lên vào hàng Tỳ-kheo lớp bình đẳng rồi, là chỉ còn sống chung tu học đúng chơn lý, tự mỗi ai nấy lo cho tâm mình. Nếu tâm được tịnh định, thì trí huệ sẽ sáng thông, đắc lần từ loạt quả đạo theo đường Vô lậu Chánh đẳng Chánh giác mà đắc được Vô sanh quả A-la-hán và nhập Niết-bàn.

Đối với người tu, người bạn tốt là người đồng hành với mình trong các thiện pháp, người nâng đỡ, hỗ trợ cho mình trong cách thiện pháp. Phẩm chất của một bậc trượng phu sống vì nghĩa vì tình chứ không phải vì danh lợi quyền thế. Vì thế, đi tu trước tiên cần xây dựng lại nhân cách, rồi đến Hiền cách và phát triển lên Thánh cách.

Người tu không chỉ làm công quả mà còn phải biết học. Không chỉ học pháp số mà còn phải học chiều sâu, biết ứng dụng. Thượng tọa sách tấn Tăng Ni có những ngày tháng đi đó đây học đạo, biết tích hợp các kiến thức ví như đi thưa về trình, đi là để học hỏi với tinh thần cầu pháp học đạo, sẵn sàng xả thân xả ngã,... Thời đại ngày nay, Tăng Ni đi học đạo ở rất nhiều, vì thế nên hãy học thuộc luật nghi “Đi các chỗ học đạo” mà Đức Tổ sư dạy để làm dấu chỉ nương theo rà soát lại, như vậy việc đi các chỗ học đạo mới có hiệu quả tốt.

Từ 11g00-12g00, đại chúng thọ trai trong chánh niệm dưới sự hướng dẫn của HT. Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang.

Từ 13g30-16g30, theo Lịch giảng, đại chúng thực hiện công quả các tầng tháp Hồng Ân, tập vừa làm việc vừa chánh niệm, đồng thời ôn lại công hạnh của các vị Đức Thầy ngang qua hình ảnh được triển lãm trong tháp.

Từ 18g00-18g45, đại chúng thực tập thiền tọa theo sự hướng dẫn của ĐĐ. Minh Nhật. Trong thời thiền, đại chúng học cách điều thân, chú tâm quán sát hơi thở vào ra, dài ngắn, không can thiệp, không phản ứng. Tiếp tục duy trì niệm hơi thở ngay cả khi xả thiền, an trú trong chánh niệm, ngăn phóng tâm ra bên ngoài.

Sau thời thiền, đại chúng có 45 phút tụng kinh Lương Hoàng Sám cùng chư Tăng trường Hạ Pháp viện Minh Đăng Quang tại chánh điện.

Từ 20g00-21g30, khoảng thời gian này dành cho việc sám hối. “Sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá” tức sám hối lỗi đã tạo và ăn năn chừa cãi dứt trừ lỗi sau. Thời sám hối là một pháp lệ của khóa tu vào mỗi tối. Người tu tập mà quán sát hành vi, suy nghĩ, lời nói, các oai nghi, nhìn thấy lỗi nơi mình càng nhiều từ các lỗi dù nhỏ nhất để phát lồ sám hối sẽ giúp người tu ngày một tiến bộ hơn.

Qua hai ngày tu học cùng đại chúng Tăng Ni hành giả Khoá Bồi dưỡng đạo hạnh lần 8, Nam Nữ Phật tử tu gieo duyên vô cùng xúc động khi sống trong giới, trong giáo pháp, trong vòng tay của Tăng thân. Có sáu Phật tử nhận thấy giá trị thiết thực, lợi ích của việc xuất gia, sống đời sống viễn ly, tu học trong Chánh pháp, nên phát nguyện xuống tóc, thực sự xuất gia trong 8 ngày tu còn lại. Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Quản chúng và toàn thể đại chúng hoan hỷ chứng minh trước tâm giác ngộ của các Phật tử.  

Ngày tu thứ hai kết thúc trong niệm bình an của toàn thể đại chúng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan