CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm khóa tu - Liên Hoài

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính bạch chư Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng chứng minh!

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư chứng minh!

Kính bạch quý Sư cô và đại chúng chứng minh!

“Thời gian cứ mãi dần trôi

Con thuyền tri thức suốt đời thầy trao.”

Thời gian thấm thoát, 10 ngày khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 13 của Ni giới Giáo đoàn III đã sắp bế mạc. Đệ tử con Liên Hoài, trú xứ tại Tịnh xá Ngọc Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa xin dâng lên chư Tôn đức đôi dòng cảm niệm tri ân.

Trong 10 ngày tham dự khóa tu, con học được nhiều bài học, kinh nghiệm để cho áp dụng vào việc sống và tu học của tự thân. Quý Ngài chỉ dạy cho chúng con Pháp học và pháp hành. Mỗi ngày, vào lúc 5 giờ sáng, Ni chúng được học kinh Trung bộ; 8 giờ, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng thuyết giảng kinh pháp để chúng con nhận biết hiểu sâu về Phật pháp. Chúng con được uống dòng sữa pháp từ chư Tôn đức, nhờ vậy tâm trí mở mang, được hoan hỷ, an lạc và hạnh phúc hơn.

Sư Ông Ngọc Đà dạy: “Muốn xây dựng một ngôi nhà cần phải có một nền móng kiên cố. Nếu xây nhà trên nền móng không kiên cố, thì ngôi nhà sẽ bị sụp đổ. Cũng vậy, có những khóa sống chung tu học như thế này, chư Ni giáo đoàn được lắng nghe chư Tôn đức chỉ dạy, chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm, nhờ đó chư Ni, đặc biệt hàng Ni trẻ được học hỏi, mới nỗ lực tu tập, sống chánh niệm tỉnh thức hơn.”

Trong thời thuyết giảng, Sư bà Tịnh xá Ngọc Túc đề cập hạnh “Thiểu dục tri túc” của cố Hòa thượng Tịnh xá Ngọc Quang. Ni trẻ chúng con cảm thấy hổ thẹn, vì còn phung phí, chưa biết tiết kiệm tài vật của Tam bảo và tự hứa sẽ cố gắng sống thiểu dục tri túc hơn.

Con cũng được chư Tôn đức chỉ dạy sâu hơn về Giới-Định-Tuệ, để cho chúng con nương theo đó mà hành trì giới luật, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, làm cho cuộc sống của chúng con sống hòa hợp, vui vẻ an lạc trong chốn thiền môn.

Khác với những khóa tu trước đây, khóa tu thứ 13 này diễn ra trên diễn đàn online, đại chúng gặp gỡ nhau qua màn hình, nhưng con cảm thấy dường như được diện kiến trực tiếp với chư Tôn đức. TT. Giác Hoàng, quý Sư bà, quý Ni sư, quý Sư cô luôn đồng hành trong suốt 10 ngày qua. Quý Ngài luôn lo lắng, chăm sóc cho cây Bồ-đề của mỗi hành giả, giống như cha mẹ lo lắng cho những đứa con non trẻ của mình. Khi chúng con mất chánh niệm khiến oai nghi chưa nghiêm, chư Tôn đức quan sát, nhìn thấy liền từ bi chỉ dạy. Đặc biệt trong các thời khóa, dù đã lớn tuổi nhưng Sư bà Tịnh xá Ngọc Trung, quý Ni trưởng, quý Ni sư luôn vào room trước, ngồi trang nghiêm và xuyên suốt từ đầu giờ đến khi kết thúc. Hình ảnh vô cùng quý kính này, những ân tình này, con luôn khắc ghi trong tâm con và nguyện sẽ tinh tấn nỗ lực hơn trong sự tu tập của mình.

Chúng con mong muốn khóa tu như thế này được tiếp tục diễn ra. Bởi vì ngang qua sự thuyết giảng của chư Tôn đức, chúng con được những dòng sữa pháp của Phật Tổ, được lắng nghe những trải nghiệm kinh nghiệm của quý Ngài, lấy đó làm hành trang tu tập để vững bước trên con đường đạo.

“ Rất đỗi thân thương rất thật thà

Tình thầy như nước mặn phù sa

Nuôi con khôn lớn bằng dòng sữa

Bằng cả tấm lòng của mẹ cha.”

Khóa tu học diễn ra trên diễn đàn online được trang nghiêm thành tựu, chư Ni được tu học tốt  và đầy đủ trong các thời khóa, thành tựu này nhờ vào chư Tôn đức Tăng trong ban Quản trị, quý Ni sư, Sư cô trong Ban Thư ký. Quý Ngài vô cùng vất vả chỉ vì thương chăm lo đến chúng con. Chúng con vô cùng tri ân quý Ngài.

Lời cuối, con cũng thành kính tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Giáo thọ. Con kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là con thuyền giác ngộ đưa chúng con đến bờ giải thoát. Trong quá trình con trình bày có điều gì sai sót, ngưỡng mong quý Ngài tư bi hoan hỷ cho chúng con.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan