CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lâm Đồng: Khoá “Sống chung tu học” Ni giới Giáo đoàn III - 6 ngày tu học

Khoá "Sống chung tu học" lần thứ 18 do chư Tôn đức Ni trực thuộc GĐ. III tổ chức tại TX. Ngọc Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng) từ ngày 25/4 - 02/5/2024 (nhằm 17 - 24/3/Giáp Thìn), đến thời điểm này đã trải qua 6 ngày tu học.

Mỗi ngày từ 04g00 - 05g00 sáng chư hành giả thiền hành và thiền toạ dưới sự hướng dẫn của nhị vị Ni trưởng - NT.Hiệp Liên và NT.Đền Liên.

Ngày tu thứ 2 (26/4/2024 - 18/3/Giáp Thìn)

05g00 - 06g00: TT.Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa, Phó Thường trực Ban Giáo dục GĐ.III, thăm viếng chư Ni khóa tu. Thượng tọa khuyến khích chư Ni tinh tấn học pháp vì: “Đa văn là Thánh sản”. Khi nghe pháp, hãy đặt trọn tâm mình vào việc nghe. Chư Ni hãy nhớ lời Đức Tổ sư dạy trong Chơn lý - Đi tu, hãy trau tâm trước: '...Thà là chúng ta đừng làm chi hết, hay tốt hơn là trau tâm trước rồi sẽ làm sau, chớ đừng vội tham làm, làm cho nhiều để thất bại cho nhiều, đã bị chúng cười chê và không kể công lao với ai đặng. Thế thì chúng ta phải tu, tu trước đã. Hãy xét ngó tâm mình, đừng ngó việc người.'” 

08g00 - 09g30: TT.Giác Khoan - Phó ban Thông tin truyền thông, Thành viên Ban Kinh tế GĐ.III, viếng thăm Ni chúng và chia sẻ pháp thoại “Pháp hành trong Chơn lý Tổ sư đối chiếu với Kinh tạng Pali”. Thượng toạ định nghĩa, giải thích thuật ngữ 6 căn và phân tích lộ trình khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần ngang qua Vi diệu phápDuy thức học. Thượng toạ cho rằng nếu chúng ta nhận chân được 2 chi phần vô minh và tham ái chính là nguồn cơn của mọi rắc rối khổ đau, thì việc thực tập chánh niệm và chánh định là điều cần yếu. Thượng toạ trích dẫn những lời dạy của Tổ trong Chơn lý - Nhập định: “Người có định thì thân khẩu ý mới trong sạch, tuy nói ít mà nói hay, tuy ít làm mà làm nên, tuy ít nhớ mà nhớ phải. Và muốn có định thì phải ngăn ngừa ác và tránh xa chỗ ồn ào, tức là giữ giới luật”. Và Tổ khẳng định ba pháp môn vắn tắt của người tu Khất sĩ chính là tu Giới - Định - Huệ.

13g00 - 15g30: TT.Giác Hành - Phó ban Kiểm soát GĐ.III, Trụ trì TX.Ngọc Quy (Cam Ranh, Khánh Hòa), chia sẻ pháp thoại với Ni chúng ngang qua bài kinh Tâm hoang vu (số 16) thuộc Kinh Trung bộ. Qua đó, Thương toạ phân tích tỉ mỉ về 5 tâm hoang vu và 5 tâm triền phược với những dẫn chứng trong kinh tạng. Đặc biệt, Thượng tọa đề cập pháp hành để đoạn trừ chúng chính là tu tập Tứ như ý túc (dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc và tuệ như ý túc). Bài kinh khẳng định, hành giả nào đoạn trừ được 5 tâm hoang vu và 5 tâm triền phược sẽ chứng được Thánh quả A-la-hán. Và nếu hành giả nào tu tập tinh tấn, nỗ lực đoạn trừ các lậu hoặc sẽ chứng được Tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh).

Ngày tu thứ 3 (27/4/2024 - 19/3/Giáp Thìn)

05g00 - 06g00: Đại chúng học pháp trên diễn đàn online do ĐĐ.Giác Thống giảng với đề tài “Niệm Thân trong sống chung tu học”. Đại đức nhấn mạnh mục đích của việc sống chung tu học là để nương theo Tăng đoàn tu tập, qua đó giúp mỗi hành giả hoàn thiện Phạm hạnh tự thân. Nhờ vào việc sống chung tu học mà mỗi cá nhân biết buông bỏ cái tôi - tự ngã và hoà nhập với hội chúng, biết chia sẻ, thương yêu và thông cảm lẫn nhau. Để ứng dụng việc niệm thân, Đại đức giới thiệu bài kinh Đại niệm xứ (số 22) trong Kinh Trường bộ và kinh Tứ niệm xứ (số 10) trong Kinh Trung bộ. Hành giả thực hành chánh niệm trong từng oai nghi, trong tất cả thời. Đồng thời, Đại đức cũng bàn đến pháp hành thiết thực mà Đức Tổ sư đã dạy trong mọi sinh hoạt hằng ngày qua việc ôm bát khất thực, ăn cơm hoà chúng... giúp hành giả có được sự an lạc trong giáo pháp Khất sĩ.

08g00 - 09g30: Đại chúng lắng nghe pháp thoại của NT.Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni giới GĐ.III, Trưởng ban Tổ chức khoá tu, Trụ trì TX.Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai) với đề tài “Sứ giả Như Lai”. Ni trưởng chỉ ra trách nhiệm của người xuất gia là phải gánh trên mình trọng trách của một vị sứ giả Như Lai, nghĩa là phải tiếp nối và làm hưng thạnh giáo pháp của Phật - Tổ - Thầy. Người kế thừa kho tàng pháp bảo cần thực hành và sống đúng theo những gì Phật - Tổ - Thầy đã làm đã dạy, đó là thực tập giới, thực hành định miên mật và đem giáo pháp của Tổ Thầy truyền bá rộng sâu làm lợi ích cho chính mình và cho tha nhân.

Ngày tu thứ tư (28/4/2024 - 20/3/Giáp Thìn)

05g00 - 06g00: ĐĐ.Minh Chuyển thuyết giảng với tiêu đề “Ba pháp tu vắn tắt Giới - Định - Huệ”. Tu Giới - Định - Huệ nói rộng ra chính là tu Bát chánh đạo, tu Bát chánh đạo cũng chính là tu Tứ niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp). Tu trên Tứ niệm xứ được Đức Phật khẳng định là có khả năng giúp người thực hành vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Và Đại đức trích dẫn lời của Phật - Tổ trong kinh điển giúp hành giả thấy được lợi ích thiết thực của việc tu tập trên Giới, trên Định và trên Tuệ.

08g00 - 09g30: TT.Giác Nhường - Trưởng ban Thông tin Truyền thông Hệ phái, Trụ trì TX.Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) thuyết giảng. Thượng tọa trình bày những công hạnh, pháp tu và cách giáo dục của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang trong những buổi đầu lập đạo và hành đạo. Tổ luôn định hướng cho đệ tử dù cho có gặp bất kỳ chướng ngại nào cũng không xa rời mục tiêu giải thoát. Trong những đệ tử của Đức Tổ sư thời kỳ đầu có những vị phương tiện hoá trong việc hành đạo, Đức Tổ sư dùng lời từ bi nhắc nhở và ân cần chỉ dạy, nếu không được Tổ cũng sẵn sàng dùng biện pháp cứng rắn. Nhờ đó dù mới lập đạo không bao lâu Tổ thọ nạn và vắng bóng, các đệ tử của Tổ nương theo di giáo đã thực hiện và hoằng truyền pháp làm rạng rỡ tông môn HPKS. Thượng tọa cũng nhắn nhủ Ni chúng nương theo di chỉ của Đức Tổ sư, quý Đức Thầy và gần nhất là quý Ni trưởng lãnh đạo để không bị lai tạp và xã hội hóa. Đồng thời Thượng toạ cũng muốn nhắc nhở người xuất gia phải biết cân bằng giữa pháp học và pháp hành sao cho có được một đời sống xuất gia đúng nghĩa.

Ngày tu thứ 5 (29/4/2024 - 21/3/Giáp Thìn)

05g00 - 06g00: Ni chúng được HT.Minh Tuyên - Tăng trưởng Phật giáo Khất sĩ Hải ngoại giáo giới. Hoà thượng nói về cuộc đời vô thường, đời người ngắn ngủi, thời gian của mỗi người có kỳ hạn, do đó chư Ni phải cố gắng noi theo gương Tổ Thầy tu tập và làm rạng danh pháp môn của Tổ Thầy. Hoà thượng còn nhắn nhủ với chư Ni nên lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm thọ mạng, lấy pháp làm nơi nương tựa và lấy pháp làm sức mạnh để tu tập.

08g00 - 09g30: ĐĐ.Giác Tuyên thuyết giảng với chủ đề "Ba pháp học Văn Tư Tu theo Chơn lý của Đức Tổ sư". Đại đức định nghĩa, giải thích từ nguyên qua kinh văn và ứng dụng của ba pháp học qua bộ Chơn lý của Tổ và nhiều lời dạy trong kinh điển giúp chư hành giả nhận rõ việc tu hành theo trình tự từ việc nghe pháp, học pháp và sau cùng là hành pháp. Nhờ vậy hành giả thực hành đúng theo chánh pháp mà không bị lạc lối trong rừng pháp.

Ngày tu thứ 6 (30/4/2024 - 22/3/Giáp Thìn)

05g00 - 06g00: ĐĐ.Minh Nhật thuyết giảng cho Ni chúng và lớp học Phật pháp 5AM OL qua chủ đề “Đầu tư cho chính mình”. Đại đức giải thích từ “Bhikkhu hay Bhikkhuni” có nghĩa là sợ hãi luân hồi, vì sợ hãi luân hồi nên phải chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây. Đại đức nhấn mạnh mỗi vị xuất gia phải làm tròn tăng thượng Giới, tăng thượng Tâm và tăng thượng Tuệ. Để làm tròn tăng thượng Giới chúng ta phải có pháp học và pháp hành song đôi, phải có niềm tin trong chánh pháp và phải biết pháp nào cần an trú và pháp nào cần phải lánh xa, phải thường xuyên quán tánh sanh khởi và đoạn diệt của các pháp để không bị chấp trước và tham đắm. Cuối cùng, Đại đức nhắn nhủ đến Ni chúng phải thường xuyên chăm sóc tâm mình qua lời dạy của Đức Phật trong Kinh Người xuất gia luôn quán sát, chương Mười pháp, thuộc Kinh Tăng chi.

08g00 - 09g30: Ni chúng lắng nghe lời dạy của NT.Đền liên - Phó Quản sự Ni giới GĐ.III, Phó ban Tổ chức khoá tu, Trụ trì TX.Ngọc Tâm (Bắc bình, Bình thuận). Đầu thời pháp, Ni trưởng kể về mối nhân duyên của Ni trưởng với NT.Nguyệt Liên - vị khai sơn TX.Ngọc Ninh. Hai huynh đệ đã kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua những thăng trầm suốt mấy mươi năm trên đường tu học. Nói đến người bạn đồng phạm hạnh của mình. Ni trưởng ca ngợi sự tinh tấn tu hành, sắc son vì đạo của NT.Nguyệt Liên. Ni trưởng khuyến nhắc người xuất gia phải xem việc đáp đền bốn ân trọng như một pháp tu, vì chính việc nhớ ơn và đền ơn giúp hành giả trau tâm miên mật và tiến tu để đem lại lợi ích cho bản thân rồi sau đó đem công đức của sự tu hành mà hồi hướng thì mới có lợi ích. Để thức tỉnh Ni chúng, Ni trưởng dẫn lời của Tổ dạy qua các bài kệ và khuyến khích Ni chúng thường các hạnh lành và ngay lúc này quay trở về nội tâm nhận chân được kho báu của chính mình, có được sự an lạc và lãnh hội những lợi ích thiết thực trong khoá tu.

Buổi chiều 14g00 - 15g30 các ngày tu thứ 3, 5:

Ni chúng chia nhỏ các nhóm trao đổi kinh nghiệm tu học. Nhân dịp này, quý Ni sư, Sư cô lớn hạ chăm sóc các Sư cô nhỏ hạ. Qua việc thân cận thăm hỏi, các Sư em có thể chia sẻ ưu tư, khó khăn, điều tâm đắc, pháp tu đang hành trì trong việc tu học hiện tại và các Sư chị lắng nghe, hóa giải, góp ý hỗ trợ, định hướng kịp thời cho các Sư em. Các Sư chị cũng có chia sẻ kinh nghiệm tu học mình đã trải qua để các Sư em thêm niềm tin, động lực, bước vững vàng hơn trên con đường đạo. Việc lập nhóm trao đổi giúp Ni chúng có sự kết nối, thực tập một trong pháp lục hòa một cách thiết thực.

Buổi chiều 14g00 - 15g30 các ngày tu thứ 4, 6:

Dưới sự chứng minh của quý Ni trưởng, các trưởng nhóm pháp đàm trình bày lên để quý Ni trưởng ghi nhận và giải quyết những khó khăn, tháo gỡ những khúc mắc trong tâm các hành giả sơ cơ.

Mỗi buổi tối sau thời tụng kinh có giờ sám hối, trình pháp của hành giả khoá tu và sự chỉ dạy của nhị vị Ni trưởng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan