CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm khóa tu - SC. Nguyện Liên

Ni giới Khất sĩ Đoàn ba

Sống chung tu Khóa mười ba lần này

Trên màn ảnh nhỏ sum vầy

Nhân duyên hội ngộ mười ngày sống chung

Thượng tọa, Đại đức bổ sung

Giảng kinh Trung bộ dồi nung hằng ngày

Ni trưởng, Ni sư lành thay

Sẻ chia kinh nghiệm vượt ngay não phiền

Ni chúng tụ tập thường xuyên

Tuy xa thể xác vẹn nguyền tâm linh

Trung ương Hòa thượng chứng minh

Viếng thăm sách tấn pháp thinh rạng ngời

Giãn cách vì dịch mỗi nơi

Ai hay thành tựu mừng ơi là mừng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan