CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới Khất sĩ khai mạc khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 2

Lúc 8 giờ sáng ngày 01/7/Bính Thân (nhằm 03/8/2016), HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, đã hoan hỷ quang lâm Trường hạ Ngọc Phương, chứng minh Khai mạc khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 2 của Ni giới HPKS, cũng là buổi giảng cuối hạ của Hòa thượng tại Trường hạ Ngọc Phương trong mùa An cư PL. 2560.

Chứng minh khai mạc khoá tu có: NT. Tràng Liên, Đương kim Trưởng Ni giới HPKS, trụ trì TX. Ngọc Diệp, Quận 3, TP.HCM; NT. Ngoạt Liên, trụ trì TX. Ngọc Phương; NT. Tân Liên, trụ trì TX. Ngọc Quang, Gò Công - Tiền Giang; NT. Minh Liên, Viện chủ TX. Ngọc Tâm, Long An; NT. Chiêu Liên, trụ trì TX. Ngọc Khánh, Long Khánh - Đồng Nai; NT. Nhã Liên, trụ trì TX. Ngọc Tân, Dĩ An - Bình Dương; NT. Mai Liên, Viện chủ TX. Ngọc Đức, Thủ Đức - TP.HCM; NT. Tố Liên, trú xứ TX. Ngọc Phương; NT. Kinh Liên, trụ trì TX. Bửu Quang, tỉnh Bình Định; NT. Thẩm Liên, trụ trì TX. Ngọc Lâm, Bảo Lộc -Lâm Đồng.

Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô, trụ trì, trụ xứ các miền tịnh xá trực thuộc Ni giới HPKS cùng hành giả An cư, giới tử các giới phẩm, đã làm lễ tác pháp khai mạc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 2.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy:

“Nên tập sống chung tu học

Cái sống là phải sống chung

Cái biết là để học chung

Cái linh là để tu chung.”

Do vậy, khoá tu mở ra nhằm tạo điều kiện cho các vị Ni Khất sĩ tân tu, có điều kiện cùng về sống chung, tu học dưới mái Tổ đình, cùng tắm mình trong giáo pháp của Phật Tổ, để trang nghiên tự thân, trang nghiêm Tăng đoàn, góp phần làm cho đạo pháp ngày càng lớn mạnh.

Hình ảnh buổi khai mạc: 

Sadi2 NP 1

NT. Tràng Liên tác pháp khai mạc khóa tu

Sadi2 NP 2

Đảnh lễ Hòa thượng chứng minh

Sadi2 NP 3

Sadi2 NP 10

Hòa thượng sách tấn chư hành giả tân tu

Sadi2 NP 4

... và giảng chia sẻ pháp cùng hành giả An cư

Sadi2 NP 7

Sadi2 NP 6

Sadi2 NP 9

Hành giả cảm niệm tri ân Hòa thượng

Trích nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan