CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 14, ngày thứ 10

Ngày tu thứ 10, 04/5/2022 (nhằm ngày 04/4/ Nhâm Dần) là ngày tu cuối cùng của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 14 do Ni giới GĐ III tổ chức.

Thời 4g00 - 5g00: Đại chúng tụng Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Am-ba-la, số 61, trong Kinh Trung bộ theo lời dẫn kinh của NT. Tỉnh Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng).

Thời 5g00 - 6g00: Đại chúng được ĐĐ. Minh Sơn - trú xứ Pháp Viện Minh Đăng Quang (TP.HCM) giảng giải lại Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Am-ba-la. Nội dung bài kinh, đức Phật dạy cho con trai – chú Sa-di La-hầu-la về nguy hiểm của sự nói dối, phải luôn ý thức rõ việc mình đang làm, đang nói, đang suy nghĩ là đúng hay sai, là có lợi ích hay làm tổn hại mình và người, để từ đó sống đúng với hạnh của một vị xuất gia chân chánh. Đức Phật trí tuệ dùng hình ảnh cái chậu nước còn ít nước chỉ cho sự ít ỏi Sa-môn hạnh của kẻ nói dối; cái chậu đổ hết nước chỉ cho Sa-môn hạnh của kẻ nói dối đáng đổ đi; cái chậu bị lật úp như Sa-môn hạnh của kẻ nói dối bị lật úp vậy và cái chậu lật ngửa chỉ cho Sa-môn hạnh của kẻ nói dối trống rỗng, không có gì. Đức Phật còn dùng ví dụ con voi lâm trận biết bảo vệ cái vòi cũng như xuất gia phải biết giữ gìn Sa-môn hạnh, không nói dối dù chỉ là vui đùa. Đức Phật lại lấy ví dụ tấm gương để nhắc nhở người tu luôn phản tỉnh chính mình trong mọi lúc.  

Thời 8g00 - 9g30: TT. Giác Hoàng tiếp tục đọc và giảng giải bài Thần mật, số 25 trong Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Càng đọc vào sâu nội dung càng cho thấy nhiều vấn đề thực chứng, ví dụ thiết thực ngang qua cách trình bày mộc mạc của một bậc đắc đạo. Đơn cử đoạn: “Ma quỷ kia cũng định, cũng đắc thần mật linh thiêng, nhưng khác hơn Phật là ma quỷ không có trí huệ và không có giữ giới thiện lành trong sạch. Nếu không có giới huệ, thì định chẳng bền lâu, phép linh có ngày mất. Kẻ tà ác mà có phép linh thật là nguy hiểm cho tánh mạng nó. Nó sẽ tự cao, nó sẽ ham danh lợi. Người ta càng tôn nó thì tội ác của nó càng sanh, sự tà quấy của nó càng trội, tham sân si phiền não càng dấy, phép thần thông của nó sẽ mất, lại bị sa vào địa ngục, vì tật chướng lậm mang, không thế gì ra khỏi đặng. Vậy nên người tu phải biết rằng quả linh vốn sẵn có tự nhiên nơi yên lặng, chớ không phải tìm kiếm mong cầu theo niệm quấy! Mà người tu là nên phải biết quý tâm thần mật để diệt trừ phiền não, tội lỗi sái quấy thôi. Hay hơn nữa là tu để cho tâm hồn tốt đẹp quý báu, giúp ích cho đời, đặng đền ơn cho chúng sanh và Tam bảo, như thế mới được dứt trừ được nghiệp tội. Vì gốc của chúng sanh là tội khổ, cần phải tránh sự tự cao, đọa lạc. Như thế thì phép linh là phụ thuộc, chỉ có trí huệ, tâm chơn mới thật là của cải.”

Một đoạn khác: “Một người đứt tay, sợ sệt nhút nhát, nói đau đau, càng rên la càng đau thêm. Một người tướng bị chặt đứt tay, đứt chưn, đứt thân mình, bị chặt đứt rớt mất đầu, mà còn ngồi yên trên lưng ngựa, còn hăng hái múa gươm. Những sự ấy chỉ cho ta thấy rõ tinh thần mạnh mẽ của ba cái mật.”

Thời 13g30 - 15g00: Đây là thời sám hối cuối của khóa tu. Chư Ni ngồi lại sám hối, chỉ lỗi, góp ý dưới sự chứng minh NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III. Nhiều vấn đề trong các cuộc họp trước cũng được Tam vị Ni trưởng xác quyết lại để Ni chúng đi vào nề nếp nghiêm túc hơn.

Hai thời thiền tọa chiều 15g30 - 16g30 và 18g00 - 18g45, trên màn ảnh nhỏ, chư Ni theo các bậc Thầy hiền an trú hơi thở, thanh thản trở về chính mình, thật đáng trân quý những giây phút như thế này!

Vào lúc 19g00, Lễ Bế mạc khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 14 của Ni giới GĐ III diễn ra khép lại 10 ngày chuyên tâm tu học. 

Sau đây là các hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan