CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới Giáo đoàn III: Bế mạc Khóa tu Sống chung tu học – Lần thứ 14

Buổi lễ bế mạc khóa tu “Sống chung tu học”, lần thứ 14 của chư Ni giới GĐ III diễn ra vào lúc 19g00, ngày 04/5/2022 (nhằm 04/4/ Nhâm Dần), qua hệ thống trực truyến Google Meet, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn: HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Phó ban Tăng sự GĐ III; HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Kinh tế tài chánh GĐ III; TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp GĐ III; ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký, Trưởng ban Truyền thông thông tin GĐ III; ĐĐ. Giác Sanh - Trú xứ Tịnh xá Ngọc Sơn (Tuy Phước, Bình Định), ĐĐ. Giác Tuyên - ĐĐ. Giác Tuyên - Phó Thư ký, Phó ban Văn hoá GĐ III; ĐĐ. Giác Thống - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Huy, Khánh Hòa, ĐĐ. Minh Điệp (GĐ VI). Về phía chư Ni có: NT. Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; Ni trưởng Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III; Ni trưởng Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, quý Ni trưởng trong Hội đồng Tỳ-kheo-ni GĐ III và các hành giả.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của nhiều Phật tử trên Lớp Phật pháp Online 5am và từ các tịnh xá.

Sau phần giới thiệu chư Tôn Thiền đức chứng minh tham dự, HT. Giác Minh có lời chứng minh, tán thán tinh thần nhiệt tâm tu tập của chư Ni, sự tín tâm trì tu học và phụng sự đạo pháp của hàng cư sĩ áo trắng. Hòa thượng cũng nhắc nhở người xuất gia không chỉ có pháp học mà phải có pháp hành mới có thể hoàn thiện dần hạnh nguyện xuất trần của mình.

Tiếp theo, NS. Hòa Liên thay mặt Ban Thư ký Ni khóa tu trình bày tổng thể về các mặt tu tập, học pháp, pháp đàm và nhiều mặt khác diễn ra trong 10 ngày tu. Có 5 điểm nổi bật qua khóa tu được Ni sư trình bày đến chưa Tôn đức Lãnh đạo chứng minh và đại chúng liễu tri: 1/ Cũng như những lần trước, khóa tu được sự giáo giới chỉ dạy của chư vị Tôn trưởng của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, của Giáo đoàn III. 2/ Số lượng hành giả đông cũng như khóa trước hơn 150 vị từ 45 trú xứ. 3/ Chương trình tu học gồm có 28 thời thiền tọa, 20 thời tụng niệm, 20 thời học pháp, 4 buổi đại chúng sám hối, 5 buổi thảo luận nhóm, 2 buổi họp tích hợp kinh nghiệm xây dựng Ni đoàn. 4/ Nội dung giảng dạy giáo pháp gồm có Kinh Trung bộ và các vấn đề tu học thiết thực đối với đời sống tu hành trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. 5/ Duy trì các thời thảo luận nhóm để chư Ni tháo gỡ nội kết, chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người và làm bài học cho các bậc thầy. 6/ Nhận xét chung về tinh thần tu học của chư Ni.

Sau phần trình bày bản báo cáo khóa tu, SC. Hảo Liên - trú xứ Tịnh xá Ngọc Bảo (Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) thay mặt các hành giả trình bày cảm niệm khóa tu. Những ngày tu học qua trôi êm đềm nhưng có những gợn sóng đang lưu tâm, đó là sự thay đổi trong ý thức, sự phát nguyện mạnh mẽ chuyển hóa tâm bất thiện trở nên hiền thiện,… đánh dấu một giai đoạn chuyển mình trong đời sống xuất gia của mỗi hành giả.

Tiếp theo chương trình, đại chúng được HT. Giác Thành giáo giới trong những khoảnh khắc kết thúc khóa tu. Hòa thượng rất hoan hỷ và nhấn mạnh: “Chư Ni đã tu tập viên mãn khóa tu 10 ngày, đây là một thành quả đáng khích lệ. Năng lượng tu tập trong 10 ngày qua giúp cho mỗi hành giả thành tựu thêm tăng thượng giới, tăng thượng định và tăng thượng tuệ.”

Cuối cùng, NT. Hiệp Liên thay mặt cho Ban Quản sự Ni giới GĐ III tác bạch tri ân chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn III đã cho phép mở khóa tu; hơn thế nữa, quý ngài trong Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III còn sắp xếp chư Tôn đức Tăng Giáo thọ quang lâm chia sẻ pháp học và pháp học cho Ni chúng. Ni trưởng cũng tán thán lòng tịnh tín của quý Phật tử, vừa làm tròn bổn phận người công dân trong đời sống gia đình xã hội vừa giữ năm giới, hộ trì Tam bảo hưng thạnh ở đời.

Buổi bế mạc kết thúc vào lúc 21g00.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan