CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo Khóa tu “Sống chung tu học” – Lần thứ 16 của chư Ni Giáo đoàn III

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Trước hết, chư hành giả chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn thiền đức.

Chúng con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Ngài, đã luôn thương tưởng, nâng đỡ hàng Ni lưu chúng con trong việc tu tập và phụng sự đạo pháp, nhân sinh.

Khóa tu lần này chúng con xin phép chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh Gia Lai, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III và chính quyền địa phương mở khóa tu Sống chung tu học, tại tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), từ mùng 3-9/2 Quý Mão (nhằm 22-29/2/2023), với mục đích thiết thực là Ni chúng về tu tập, thanh lọc, chế tác năng lượng thanh tịnh, bình an, cúng dường lên Đức Thầy, vị Bổn sư, bậc Ân sư của Ni giới nhân Lễ Kỷ niệm 55 năm Đức Thầy thu nhận Ni giới Giáo đoàn III.

1. Về Ban Tổ chức khóa tu

Ban Chứng minh

HT. Giác Hùng - Phó Trưởng ban Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III.

HT. Giác Y - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cam Ranh, Giáo phẩm Giáo đoàn III.

HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Ban Cố vấn

HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III.

TT. Giác Hoàng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Giáo đoàn III.

Ban Giáo thọ

HT. Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III.

HT. Giác Trí        - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III.

HT. Giác Minh     - Tri sự phó kiêm Phó Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III.

TT. Giác Hiền      - Phó Trưởng ban Kinh tế tài chánh Giáo đoàn III.

TT. Giác Viễn      - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo đoàn III.

TT. Giác Phổ       - Phó Trưởng ban Thường trực ban Hoằng pháp Giáo đoàn III.

TT. Giác Nhường  - Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông Giáo đoàn III.

ĐĐ. Giác Thống - Trụ trì tịnh xá Ngọc Huy, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

NT. Hiệp Liên      - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III.

NT. Đền Liên       - Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III.

NT. Cảnh Liên     - Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III.

Ban Chức sự

NT. Tỉnh Liên và NT. Lãnh Liên làm Giám thiền.

NT. Ngộ Liên và NS. Chơn Liên làm Kiểm soát.

NS. Hiếu Liên, NS. Hòa Liên, SC. Hoa Liên làm Thư ký.

SC. Danh Liên làm Trưởng ban Ngoại hộ cho khóa tu.

2. Về số lượng chư Ni tham dự khóa tu lần này có 97 vị, trong đó có 11 vị Ni trưởng, 5 vị Ni sư, 3 Sư cô Bắc truyền, 69 Tỳ-kheo-ni, 3 Thức-xoa, 6 Sa-di-ni, câu hội từ các miền tịnh xá Ni trực thuộc GĐ III và 15 Phật tử về cộng tu suốt khóa.

Mỗi ngày, đại chúng thức giấc từ 3 giờ 30 sáng và tu học thời khóa liên tục đến 9 giờ tối. Khóa tu 7 ngày, có: 18 thời thiền tọa, 6 thời thiền hành; 12 thời tụng lời dạy của Phật Tổ Thầy; 11 thời học pháp, 6 thời học Kinh Trung bộ, 2 buổi lắng nghe các Ni trẻ chia sẻ việc tu học tự thân, 5 buổi sám hối, 1 buổi tụng Giới Phật tử và 114 điều răn của đức Tổ sư vào ngày mùng 8, 2 thời khất thực hóa duyên vào sáng ngày khai mạc và bế mạc, 2 buổi họp chúng: 1 buổi phân công việc chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 55 năm Đức Thầy thu nhận Ni giới Giáo đoàn III; 1 buổi họp tổng kết cuối khóa.

Có 4 thời giảng cho quý Phật tử:

* Chiều ngày tu thứ nhất và tối ngày tu thứ 6, Đại đức Giác Đoan, Đại đức Giác Thống, Đại đức Giác Ảnh, Đại đức Giác Hiệp giảng cho quý Phật tử, với nội dung xoay quanh việc hộ pháp như thế nào là đúng pháp.

* Chiều ngày tu thứ 4: Thượng tọa Giác Viễn khích lệ Phật tử tu học ngang qua pháp quán chiếu sự vô thường, khổ, không của các pháp.

* Tối ngày tu thứ 5: Thượng tọa Giáo Phổ thăm và giảng cho quý Phật tử bài kinh Bốn hạng người đáng kính trong Kinh Tăng chi bộ.

3. Về nội dung giảng dạy giáo pháp:

* Trong thời khóa học kinh sáng sớm, từ 5g00 - 6g00, Ni chúng đã học được 2 Kinh Trung bộ. Đó là Kinh Hành sanh, số 120, do ĐĐ. Giác Nhãn giảng và Kinh Thân hành niệm, số 119, do Thượng tọa Giác Hoàng giảng.

* Thời học pháp sáng và chiều, Ni chúng được sách tấn, chỉ dạy từ chư Tôn thiền đức:

+ Hòa thượng Giác Trong, sáng ngày tu thứ ba đưa đại chúng vào nguồn kinh điển Đại thừa Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Địa Tạng để chiêm ngưỡng và học cách chư đại Bồ-tát, các hàng Thanh văn đã tri ân cúng dường đức Thế Tôn như thế nào. Từ đó, mỗi hành giả tự quán chiếu và phát nguyện cúng dường lên Đức Thầy phẩm vật nào thiêng liêng nhất.

+ Hòa thượng Giác Trí, trong lễ khai mạc khóa tu, phân tích cho đại chúng thế nào là báo ân một cách thiết thực nhất. Và Hòa thượng dạy: Mỗi người tự hoàn thiện chính mình trong Chánh pháp chính là thiết thực báo ân.  

+ Thượng tọa Giác Viễn, sáng ngày tu thứ 4, khuyến khích đại chúng tinh tấn tu học ngang qua ý pháp của Hòa thượng Thiền sư Nhất Hạnh là Dừng lại, nhẹ nhàng, nghỉ ngơi, chữa lành. Ý pháp này như tiếng chuông cảnh tỉnh hàng xuất gia ý thức rõ mục đích tu tập của mình và an trú trong hiện tại để có đời sống tu học nhẹ nhàng, an vui.

+ Thượng tọa Giác Hiền, chiều ngày tu thứ 8, chia sẻ nội dung Tiểu kinh ví dụ lõi cây, số 30 trong Kinh Trung bộ và liên hệ đến ý nghĩa của việc biết ơn. Biết ơn Đức Thầy không gì hơn là cố gắng tu tập trong chánh pháp, thành tựu đạo quả, như người đi tìm lõi cây và lấy được lõi cây thực sự.

+ Thượng tọa Giác Phổ, sáng ngày tu thứ 8, cùng đại chúng ôn lại 12 lời nguyện của Đức Thầy. Hành theo 12 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, 12 lời nguyện của Đức Thầy đều vì lợi ích cho chúng sanh, đều vì nỗi khổ của chúng sinh mà hy sinh, cống hiến, phụng sự. 

+ Thượng tọa Giác Hoàng, chiều ngày tu đầu tiên, thăm chư Ni và chia sẻ những bài học tu tập và độ sanh. Thượng tọa cũng nhắc nhở chư Ni những kỹ năng sống rất cần để tăng trưởng tâm khiêm cung, tâm từ, tâm xả, tạo môi trường sống chung chan hòa, tình huynh đệ, tình thầy trò được kết nối, làm cho cuộc sống thiền môn ý nghĩa, an lạc.

+ Thượng tọa Giác Nhường, sáng ngày tu thứ 5, nhấn mạnh với đại chúng rõ nét hơn về đạo nghiệp sáng ngời của Đức Thầy Giác An. Cuộc đời ngài hết sức giản dị, nghiêm trì giới luật, định lực cao thâm, từ bi tuệ giác tròn đầy.

+ Ni trưởng Hiệp Liên, buổi sáng ngày tu thứ 2, sách tấn cho đại chúng và nhắc lại “Những ngày tháng đầu tiên khi Đức Thầy thành lập Giáo đoàn Ni”, tuy vất vả nhưng vô cùng ấm áp, an lạc. Bởi đời sống tu học lúc bấy giờ vô cùng bình dị và bên cạnh luôn được Đức Thầy và chư Tôn đức Tăng từ bi nâng đỡ trong tu học.

+ Ni trưởng Đền Liên, chiều ngày tu thứ 5, kể lại cho Ni chúng biết về “Sự kiện Đức Thầy viên tịch.” Trong số quý Ni trưởng, đại đệ tử Ni của Đức Thầy, Ni trưởng là vị được thân cận với Đức Thầy và có nhiều kỷ niệm sâu đậm với Ngài nhất. Ni trưởng đã kể lại cho đại chúng nghe những sự kiện sau cùng của Đức Thầy cho đến phút giây Ngài viên tịch.

+ Ni trưởng Cảnh Liên, chiều ngày tu thứ 3, với chủ đề Ân đức của Đức Thầy dành cho chư Ni, thuật lại nhiều ký ức thiêng liêng khi được tu học dưới sự chỉ dạy của Đức Thầy. Hình ảnh dung dị và tâm từ bi của Đức Thầy qua lời kể của Ni trưởng càng thêm tỏ rõ. Ngang qua Tiểu kinh khổ uẩn, số 14 thuộc Kinh Trung bộ, Ni trưởng nhắc lại lời dạy Đức Thầy tương ưng với lời Phật dạy trong kinh. Đó là luôn thu thúc lục căn để không bị các dục, phiền não lôi kéo, làm chúng ta khổ đau.

4. Tinh thần tu học của đại chúng

- Khóa tu này là một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các khóa tu Sống chung tu học của chư Ni Giáo đoàn III. Đối với việc tu, Ni chúng tu học với tâm nguyện cúng dường đức Bổn sư, đức Tổ sư và Đức Thầy. Đối với việc học, Ni chúng ôn lại cuộc đời đạo nghiệp của Đức Thầy qua sự chia sẻ kinh nghiệm tu học của chư Hòa thượng, Tam vị Ni trưởng đệ tử của Đức Thầy, đã từng trực tiếp thọ học với Ngài. Từ sự lắng nghe và chiêm nghiệm, các hành giả học hạnh của Đức Thầy, của chư Hòa thượng Ni trưởng, điều chỉnh lại tâm ý của mỗi hành giả để xứng đáng là hàng con cháu của Đức Thầy. Các thời pháp thoại của quý Thượng tọa và Đại đức giúp rất nhiều cho hành giả hiểu rõ hạnh nguyện Bồ-tát, quả chứng bậc Thánh của Đức Thầy để rồi tự thân mỗi người nuôi lớn tâm biết ơn, và đền ơn bằng cách khởi phát chí nguyện tinh tấn tu tập và phụng sự dõng mãnh hơn.

- Đại chúng rất xúc động khi nghe lại những hành hoạt của Đức Thầy, “bậc Thầy của bậc Thầy.” Nếu không có những ngày tu của khóa tu này, rất có thể đại chúng không bao giờ được nghe nhiều, được nghe rõ về đức hạnh phi phàm của Đức Thầy. Cảm xúc này chính là động lực để Ni chúng tu học tốt hơn.

- Các ban chức sự trong khóa tu làm việc có trách nhiệm, đây cũng là điều rất đáng tán dương và khích lệ.

- Nhờ sự nhắc nhở, chăm sóc của Tam vị Ni trưởng và nương tấm gương của quý Ni trưởng, Ni sư, càng về cuối khóa tinh thần tu học ổn định hơn. Mong rằng những khóa tu sau, ngay từ ngày đầu, đại chúng có tinh thần tự giác, ý thức tu học tốt hơn.

- Khóa tu lần này có khoảng 15 Phật tử nam nữ từ Phan Thiết, Ninh Hòa, Vạn Ninh và tại địa phương tham dự xuyên suốt 7 ngày. Mỗi thời giảng, quý Phật tử cộng tu, nghe pháp từ 20-30 vị. Thật đáng tán thán tinh thần yêu mến đạo Phật, tinh tấn hộ trì Tam bảo và dành thời gian cộng tu với chư Ni.

*** Góp ý

Nhằm tạo cơ hội cho tự thân có thời gian tu tập và rèn luyện oai nghi, hạnh đức người con Khất sĩ, mong rằng các vị Tỳ-kheo-ni và Thức-xoa ngoài việc tham gia các khóa Sống chung tu học của Tỳ-kheo-ni, nên tham gia các khóa Bồi dưỡng đạo hạnh của Giáo đoàn III và của Hệ phái Khất sĩ.

*** Tri ân

Chúng con vừa trình bạch lên chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, chư Tôn đức Ni chứng minh và toàn thể đại chúng tường tri việc tu tập và học pháp của chúng con trong 7 ngày qua.

Chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức của chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Giáo đoàn đã chứng minh khai mở khóa tu Sống chung tu học lần thứ 16.

Chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức của chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Giáo thọ, luôn hỗ trợ mọi mặt cho Ni chúng được tu học và ổn định Ni đoàn.

Ngưỡng nguyện quý ngài có nhiều sức khỏe, là cội đại thọ che chắn nâng đỡ Ni chúng chúng con.

Trong lúc này, chúng con còn có điều muốn được thưa với Tam vị Ni trưởng, rằng:

Mỗi ngày còn nghe Tam vị Ni trưởng giảng dạy, mỗi năm còn thấy quý Ni trưởng về khóa tu khuyến tấn cho Ni chúng, đó là niềm hạnh phúc vô cùng của chúng con. Bởi vô thường là điều không tránh khỏi, dẫu biết chỉ là “sanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ”, nhưng lòng chúng con vẫn luôn tha thiết, vẫn thấy những ngày kề cận học tu với Tam vị Ni trưởng và quý Ni trưởng chưa đủ.

Những hành hoạt, lời nói, ánh mắt, nụ cười của quý Ni trưởng luôn làm chúng con hoan hỷ, nhẹ lòng, đó chính là niềm hạnh phúc, niềm an vui trong ngôi nhà đạo, ngôi nhà Khất sĩ.

Chúng con nguyện sẽ ý thức tu học tốt hơn để quý Ni trưởng không phải bận tâm vì chúng con và cũng là một chút, chúng con kính báo ân Tam vị Ni trưởng, quý Ni trưởng đã chăm sóc, như lời dạy của Hòa thượng Giác Trí trong buổi lễ khai mạc rằng: “Hoàn thiện tự thân chính là bày tỏ sự báo ân thiết thực nhất.”

Ngưỡng cầu quý Ni trưởng, chư Tôn đức Ni và toàn thể Ni chúng thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, sớm thành tựu mục đích tối thượng của con đường tu tập. 

Trân trọng tán thán và cảm ơn quý Phật tử trong ban ẩm thực, ban lưu trú cũng như các tiểu ban đã thức khuya dậy sớm, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho đại chúng có sức khỏe tu tập tốt.

Trân trọng tán thán và cảm ơn quý Phật tử tịnh xá Ngọc Trung, quý Phật tử về cộng tu với chư Ni. Ngoài giờ tu còn công quả, quét tước, dọn dẹp, dẫu mưa lạnh, cũng không nề hà khó nhọc, tham dự thời khóa đầy đủ. Kính chúc quý Phật tử thân tâm an vui, gia đình được an vui, luôn tinh tấn hướng đến các việc thiện và tu tập trong Chánh pháp.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan