CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lâm Đồng: Bế mạc khoá “Sống chung tu học” Ni giới Giáo đoàn III lần thứ 18

Sáng ngày 02/5/2024 (nhằm 24/3/Giáp Thìn), quý Ni trưởng, Ni sư cùng các hành giả khoá tu dưới sự hướng dẫn của HT.Giác Phùng - Tri sự phó Thường trực GĐ.III và HT.Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ.III đã trì bình khất thực hóa duyên trước khi tổ chức lễ Bế mạc khóa “Sống chung tu học” Ni giới GĐ.III lần thứ 18 tại tịnh xá Ngọc Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng).

Theo đó, lễ Bế mạc khoá “Sống chung tu học” lần thứ 18 diễn ra với sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn: HT. Giác Phùng - Tri sự phó Thường trực GĐ III; HT. Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III; NT. Hiệp liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III, NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, và gần 80 hành giả Ni từ các tỉnh thành trong cả nước đã tề tựu về sống chung tu học tại tịnh xá Ngọc Ninh.

Đại diện Ban Thư ký khoá tu, NS. Hoà Liên trình lên chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn và đại chúng, các mặt tu học, sinh hoạt trong những ngày tu vừa qua.

Mỗi ngày, đại chúng thức giấc từ 3g30 sáng và tu học thời khóa liên tục đến 09g30 tối. Có 2 thời thiền tọa (04g30 - 05g00, 18g00 - 18g50), có 2 thời thiền hành (04g00 - 04g30, 16g00 - 16g30), có 2 thời học pháp (05g00 - 06g00, 08g00 - 09g30), 1 thời tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tu học (14g00 - 15g30), 1 thời tụng kinh (19g00 - 19g40), 1 thời sám hối cuối ngày (20g00 - 21g30).

Đại chúng thọ thực chánh niệm hòa chúng trong thời điểm tâm và độ ngọ. Sáng ngày 23 âm lịch, đại chúng tụng Giới Phật tử và 114 điều răn của đức Tổ sư. Trong khóa tu có 2 thời khất thực vào sáng ngày khai mạc và ngày bế mạc.

Về pháp học, đại chúng được 16 vị Giáo thọ giảng dạy và khuyến tấn: (1) HT. Minh Tuyên - Giáo phẩm Hệ phái, Tăng trưởng Phật giáo Hải ngoại; (2) HT. Giác Trong; (3) HT. Giác Trí; (4) HT. Giác Minh; (5) TT. Giác Hành giảng Kinh tâm hoang vu, số 16, Kinh Trung bộ; (6) TT. Giác Viễn giảng Kinh Bất đoạn, số 111, Kinh Trung bộ; (8) TT. Giác Hoàng trình bày “Pháp trau tâm của Tổ sư Minh Đăng Quang”; (9) TT. Giác Nhường với “Vài giai thoại về cách giáo dục của Tổ sư và Đức Thầy Giác An”; (10) TT. Giác Khoan với “Pháp hành trong Chơn lý Tổ sư đối chiếu với Kinh tạng Pali”; (11) ĐĐ. Minh Sơn (GĐ IV) giảng Kinh Tam Minh, số 13 thuộc Kinh Trường bộ; (12) ĐĐ. Giác Tuyên với “Tìm hiểu cách học đạo trong Chơn lý của Tổ sư qua khái niệm Tam học”; (13) ĐĐ. Giác Thống với đề tài “Niệm Thân trong sống chung tu học”; (14) ĐĐ. Minh Chuyển thuyết giảng “Ba pháp tu vắn tắt Giới - Định - Huệ”; (15) NT. Hiệp Liên với pháp thoại “Sứ giả của Như Lai”; (16) NT. Đền Liên.

Bên cạnh đó, khóa tu có 4 buổi tọa đàm để chư Ni trao đổi kinh nghiệm tu học.

Sau bản báo cáo của Ban Thư ký khóa tu, NS.Hội Liên (Ni giới GĐ IV) và TKN. Liên Hiện đại diện hành giả dâng lời tri ân đến chư Tôn đức Giáo phẩm và đại chúng. Khóa tu tạo cơ hội cho Ni chúng ngồi lại cùng tu, cùng học, chia sẻ kinh nghiệm tu học và mang lợi ích rất nhiều cho chư Ni.

Cuối cùng là lời đạo từ của nhị vị Hoà thượng chứng minh. HT.Giác Trong sách tấn đại chúng: “Dù cho thời gian và không gian bên ngoài đang bị chi phối bởi đinh luật vô thường, đại chúng tại khoá “Sống chung tu học” trong 7 ngày qua vẫn được an ổn vì đại chúng đang hiện hữu mình trong đại thể bất động của Phật - Pháp - Tăng. Đó chính là vì đại chúng đang tu học trong Giới, trong Định và trong Huệ. Trong 7 ngày tu, mỗi phút giây, đại chúng thực hành chánh niệm chính là Phật đang hiện hữu nơi tâm của chính mình. Khi có Phật hiện hữu trong tâm thì suy nghĩ, hành động, nói làm đều thiện lành, trong sạch. Đây cũng là cách để mỗi người cầm trên tay mình một ngọn đèn chân lý và ngọn đèn ấy đang chiếu sáng chính họ và chiếu sáng đến những người đang sống gần họ. Để ngọn đèn chân lý được thắp sáng nơi tâm, thì mỗi hành giả phải biết thu thúc lục căn của mình trong mỗi lúc, trong tất cả các oai nghi. Khi 6 căn thanh tịnh thì 6 trần cũng thanh tịnh, 6 trần thanh tịnh thì 6 thức nương đó cũng thanh tịnh. Căn - trần - thức thanh tịnh thì 18 cảnh giới của chư Phật được hiển bày. Đây là ý nghĩa của việc sống chung tu học của hội chúng Ni”. Hoà thượng mong rằng hội chúng Ni sẽ kế thừa và phát huy giáo lý của Tổ Thầy để được bình yên ở hiện tại và giải thoát trong tương lai.

Tiếp lời của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp GĐ.III, HT.Giác Phùng tán thán:

"Thật quý báu! Chư Tôn đức Ni đã nỗ lực mở được liên tiếp các khoá tu dành cho chư Ni đến nay là khóa thứ 18. Khoá “Sống chung tu học” này cũng chính là đang thực hiện lời dạy của Giáo hội “Đoàn kết – Hoà hợp – Trưởng dưỡng đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội.” Hoà thượng tặng hội chúng lời dạy của đức Phật trong Kinh Tăng chi bộ, chương Bảy pháp: “(1) Thường tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau; (2) Tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết; (3) Không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành; (4) Tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo Trưởng lão, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc Thầy của chúng Tăng và nghe theo những lời dạy của những vị này; (5) Chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh; (6) Chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở; và (7) Các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc”.

Sau lễ Bế mạc, quý Phật tử tại TX.Ngọc Ninh đã thành kính cúng dường trai Tăng và được sự chứng minh của chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

Khóa “Sống chung tu học” Ni giới Giáo đoàn III lần thứ 18 đã khép lại, mỗi hành giả tích lũy thêm kinh nghiệm tu học trong gói hành trang đi trên con đường chấm dứt sanh tử của đời mình.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan