CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngắm cảnh thiền

1. CẢNH TƯỞNG XUÂN VỀ

Mới về tịnh xá dạ bâng khuâng

Ngọc Bửu luôn luôn mở tấm lòng

Cung nghinh Hòa thượng – chư Thiền đức

Tăng Ni tứ chúng hội ngộ về.

 

Mưa rơi y ướt se se lạnh

Không dám hỏi Thầy lạnh lắm không

Chư Ni Phật tử hằng mong đợi

Thầy đã về rồi dạ ấm trong.

 

Không quản đường xa cùng Phật sự

Ở nơi cư trú Thầy gác lại

Về ngôi Ngọc Bửu tịnh xá thiền

Chứng minh công đức Ni sư chúng

Phật tử chúng con cả mọi nhà

Ban bố pháp màu cho tất cả

Học theo hạnh nguyện đức Tổ sư

Tăng Ni Khất sĩ luôn ghi nhớ

Phật tử chúng con gắng noi theo

Sống chung hòa hợp cùng tu học

Xóa đi tất cả chướng não phiền

Hướng về đức Phật dạ từ bi

Hành theo Như Lai lòng hỷ xả

Ban pháp yêu thương đến mọi nhà.

 

Thiền hành nhẹ bước theo chiều gió

Tịnh tọa lặng yên nhẹ như không

Hương bay tỏa ngát về giải thoát

Hướng đến tương lai nhập Niết-bàn.

2. NGẮM CẢNH THIỀN

An nhiên tịnh lặng lòng thanh thản

Nhẹ bước thiền hành gió đưa hương

Mùa hương man mát lòng Tăng sĩ

Du hóa độ sanh khắp mọi miền.

 

Tọa thiền tu học tăng đạo hạnh

Hòa hợp thân tâm suốt bốn mùa

Sống chung tu học cùng mau tiến

Đức hạnh đầy vơi hóa độ đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan