CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo khóa "Sống chung tu học" lần thứ 18 của chư Ni Giáo đoàn III

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Khóa "Sống chung tu học" lần thứ 18 của Ni giới GĐ.III diễn ra từ ngày 25/4 - 02/5/2024 (17 - 24/3/Giáp Thìn) tại tịnh xá Ngọc Ninh (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đến nay đã hoàn mãn. Ban Thư ký khóa tu xin báo cáo tổng kết các mặt tu học, sinh hoạt trong những ngày tu vừa qua.

1. BAN CHỨC SỰ

BAN CHỨNG MINH

HT.GIÁC HÙNG – Đệ nhất Chứng minh, Tri sự Trưởng GĐ.III
HT.GIÁC Y – Đệ nhị Chứng minh GĐ.III
HT.GIÁC PHÙNG – Tri sự phó Thường trực GĐ.III

BAN GIÁO THỌ

HT.GIÁC TRONG – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ.III
HT.GIÁC TRÍ – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục GĐ.III
HT.GIÁC MINH – Tri sự phó, Trưởng ban Nghi lễ, Phó ban Tăng sự GĐ.III
HT.GIÁC THÀNH – Tri sự phó, Trưởng Tăng sự GĐ.III
TT.GIÁC HÀNH – Phó ban Kiểm soát GĐ.III
TT.GIÁC VIỄN – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GĐ.III
TT.GIÁC HOÀNG – Trưởng ban Văn hóa, Phó Thường trực Ban Giáo dục GĐ.III
TT.GIÁC NHƯỜNG – Phó Thư ký GĐ.III
ĐĐ.GIÁC TUYÊN – Phó Thư ký GĐ.III

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban Tổ chức: NT.Hiệp Liên  – Trưởng Quản sự Ni giới GĐ.III
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giám Luật: NT.Đền Liên – Phó Quản sự Ni giới GĐ.III
Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: NT.Tỉnh Liên - Trụ trì TX. Ngọc Ninh

Phó ban Giám Luật: NT.Dung Liên - Trụ trì TX. Ngọc Lương
Kiểm soát: NS.Hậu Liên, NS.Ân Liên
Giám Thiền: NS.Hợp Liên, NS.Thùy Liên
Ban Thư ký: NS.Hòa Liên, SC.Hỷ Liên, SC.Tri Liên
Ban Ngoại hộ: NS.Yên Liên và Ni chúng TX.Ngọc Ninh

2. SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ, THỜI KHÓA BIỂU

Về số lượng chư Ni tham dự khóa tu lần này có 80 vị, trong đó có 5 vị Ni trưởng, 8 vị Ni sư, 63 Sư cô, 3 vị Thức-xoa, 1 Sa-di Ni, câu hội từ các miền tịnh xá Ni và gần 20 Phật tử từ Bạc Liêu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và tại địa phương về cộng tu suốt khóa.

Mỗi ngày, đại chúng thức giấc từ 3g30 sáng và tu học thời khóa liên tục đến 09g30 tối. Có 2 thời thiền tọa (04g30 - 05g00, 18g00 - 18g50), có 2 thời thiền hành (04g00 - 04g30, 16g00 - 16g30), có 2 thời học pháp (05g00 - 06g00, 08g00 - 09g30), 1 thời tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tu học (14g00 - 15g30), 1 thời tụng kinh (19g00 - 19g40), 1 thời sám hối cuối ngày (20g00 - 21g30).

Đại chúng thọ thực chánh niệm hòa chúng trong thời điểm tâm và độ ngọ.
Sáng ngày 23 âm lịch, đại chúng tụng Giới Phật tử và 114 điều răn của đức Tổ sư.
Trong khóa tu có 2 thời khất thực vào sáng ngày khai mạc và ngày bế mạc.

3. NỘI DUNG CÁC THỜI PHÁP HỌC

Trong khóa tu lần thứ 18 này, Ni chúng có nhân duyên lành lớn được các bậc Cao Tăng Trưởng thượng trong giáo pháp Khất sĩ khuyến tấn. Và trong khóa tu này, có 18 thời học pháp.

- HT.Minh Tuyên - Giáo phẩm Hệ phái, Tăng trưởng Phật giáo Hải ngoại, sáng sớm ngày tu thứ 5, thăm Ni chúng. Hòa thượng tán thán tinh thần tu học của Ni chúng dưới sự dẫn dắt của quý Ni trưởng là những bậc mẹ hiền, những vị thầy sáng, những bậc chơn sư, lãnh đạo chung của Ni giới Khất sĩ, bậc thầy cho những người hữu duyên, một tay cầm ngọn đèn Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang soi sáng nhân gian, soi sáng lòng người, chỉ con đường Chánh đẳng chánh giác để cho chúng sinh nói theo; một tay cầm những đóa hoa sen để ban tặng dâng hiến cho những người có nhân duyên với nhà Phật, thấy rõ con đường đi. Hòa thượng cảnh tỉnh cho Ni chúng lý vô thường luôn hiện diện, đi qua cuộc đời làm mọi thứ biến hoại. Vậy nên Ni chúng cần tinh tấn tu học hơn nữa.

- HT.Giác Trong, chiều ngày tu thứ bảy, sách tấn đại chúng hãy quay trở về hiện tại, đi đứng nằm ngồi, thức ngủ sống trong chơn lý, trong chân thường, bất động, đại tịch diệt. Đức Phật ra đời khai thị cho chúng sanh từ 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình khi tiếp xúc với 6 trần đều làm cho được tự tại trong tự tánh như như, trong chơn lý, trong đại thể chư Phật. Làm thế nào người tu tập thể nhập được như vậy tức đang sống trong sự sống vĩnh cửu chân thường, không còn sai biệt bỉ thử, nên không còn khổ đau luân hồi sanh tử. 6 căn cũng là 6 cửa của tâm. Trôi lăn sanh tử hay tự tại an vui cũng chính từ 6 cửa này.

- HT.Giác Trí, chiều ngày tu đầu tiên, nhắc lại cho đại chúng hình ảnh đức Thế Tôn với thời khắc Niết-bàn, thân khẩu ý được thu thúc trên nền tảng Giới -  Định -  Tuệ. Mỗi ngày Ngài làm lợi ích cho tự thân, cho chư thiên và loài người. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời tiếp nối lại pháp hành này. Hòa thượng dạy: “Đệ tử của đức Thế Tôn lớp lớp đi theo con đường của Ngài cần chánh niệm trau giồi Giới Định Tuệ. Pháp hành chánh niệm trong “giây phút đang là” rất quan trọng đối với mỗi hành giả đang có mặt trong khóa tu này. Chánh niệm cần đi đôi với tinh tấn để trở thành quán tính, đó mới là công phu thật sự của tự thân. Hòa thượng đọc lại lời dạy của đức Tổ sư trong Chơn lý - Võ trụ quan: “Cái lẽ tròn là không khổ, là thiện, là mỹ, là chơn. Người ta cũng nói, tròn tức là đạo quả vậy. Lẽ tròn là chơn lý, dầu kẻ dốt học bực nào mà hằng giữ sự tròn, thì cũng thành công được.” Hòa thượng cũng nhắn nhủ Ni chúng chánh niệm câu thúc các oai nghi của mình như bài kệ Thập lục hạnh Tổ sư để lại.

 - HT.Giác Minh đạo từ trong lễ Khai mạc, chỉ rõ cho Ni chúng rằng mỗi vị là mỗi đóa sen vì pháp danh của các Ni được đức Tổ sư ban cho bắt đầu bằng chữ “Liên...”, đó là ngày lấy vẻ đẹp, ý nghĩa của đóa sen mà đặt cho. Hòa thượng dạy: “Hãy ghi nhớ bài học hoa sen là bài học lớn cho mỗi chúng ta. Từ lá sen, nụ sen, hoa sen, nhụy sen, đài sen đều có giá trị, công dụng tuyệt vời. Tuy sống trong bùn mà vươn lên khỏi bùn, nở hoa sen thơm ngát, không vướng bận, không bị vấy bẩn bởi bùn lầy nước đọng.” Một đơn cử thấy được đó là công hạnh của NT. Nguyệt Liên, bậc Thầy của chư Ni GĐ III, 40 năm trước không nề hà thân bệnh và bao khó khăn thời cuộc, đã đến đây kiến lập đạo tràng và giờ đây trở thành trú xứ tu học hành đạo trang nghiêm như thế này. Tất cả chư Ni hãy cố gắng công phu tu tập. Sự giác ngộ không phân biết giới tính. Hãy “Tinh cần giữa phóng dật/ Tỉnh thức giữa quần mê/ Người trí như ngựa phi/ Bỏ sau con ngựa hèn” (Kinh Pháp cú, kệ 29). Và “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi ngăn sông.”  

- TT.Giác Hành, chiều ngày tu thứ 2, nói chuyện với Ni chúng trên nền tảng bài kinh Tâm hoang vu, số 16 thuộc Kinh Trung bộ. Đức Phật dạy người xuất gia muốn tu tập thành tựu vô thượng an ổn khỏi các ách phược, cần phải chấm dứt 5 tâm hoang vu là nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ học giới, sân hận với các đồng Phạm hạnh. Người xuất gia cũng chấm dứt năm tâm triền phược là tham khoái lạc giác quan, tham thân, tham sắc, tham ăn ngủ, tham cõi trời. Đức Phật dạy bốn phương pháp để đoạn trừ 5 tâm hoang vu và 5 tâm triền phược, đó là Tứ như ý túc: (1) Dục như ý túc; (2) Tinh tấn như ý túc; (3) Định như ý túc; (4) Tuệ như ý túc.

- TT.Giác Viễn, sáng ngày tu thứ 7, trùng tuyên kinh Bất đoạn, số 111 thuộc Kinh Trung bộ, đức Phật tán thán Tôn giả Xá-lợi-phất là bậc Đại tuệ, bậc Quảng tuệ, bậc Hỷ tuệ, bậc Tiệp tuệ, bậc Lợi tuệ, bậc Quyết trạch tuệ. Đức Phật cũng nói với chư Tỳ-kheo lộ trình phát triển tuệ giác của Tôn giả, thành tựu Giới uẩn, Định uẩn, Tuệ uẩn và Giải thoát uẩn của bậc Thánh, và khẳng định Tôn giả là con chánh tông của Phật, từ Pháp hóa sanh, người thừa tự pháp không thừa tự tài vật, chân chính chuyển Pháp luân vô thượng mà Như Lai đã chuyển. Thượng tọa khuyến khích: “Các hành giả đời này được thân người, được xuất gia, hãy phát nguyện đi theo hạnh thừa tự pháp như các vị Thánh Tăng vậy!”

- TT.Giác Hoàng, sáng sớm ngày tu thứ 2, thứ 7 và thứ 8, thăm chư Ni khóa tu. Thượng tọa khích lệ chư Ni tinh tấn học pháp vì: “Đa văn là Thánh sản.” Khi nghe pháp, hãy đặt trọn tâm mình vào việc nghe. Thượng tọa tuyển chọn những đoạn Chơn lý đức Tổ sư chú trọng đến việc trau tâm giồi trí như: “... Thà là chúng ta đừng làm chi hết, hay tốt hơn là trau tâm trước rồi sẽ làm sau, chớ đừng vội tham làm, làm cho nhiều để thất bại cho nhiều, đã bị chúng cười chê và không kể công lao với ai đặng. Thế thì chúng ta phải tu, tu trước đã. Hãy xét ngó tâm mình, đừng ngó việc người.” Điều này tương ứng với lời Phật dạy, đây cũng là pháp “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của đức Tổ sư. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng chi bộ: “Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”

- TT.Giác Nhường, sáng ngày tu thứ tư, viếng thăm và chia sẻ với Ni chúng vài giai thoại đức Tổ sư Minh Đăng Quang và Đức Thầy Giác An dạy chúng xuất gia. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng trích dẫn pháp ngữ của Tổ sư và Đức Thầy về giáo dục để lại cho hàng hậu học. Thượng tọa còn trích dẫn những ý pháp giáo dục trong các đạo từ của các bậc Trưởng lão Tôn túc đương thời như Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Giác Toàn. Trên nền tảng đó, Thượng tọa bày tỏ suy nghĩ của mình đối với đời sống tu học. Cách giáo dục của chư vị Tổ - Thầy hết sức dung dị mà sâu sắc vô cùng khiến các đệ tử tâm phục khẩu phục, tự nguyện giữ giới, hành trì giáo pháp, tu học tiến bộ. Các ngài đều đặt việc tu tập, đào tạo Tăng Ni giới hạnh hơn là việc kiến lập tịnh xá, cơ sở vật chất.

- TT.Giác Khoan - Phó ban Thông tin truyền thông, Thành viên Ban Kinh tế GĐ III, sáng ngày tu thứ 2, viếng thăm Ni chúng và chia sẻ pháp thoại “Pháp hành trong Chơn lý Tổ sư đối chiếu với Kinh tạng Pali.” Thượng tọa định nghĩa, giải thích thuật ngữ 6 căn và phân tích lộ trình khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần ngang qua Vi diệu pháp và Duy thức học. Thượng tọa cho rằng nếu chúng ta nhận chân được 2 chi phần vô minh và tham ái chính là nguồn cơn của mọi rắc rối khổ đau thì việc thực tập chánh niệm và chánh định là điều cần yếu. Thượng tọa trích dẫn những lời dạy của Tổ trong Chơn lý khẳng định ba pháp môn vắn tắt của người tu Khất sĩ chính là tu Giới - Định - Huệ.

- ĐĐ.Minh Sơn (GĐ IV), sáng ngày tu thứ nhất, thuyết giảng Kinh Tam Minh, số 13 thuộc Kinh Trường bộ. Đây là bài kinh nói lên sự mạnh mẽ can đảm phi thường của đức Phật dám đi ngược quan điểm tư tưởng hiện tại trong xã hội Bà-la-môn lúc bấy giờ. Ngài đưa ra phương pháp thực chứng chuẩn xác hiệu quả hơn, thay vì tôn sùng và xem Phạm thiên là đấng Giáo chủ toàn năng, đức Phật giới thiệu Tứ vô lượng tâm, con đường đưa người thực hành đoạn dứt dục ái, sân hận, nhiễm ô và được tự tại, tức là thể nhập vào những đức tánh căn bản của Phạm thiên.

- ĐĐ.Giác Tuyên, sáng ngày tu thứ 5, thuyết giảng với chủ đề: “Tìm hiểu cách học đạo trong Chơn lý của Tổ sư qua khái niệm Tam học - Văn Tư Tu.” Đại đức định nghĩa, giải thích từ nguyên qua kinh văn và ứng dụng của ba pháp học qua bộ Chơn lý của Tổ và nhiều lời dạy trong kinh điển giúp chư hành giả nhận rõ việc tu hành theo trình tự từ việc nghe pháp, học pháp và sau cùng là hành pháp. Nhờ vậy hành giả thực hành đúng theo Chánh pháp, không bị lạc lối trong rừng pháp.

- ĐĐ.Minh Nhật (GĐ I), sáng sớm ngày tu thứ 6, thuyết giảng cho Ni chúng và lớp học Phật pháp 5AM OL chủ đề “Đầu tư cho chính mình.” Đại đức giải thích từ “Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni” có nghĩa là sợ hãi luân hồi, vì sợ hãi luân hồi nên phải chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây. Đại đức nhấn mạnh mỗi vị xuất gia phải làm tròn tăng thượng Giới, tăng thượng Tâm và tăng thượng Tuệ. Để làm tròn tăng thượng Giới chúng ta phải có pháp học và pháp hành song đôi, phải có niềm tin trong Chánh pháp và phải biết pháp nào cần an trú và pháp nào cần phải lánh xa, phải thường xuyên quán tánh sanh khởi và đoạn diệt của các pháp để không bị chấp trước và tham đắm. Cuối cùng, Đại đức nhắn nhủ đến Ni chúng phải thường xuyên chăm sóc tâm mình qua lời dạy của đức Phật trong Kinh người xuất gia luôn quán sát, chương Mười pháp, thuộc Kinh Tăng chi.

- ĐĐ.Giác Thống, sáng sớm ngày tu thứ 3, giảng với đề tài “Niệm Thân trong sống chung tu học.” Đại đức nhấn mạnh mục đích của việc sống chung tu học là để nương theo Tăng đoàn tu tập, qua đó giúp mỗi hành giả hoàn thiện Phạm hạnh tự thân. Nhờ vào việc sống chung tu học mà mỗi cá nhân biết buông bỏ cái tôi - tự ngã và hoà nhập với hội chúng, biết chia sẻ, thương yêu và thông cảm lẫn nhau. Để ứng dụng việc niệm thân, Đại đức giới thiệu bài kinh Đại niệm xứ (số 22) trong Kinh Trường bộ và kinh Tứ niệm xứ (số 10) trong Kinh Trung bộ. Hành giả thực hành chánh niệm trong từng oai nghi, trong tất cả thời. Đồng thời, Đại đức cũng bàn đến pháp hành thiết thực mà đức Tổ sư đã dạy trong mọi sinh hoạt hằng ngày qua việc ôm bát khất thực, ăn cơm hoà chúng..., giúp hành giả có được sự an lạc trong giáo pháp Khất sĩ.

- ĐĐ.Minh Chuyển (GĐ IV), sáng sớm ngày tu thứ 4, thuyết giảng với tiêu đề “Ba pháp tu vắn tắt Giới - Định - Huệ.” Tu Giới - Định - Huệ nói rộng ra chính là tu Bát chánh đạo, tu Bát chánh đạo cũng chính là tu Tứ niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp). Tu trên Tứ niệm xứ được đức Phật khẳng định là có khả năng giúp người thực hành vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Và Đại đức trích dẫn lời của Phật - Tổ trong kinh điển giúp hành giả thấy được lợi ích thiết thực của việc tu tập trên Giới, trên Định và trên Tuệ.

- NT.Hiệp Liên, sáng ngày tu thứ 3, mang đến cho đại chúng pháp thoại “Sứ giả của Như Lai.” Ni trưởng nhắc Ni chúng cần nhận ra niềm hạnh phúc và nhân duyên lớn được xuất gia trong giáo pháp ba đời chư Phật, được khoác huỳnh y đức Như Lai trao truyền, thì cần ý thức tự giác tu học để làm lợi cho mình và lãnh vai trò người sứ giả của ngài đi vào đời làm lợi lạc quần sanh. Vị sứ giả cần luôn thận trọng, giảm thiểu các tâm bất thiện, tỉnh giác chánh niệm, hoàn thiện Phạm hạnh của mình, mới bắt đầu đi vào đời, không bị ràng buộc vướng mắc, xoa dịu được những khổ đau bất an cho người thế, làm đẹp cho xã hội. Suốt cuộc đời tu hành của Ni trưởng luôn lấy giới hạnh làm đầu và khi giáo giới cho Ni chúng, Ni trước luôn xoáy sâu lợi ích của giữ giới. Ni trưởng thức tỉnh cho đại chúng: “Hạt cơm tín thí nặng như núi Tu-di, nếu không khéo tu tập thì đời sau trở lại mang lông đội sừng đền nợ cũ vậy.”

- NT.Đền Liên, sáng ngày tu thứ 6, thăm đại chúng. Ni trưởng thuật lại những câu chuyện bình dị, đậm chất tu hiền của NT. Nguyệt Liên thuở đương thời, lúc bấy giờ đồng tu đồng học với Ni trưởng. NT. Nguyệt Liên xuất gia năm 12 tuổi, thân bệnh nhiều nhưng NT. Nguyệt Liên luôn kham nhẫn, vui vẻ, hòa nhã, siêng năng công quả, công phu. 57 tuổi Ni trưởng rời xa thầy bạn song gương hạnh của Ni trưởng vẫn còn mãi trong tim của huynh đệ, thầy trò. Trong thời nói chuyện, Ni trưởng nhấn mạnh đến tứ ân mà một người tu học trong giáo pháp cần luôn tạc dạ. Lại nữa, nay đã là người xuất gia cần nên tinh tấn tu tập như bài kệ đức Tổ sư răn bảo: “Ta nay ý huống rất thanh tao / Mặc người mắng chưởi chẳng hề nao... Ta nay ý huống rất thênh thang / Chẳng lời, không việc, tấm lòng an.” Trong mọi lúc, tự mình tự giác quay về quán sát chính nội tâm của mình gạn lọc dần tham, sân, si.   

4. TU HỌC TRONG THỜI TỌA ĐÀM

- Chiều ngày tu thứ 3, Ni chúng chia thành 19 nhóm nhỏ. Mỗi vị Ni sư, Sư cô hạ lạp 24 năm chăm sóc cho 2 Sư em. Như vậy, khi trở về khóa tu của Ni đoàn, các Ni đều được chăm sóc đặc biệt. Có những hoàn cảnh tu tập thuận duyên hoặc nghịch duyên được quý Sư cô bày tỏ. Các Sư em được sự các Sư chị lắng nghe, động viên, chia sẻ kinh nghiệm tu học của giai đoạn đã đi qua, nhờ vậy được hỗ trợ kịp thời, càng làm con đường tu học tiến bộ tốt đẹp hơn.

- Chiều ngày tu thứ 5, Ni chúng chia thành 12 nhóm trao đổi những điều tâm đắc, pháp học pháp tu đang hành trì, những khúc mắc hoài nghi về pháp học pháp tu. Nhờ vậy, chư Tôn đức bậc Thầy của chư Ni Giáo đoàn hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng, mức độ hiểu biết của Ni chúng để có cách giáo dưỡng, chỉ dạy sát sao, tương thích, phù hợp với từng tâm thức của các Ni hậu học.

5. NHÌN LẠI TINH THẦN TU HỌC CỦA KHÓA TU

- Đại chúng có cố gắng tu tập. Trong các thời khóa, hành giả tu tập khá đông đủ. Ngồi tu, ngồi học đều rất trang nghiêm. Tuy nhiên một điều đại chúng chưa làm được, đó là còn thất niệm, chưa thực sự giữ im lặng trong 7 ngày tu. 
- Trong đại chúng, nhiều vị hoan hỷ với pháp thiền hành, an trú trên từng bước chân khi thiền hành.

- Trong khóa tu này, có hai buổi tọa đàm nhóm mang lại nhiều lợi ích. Việc phân nhóm nhỏ chia sẻ kinh nghiệm tu học mang lại kết quả khả quan, tạo niềm hoan hỷ trong pháp hòa kính. Lắng nghe, xoa dịu, góp ý, phân giải là trách nhiệm vai trò của người chị; thành thật, cầu thị, tinh tấn là tâm niệm của người em trong nhà đạo, quá trình truyền thông tương tác tạo sự kết nối nghĩa tình đồng tu thiêng liêng trên đại lộ giải thoát.

- Việc tổ chức vận hành khóa tu lần này khá nhẹ nhàng nhờ sự phát tâm chia sẻ công việc vận hành. Thật tán thán chư Ni lớp kế thừa phát tâm làm việc trong các mảng như làm Mc, tận tâm với công việc thị giả, hương đăng, trai soạn, hành đường, y tế, thỉnh khánh, thỉnh chuông, dọn vệ sinh, mọi việc đều tròn xong bổn phận trong khả năng của quý Ni.

6. LỜI KẾT

Chúng con vừa trình bạch lên chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, chư Tôn đức Ni chứng minh và toàn thể đại chúng tường tri việc tu tập và học pháp của chúng con trong 7 ngày qua.

Chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức chư Trưởng lão Hòa thượng và chư Thượng tọa Đại đức Tăng chứng minh huấn thị khóa tu Sống chung tu học lần thứ 18 được tổ chức thành tựu. Chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức của quý ngài đã luôn hỗ trợ mọi mặt cho Ni chúng được tu học và ổn định Ni đoàn. Ngưỡng nguyện quý ngài có nhiều sức khỏe, là ngọn đèn chơn lý rực sáng, soi lối dìu dắt chúng con.

Chúng con nguyện mỗi ngày tinh tấn tu học hơn để quý Ni trưởng, những vị “mẹ hiền trong giáo pháp” yên tâm về chúng con. Ngưỡng nguyện quý Ni trưởng có nhiều sức khỏe để chúng con được nương tựa dài lâu trên con đường học đạo trong đời này.

Ngưỡng mong toàn thể Ni chúng thường tỉnh giác, nhớ nghĩ đến ân đức của các bậc Thầy Hiền, hoài bão xuất gia tu học buổi đầu mà tinh tấn tu tập, làm lợi mình lợi người.   

Đây là lần đầu tiên, TX.Ngọc Ninh đăng cai mở khóa “Sống chung tu học” cho Ni chúng GĐ.III, Ni trưởng, Ni chúng và Phật tử tịnh xá Ngọc Ninh đã chuẩn bị rất chu đáo, rất lâu nên mới có một khóa tu thành tựu hoan hỷ như thế này. Chư Ni hành giả chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ni trưởng. Kính tri ân quý Ni sư, Ni chúng tịnh xá Ngọc Ninh và quý Phật tử trong Ban Ngoại hộ, cũng như các tiểu ban đã tận tâm phụng sự để mỗi ngày đại chúng có sức khỏe, yên tâm tu học.

Trân trọng tán thán quý Phật tử TX.Ngọc Liên (TP. Phan Thiết, Bình Thuận), TX.Ngọc Lương (Bắc Bình, Bình Thuận), TX.Ngọc Tâm (Bắc Bình, Bình Thuận), TX.Ngọc Ninh, và các nơi khác với tâm thuần tịnh tin kính Tam bảo về đây tu tập, đồng thời hỗ trợ nhiều mặt để khóa tu diễn ra được trọn vẹn trong sự thanh tịnh, hòa hợp. Kính chúc quý Phật tử thân khỏe tâm an, gia đình thân bằng quyến thuộc được yên ổn, luôn làm tròn phận sự, giới hạnh của người cư sĩ tại gia, siêng năng tu niệm và phụng sự Tam bảo.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan