CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


HT. Giác Pháp thăm và sách tấn Ni giới Giáo đoàn III nhân khóa "Sống chung tu học" lần thứ 13

Vào ngày tu thứ 3, mùng 5/9/Tân Sửu (10/10/2021), khóa "Sống chung tu học" lần thứ 13 của Ni giới Giáo đoàn III trực tuyến trên không gian Google Meet, trong thời học pháp từ 8g00 - 9g30, HT. Giác Pháp, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ đã từ bi viếng thăm và sách tấn cho chư hành giả.

Bắt đầu thời pháp thoại HT. Giác Pháp nhấn mạnh đến đối tượng chính là các vị Sư cô trẻ trên bước đường tu học. Mỗi hành giả phải xác định mục tiêu trong khóa tu “Sống chung tu học” do cố HT. Giác Dũng - Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III đề xuất cho chư Ni. Khóa tu này không đơn thuần là tập trung lại tu học, mà còn làm sống lại truyền thống do Tổ sư Minh Đăng Quang truyền thừa. Và khi khóa tu kết thúc, mỗi người trở về trú xứ của mình vẫn hành trì tinh thần sống chung tu học.

Ngài đặt vấn đề “Sống chung tu học” như thế nào, đồng thời nhấn mạnh tinh thần hòa kính với những người xung quanh theo lộ trình Từ-Bi-Hỷ-Xả, ngoài ra còn có thể ứng dụng pháp phương tiện Nhu Nhuyễn, đó là là tất cả mọi việc xảy ra do sự tương tác giữa người này người kia mà ra.

Ngang qua giáo lý Duyên khởi, tất cả mọi thứ đều xảy ra thông qua nguyên nhân, kết quả và sự phụ thuộc lẫn nhau.

“Cái này có nên cái kia có,

Cái này sanh nên cái kia sanh,

Cái này không nên cái kia không,

Cái này diệt nên cái kia diệt”.

Ngài đề cập đến mối quan hệ giữa người với nhau. Khi chúng sống chung với nhau, nếu một trong hai người mà bỏ ta ra đi thì bản thân người còn lại phải xét lại mình đã làm gì để họ ra đi. Chính vì vậy, chư Ni phải sống hòa hơp, vui vẻ, san sẻ những điều hay lẽ phải cho nhau.

Ngài trích dẫn lời dạy của Tổ Quy Sơn: “Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, huýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly,” nghĩa là bên trong thường nhớ nghĩ công phu, bên ngoài thì mở rộng hạnh hòa kính, thoát khỏi thế trần mong cầu giải thoát. Đối với đại chúng, chư Ni phải sống theo tinh thần lục hòa, vì sống lục hòa mới đúng tư cách người xuất gia.

Tiếp đến, Hòa thượng cật vấn chư Ni về vấn đề “cuộc đời khổ nhiều hay vui nhiều?”

Vị hành giả thứ nhất trả lời: Khổ nhiều hơn vui.

Vị hành giả thứ hai trả lời: Chưa tu thì khổ, tu rồi vui nhiều.

Vị hành giả thứ ba trả lời: Cuộc đời thì khổ nhưng bản thân chưa cảm nhận được khổ.

Nhìn chung, tất cả các vị đều cảm nhận cuộc đời này là khổ nhiều hơn vui.

Ngài chỉ dạy: “Đức Phật không dạy đào xới cuộc đời này là đau khổ, lấy cái hiểu của mính gán ghép cho rằng cuộc đời này là khổ. Đệ tử của Đức Phật nhìn cuộc đời với cặp mắt chánh niệm tỉnh giác, cái khổ ở đây không phải cái khổ cơm, áo, gạo, tiền. Do mình chỉ thấy đau khổ mà không nhận diện được hạnh phúc nhiều hơn. Với cái tâm cầu học là quý giá nhưng không thực hành thì không dụng được. Cho nên việc học và tu phải song hành với nhau.”

Một lần nữa, Hòa thượng nhắc lại lời đức Tổ sư dạy: “Đạo Phật là sự thực hành để thành Phật, chứ không phải là để học” và rồi Hòa thượng khẳng định: “Tu học phải diễn ra trong mọi thời, mọi khắc, chánh niệm trong từng sát-na, có chánh niệm thì thân và tâm mới an lạc.”

Xuyên suốt thời pháp thoại, Hòa thượng chỉ dạy chư Ni cần hiểu rõ sự sống chung tu học như thế nào có lợi ích cho tự thân và lợi lạc cho chúng sanh theo tôn chỉ của Tổ Thầy. Hòa thượng sách tấn chư Ni sống hòa hợp như nước với sữa, sống với hạnh nhẫn nhục là pháp lên đài Liên hoa và lòng từ bi là hạnh đức căn bản của Như Lai.”

Cuối thời pháp thoại, NT. Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đại diện cho đại chúng dâng lời tri ân sâu sắc đến Hòa thượng Chánh Thư ký Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan