CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương

Tối ngày 16/8/2023 (nhằm 1/7 năm Quý Mão), Ni giới Hệ phái Khất sĩ chính thức khai mạc khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 dành cho tân Tỳ kheo, Thức xoa, Sa di và Tập sự tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (quận Gò Vấp, TP.HCM) 

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Hóa chủ Trường hạ Ngọc Phương; Ni trưởng Tố Liên – Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Giám luật Trường hạ Ngọc Phương; Ni trưởng Viên Liên – Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương, Hóa chủ Trường hạ Ngọc Phương; Ni trưởng Thẩm Liên – Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Lâm (Bảo Lộc); Ni trưởng Hương Liên – Trụ trì TX. Ngọc Hưng (Bảo Lộc); Ni trưởng Quý Liên – Phó Trụ trì TX. Ngọc Cơ (Đà Nẵng); Ni sư Tuệ Liên – Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Thư ký NGHPKS và tất cả các Khóa sinh, Giới tử đồng về tham dự.

Ni sư Tuệ Liên thay mặt cho Ban Thư ký cung tuyên danh sách Ban tổ chức, Ban Giáo thọ, chủ đề các môn học và thời khóa biểu:

I. BAN CHỨNG MINH

 1. NT. Tân Liên (TX. Ngọc Quang - Gò Công)
 2. NT. Chiêu Liên
 3. NT. Phục Liên
 4. NT. Mỹ Liên
 5. NT. Tố Liên
 6. NT. Viên Liên
 7. NT. Mai Liên (TX. Ngọc Đức - Thủ Đức)

II. BAN GIÁO THỌ

 1. NT. Gương Liên
 2. NT. Xuân Liên
 3. NT. Tín Liên
 4. NS. Phụng Liên
 5. NS. Nguyện Liên
 6. NS. Hằng Liên
 7. NS. Tuệ Liên

III. BAN KIỂM SOÁT

 1. NS. Bảo Liên
 2. NS. Nga Liên
 3. NS. Triệu Liên
 4. SC. Hạnh Liên
 5. SC. Thảo Liên

IV. THỊ GIẢ

 1. SC. Thảo Liên CC4
 2. SC. An Liên (LK)

V. NỘI DUNG TU HỌC

 • Thời gian 8 NGÀY
 • Môn học: 4 CHỦ ĐỀ

CÁC CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN BỔ GIÁO THỌ

Chủ đề 1: CÁC NGHI THỨC VÀ LUẬT KHẤT SĨ

1. Ni trưởng Gương Liên: Giới thiệu tổng quan về cuốn “Luật nghi Khất sĩ” (1 ngày)

Giới thiệu tổng quan về phần “Luật Khất sĩ”; Bát đất, y vá; Tứ y pháp; Cõi Niết-bàn, Niết-bàn thời khắc biểu; Giáo hội Tăng già Khất sĩ; Về sự đi khất thực; Phép đến nhà cư sĩ; Mặc, nói, làm, đi, đứng, ngồi, nằm, thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân;…

2. Ni trưởng Xuân Liên: Các nghi thức của NGHPKS (1 ngày)

Nghi thức cúng ngọ; Kinh Phước thí và hai bài thọ bát; Cầu nguyện trai tăng; Thân - khẩu - ý; Giới và nhẫn; Huệ; Lễ thí phát; Nhớ ơn Phật; Thuyền trí huệ; Tán tụng công đức giáo chủ; Nguyện về cõi Phật…

Chủ đề 2: TINH HOA BỘ CHƠN LÝ KHẤT SĨ

1. Ni sư Nguyện Liên  

2. Ni sư Hằng Liên

Chủ đề 3: GIÁO LÝ CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT

1. Giáo lý đạo Phật Nguyên Thủy: Ni sư Phụng Liên

2. Sự hình thành Giáo điển Phật giáo Bắc truyền: Ni sư Tuệ Liên

Chủ đề 4:   PHÁP THIỀN CỦA NGHPKS

Ni trưởng Tín Liên (Lý thuyết + thực hành)

- Giáo thọ

 1. Ni trưởng Gương Liên
 2. Ni trưởng Xuân Liên
 3. Ni sư Tín Liên
 4. Ni sư Phụng Liên
 5. Ni sư Nguyện Liên
 6. Ni sư Tuệ Liên
 7. Ni sư Hằng Liên

- Các môn học

 1. Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang
 2. Hệ phái Khất Sĩ – Tông chỉ và tổ chức Hệ phái
 3. Luật nghi khất sĩ
 4. Ý nghĩa xuất gia và cứu cánh đời sống phạm hạnh
 5. Thiền
 6. Giáo lý Phật giáo

- Thời khóa sinh hoạt trong 8 ngày

          Sáng từ        7:30 đến 09:30      :         Lên lớp

                              09:45 đến 10:30    :         Hướng dẫn đắp y,

                                                            :         mang bát và khất thực

          Chiều từ       14:00 đến 16:00    :         Lên lớp + Thiền tập

          Tối từ           18:15 – 19:00        :         Tụng Kinh

                              19:30 – 21:30        :         Chư ni tự ôn bài

                              21:30                     :         Chỉ tịnh

 - Giám sát, nhắc nhở: NS. TRIỆU LIÊN, SC. HẠNH LIÊN VÀ SC. THẢO LIÊN phụ tiếp hướng dẫn nhắc nhở chư Ni về ôn tập, giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ, các tác phong, đi đứng, nói chuyện, cách đắp y, mang bát, đi khất thực và hành thiền.


 

 

 

Sáng 7:30 – 9:30

 

9:45 – 10:30

 

Chiều 14:00 – 16:00

Mùng 2.7 (17/8/2023)

Thứ Năm

 

THIỀN – Ý NGHĨA, TÔNG CHỈ

VÀ PHƯƠNG PHÁP

NT. TÍN LIÊN

Thực tập cách đắp y, mang bát và khất thực (trong khuôn viên TX)

 

THIỀN TẬP

NT. TÍN LIÊN

Mùng 3.7 (18/8/2023)

Thứ Sáu

 

THIỀN – NT. TÍN LIÊN

 

 

     

THIỀN – NT. TÍN LIÊN

Mùng 4.7 (19/8/2023)

Thứ Bảy

 

Ý NGHĨA XUẤT GIA VÀ CỨU CÁNH ĐỜI SỐNG PHẠM HẠNH

NT. GƯƠNG LIÊN

 

    

NT.GƯƠNG LIÊN (tiếp theo)

Mùng 5.7(20/8/2023)

Chủ Nhật

 

TÌM HIỂU CHƠN LÝ TỔ SƯ

MINH ĐĂNG QUANG

NS. HẰNG LIÊN

 

 

 

NS. HẰNG LIÊN(tiếp theo)

Mùng 6.7 (21.8.2023)

Thứ Hai

 

SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO BẮC TRUYỀN

NS. TUỆ LIÊN

 

 

 

       

NS. TUỆ LIÊN (tiếp theo)

Mùng 7.7 (22.8.2023)

Thứ Ba

 

HỆ PHÁI KHẤT SĨ – TÔNG CHỈ VÀ TỔ CHỨC HỆ PHÁI

NS. NGUYỆN LIÊN

 

 

 

NS. NGUYỆN LIÊN (tiếp theo)

Mùng 8.7 (23.8.2023)

Thứ Tư

 

LUẬT NGHI KHẤT SĨ

NT. XUÂN LIÊN

 

 

NT. XUÂN LIÊN (tiếp theo)

 

Mùng 9.7 (24.8.2023)

Thứ Năm

 

SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO NAM TRUYỀN

NS. PHỤNG LIÊN

 

 

NS. PHỤNG LIÊN (tiếp theo

Đại diện chư hành giả đảnh lễ tri ân và phát nguyện tu học tinh tấn trước Chư Tôn đức

Ni trưởng Tố Liên có đôi lời nhắc nhở và sách tấn chư hành giả: “Chúng tôi rất lấy lòng hoan hỷ được tiếp đón các hành giả trở về tham dự khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh tại Tổ đình Ngọc Phương, Nguyện oai đức Tam bảo mười phương thùy từ gia hộ cho tất cả quý hành giả đều nỗ lực tinh tấn, tinh cần, ý thức được trách nhiệm mà mình phải làm, phải tu để có thể chứng đạt, chứng nhập được những gì chưa chứng trong cuộc đời này. Và chúng tôi mong rằng qua sự nỗ lực tinh cần này quý vị đạt được chánh niệm, an lạc trong thắng pháp, Tuệ giác phát sinh, xứng đáng trở thành người con gái của Như lai”.

  

  

Ni trưởng Thẩm Liên sách tấn chư Ni hành giả khóa sinh

  

Ni Trưởng Viên Liên nhắc nhở, sách tấn chư Ni hành giả khóa sinh về oai nghi, Đạo hạnh cần có của một vị tu sĩ

  

Ni trưởng Quý Liên sách tấn chư Ni hành giả khóa sinh

Sau lời đạo từ chứng minh, quý Ni trưởng và toàn thể đại chúng hướng về Đức Phật Bổn Sư dâng hương cúng dường, thực hiện nghi thức truyền thống của Hệ phái để cầu nguyện cho khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh được thành tựu viên mãn.

  

  

  

Ni Trưởng Viên Liên đại diện cho quý Ni trưởng dâng lời cầu nguyện

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ni sư Tuệ Liên đại diện dâng lời cảm tạ đến quý Ni trưởng

  

  

Nguồn: nigioikhatsi.net

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan