CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 4

Ngày tu thứ tư – mùng 6 (11/10/2021) của khóa "Sống chung tu học", lần thứ 13, trên không gian Google Meet, khởi động với thời công phu sáng tụng kệ Kinh Ví dụ con rắn, do NT. Cảnh Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Túc dẫn kinh. Trong thời tu buổi sớm, hàng Phật tử áo trắng cũng được dự phần tụng lời Phật dạy. Lời kinh thực sự thức tỉnh lòng người ngay từ lúc bắt đầu ngày mới: “Dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn, dục như khúc xương, dục như miếng thịt, dục như bó đuốc cỏ khô, dục như hố than hừng, dục như cơn mộng, dục như vật dụng cho mượn, dục như trái cây, dục như lò thịt, dục như gậy nhọn, dục như đầu rắn”.

Trong thời thiền tập, TT. Giác Hoàng, vị Cố vấn nội dung khóa tu và Lớp học Phật pháp Online - 5am, hướng dẫn thêm về phương pháp niệm hơi thở và nhắc sơ qua niệm phồng xẹp thấy rõ tứ đại trên thân.

Sau thời công phu, TT. Giác Hoàng tiếp tục giảng giải Kinh Ví dụ con rắn. Đức Phật nhấn mạnh rằng, có một số người học pháp mà không quán sát ý nghĩa giáo pháp với trí tuệ, đã nắm giữ pháp sai lạc, học pháp chỉ vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, chỉ vì muốn khoái khẩu biện luận, vì vậy học pháp nhưng vẫn còn đau khổ bám chặt lâu dài. Cũng giống như người bắt rắn mà không biết cách bắt nên bị rắn làm tổn hại. Đức Phật lại ví giáo pháp như chiếc bè để qua sông, qua sông rồi chiếc bè ấy cần bỏ đi. Ý pháp này chính là tư tưởng nền tảng hiển bày trong Kinh Kim Cang của Phật giáo Đại thừa: “Này các Tỳ-kheo, nên biết Ta thuyết pháp dụ như chiếc bè. Chánh Pháp còn bỏ, huống là phi pháp”.

Thời học pháp vào lúc 8g00 - 9g30, HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Kinh tế tài chánh GĐ III, thăm và chia sẻ quan điểm Thế giới quan ngang qua Chơn lý “Võ trụ quan” và Nhân sinh quan ngang qua Chơn lý “Nam và nữ” của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Hòa thượng dạy: “Chúng ta hãy bỏ qua những nghi vấn về ta từ đâu mà có, chết rồi đi về đâu, mà hãy trở về với thực tại, nhận thức rõ nỗi khổ, sự vô thường, vô ngã nơi chính mình và mọi người, cố gắng tu tập để dứt trừ khổ đau, ra khỏi vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi.”

Hòa thượng khẳng định lại: “Chính nghiệp dẫn chúng ta đến với thế giới tương ứng, đời này và đời sau. Sướng khổ, buồn vui cũng xuất phát từ hành nghiệp tốt xấu của mình. Vậy nên ý thức điều này mà tinh tấn tu tập, chuyển hóa các bất thiện tâm để tiến bộ từng ngày.”

Từ 13g30 - 15g00, chư Tôn đức Tăng trong Ban Tăng sự GĐ III: HT. Giác Minh - Phó ban Tăng sự, HT. Giác Thành - Trưởng ban Tăng sự, TT. Giác Duyên - Chánh Thư ký Ban Tăng sự, TT. Giác Hoàng - Phó ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, TT. Giác Nhường - Phó Thư ký Ban Tăng sự, chứng minh, giáo giới và giải quyết các vấn đề tu học, hành đạo của chư Ni, như xét duyệt việc bổ nhiệm vị kế thế trụ trì Tx. Ngọc Bảo, Tx. Ngọc Thiện, Tx. Ngọc Bửu, việc xét lên lớp, tấn phong giới phẩm Ni trưởng - Ni sư, v.v…

Thời thiền tập buổi tối, TT. Giác Hoàng chia sẻ một vài ý về giá trị pháp học đặt nền tảng cho con đường tu tập của mỗi người. Thượng tọa trình bày một cách tổng quát pháp thân hành niệm, một trong 4 pháp căn bản Thân - Thọ - Tâm - Pháp.

Ngày tu tập thứ 4 - khóa "Sống chung tu học" của Ni giới GĐ III, lần thứ 13 kết thúc, thân tâm của toàn thể đại chúng - hơn 150 vị khởi lên niềm hân hoan, tin kính Ba ngôi Tam bảo, vững tin vào đời sống tu tập trong Tăng đoàn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan