CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 10

Ngày tu thứ 10, 12/9/2021 (nhằm ngày 17/10/2021) là ngày tu cuối cùng của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 13 do chư Ni GĐ III tổ chức. Bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng, sau thời khoá tụng Kinh Trung bộ, đại chúng được  TT. Giác Hoàng hướng dẫn hành thiền “niệm tâm từ”. Thượng tọa khẳng định: “Không có tâm từ thì không thể thành tựu các Ba-la-mật khác. Trong việc tu tập, các pháp hỗ trợ cho nhau. Chúng ta cần có niềm tin kiên cố đối với pháp niệm tâm từ.” Thượng tọa trình bày cho đại chúng biết rõ 11 lợi ích của niệm tâm từ theo Kinh Tăng chi. Chỉ có tu tâm từ mới chuyển hóa được tâm sân. Quá trình tu tập tâm từ lâu dài dần dần sẽ có năng lực rộng lớn chuyển hóa tâm sân hận.

Vào lúc 5g00, ĐĐ. Minh Điệp ôn tập Kinh Đoạn giảm, số 8, và Kinh Ví dụ con rắn, số 22, thuộc Kinh Trung bộ, cho đại chúng nhớ lại lời Phật dạy đã học trong những ngày qua. Với cách vấn đáp trắc nghiệm, đại chúng đã tham gia ôn tập rất nhiệt tình.

Từ 8g00 - 9g30, HT. Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III viếng thăm và khích lệ đại chúng ngang qua ý pháp: Pháp hành Khất thực của người Khất sĩ.

Hòa thượng nhắc lại lời đức Tổ sư trong Chơn lý “Chánh pháp”: “Tứ y pháp là Chánh pháp của chư Phật mười phương ba đời, là giáo lý Y bát Khất sĩ vậy! Con đường Khất sĩ đi đến quả Phật, kêu là Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, Trung đạo ấy là Tứ y pháp. Vậy thì chúng ta nên phải thật hành đúng Tứ y pháp, không nên viện lý lẽ gì mà bác bỏ đi cho được”.

Hòa thượng khuyến tấn: “Dù ở đâu, làm gì, là người con Phật cần luôn có chánh niệm, sống trong ánh sáng của mười phương chư Phật, đi trên con đường chư Phật đã đi, uống cam lồ tịnh thủy, pháp nhủ chư Phật đã dạy…”

Cuối thời pháp thoại, NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ. III, đại diện chư Ni bày tỏ niềm hoan hỷ và dâng lời tri ân Hòa thượng.

Từ 13g30 - 16g30, chư Tôn đức Ni và chư Tỳ-kheo-ni cùng họp bàn thêm một vài vấn đề quan trọng trong Ni giới GĐ III. Cuộc họp được sự tham dự chứng minh của TT. Giác Hoàng - Cố vấn nội dung khóa tu. Buổi sinh hoạt của chư Ni chiều nay là buổi sau cùng trong khóa tu 10 ngày, Thượng tọa hoan hỷ đã nêu lên những thành tựu của khóa tu lần đầu tiên tổ chức online của chư Ni GĐ III.

Thời thiền tối 18g00 - 19g00 được thay vào thời ôn tập trắc nghiệm các kinh: Kinh An trú tầm, số 20, thuộc Trung bộ; Kinh Trú Độ thọ và Kinh Đại Câu-hy-la thuộc Trung A-hàm.

10 ngày tu chính thức khép lại, Lễ Bế mạc khóa “Sống chung tu học” lần thứ 13 của Ni giới GĐ III trang trọng diễn ra vào lúc 19g00 với sự chứng minh của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa GĐ III và nhiều Phật tử trên phương tiện trực tuyến Google Meet.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan