CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 14, ngày thứ 9

Ngày 03 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 03/4/ Nhâm Dần) là ngày tu thứ 9 của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 14 của Ni giới GĐ III.  

Buổi tụng niệm công phu đầu ngày do NT. Dung Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Lương (Bình Thuận) hướng dẫn tụng bài Thần mật, số 25 trong bộ Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Sau thời công phu và ngồi thiền, thời nghe pháp 5g00 - 6g00, TT. Giác Hoàng đọc và giảng giải tiếp bài Chơn lý “Thần mật”. Nhiều ý pháp thật thâm sâu huyền diệu:

“…Người được toàn giác, người được sống đời, người làm chủ thì giờ sống chết, người muốn sao cũng được, người biến hóa sao cũng được, người sai khiến tất cả, người bay cùng khắp nơi. Cả thảy đều do ba cái mật, là một sức mạnh.”

“…Một người thân khẩu ý chưa trọn ác thì chưa được gọi là trọn ác. Cũng như nói thiện, làm thiện mà ý tưởng không thiện thì chưa được gọi là hột giống thiện. Thiếu một phần thì không thành tựu hột giống. Thân khẩu ý là tâm, là hột giống. Vậy nên tu tâm là thân khẩu ý phải giữ gìn trau sửa cho được tự nhiên vắng lặng, ẩn mật kín đáo trở lại, bởi chúng sanh là đã tập quen tánh xao động bên ngoài từ lâu, tự mình tạo sanh khổ nạn.”

Từ 8g00 - 9g30, đại chúng vô cùng hoan hỷ được cung đón HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp (Gò Công, Tiền Giang) thăm và sách tấn Ni giới GĐ III. Hòa thượng chia sẻ pháp thoại về “Yếu tố hỷ lạc trong đời sống xuất gia” để xác định cho chư Ni rõ rằng, sự hỷ lạc trong đời sống tu tập sinh hoạt hằng ngày rất cần được quan tâm. Không phải chỉ tìm thấy trạng thái hỷ lạc trong lúc tĩnh tâm thiền định, thành tựu các tầng thiền, mà trong mọi lúc, trạng thái hỷ lạc cần luôn có mặt trong Ni chúng.Làm thế nào để có thể có trạng thái hỷ lạc trong mọi lúc? Đây là một công án, một hành trình tu tập để tôi luyện tâm thiện một cách nhuần nhuyễn.

Hòa thượng khuyến khích: “Chư Ni hãy cố gắng tinh tấn, tỉnh giác trong mọi lúc, quán sát sự vô thường, khổ, vô ngã của tấm thân ngũ uẩn này. Ngày từng ngày tu tập, chư Ni sẽ có được kết quả hỷ lạc lan dần trong tâm của các vị. Nếu rời bỏ nhà thế tục, bước chân vào ngôi nhà đạo, phát nguyện tu hành mà không có được hỷ lạc trong mọi thời khắc thì chúng ta đã hành sai pháp. Hãy ý thức, chấn chỉnh lại việc tu của mình. Phiền não không đến từ bên ngoài mà xuất phát nơi chính mình. Mình phải tự hóa giải phiền não ngay trong tâm mình để có được hỷ lạc trong đời sống tu hành của mình.”

Hòa thượng giới thiệu cho đại chúng Kinh La-hầu-la sở vấn, số 23; Kinh Đa văn, số 25 trong Tạp A-hàm; Kinh Ví dụ cái cưa, số 21 trong Kinh Trung bộ để đọc, suy ngẫm thêm và thực hành lời dạy của đức Thế Tôn về pháp hành tạo năng lượng hỷ lạc trong đời sống xuất gia tu học.

Vào buổi chiều, từ 13g30 - 15g00, thời thảo luận nhóm dưới sự chủ trì của ĐĐ. Giác Tuyên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Y (Cam Ranh, Khánh Hòa) và phần trình bày của ba vị Sư cô: SC. Trang Liên - trú xứ Tịnh xá Ngọc Túc (Đăk Pơ, Gia Lai), SC. Hỷ Liên - trú xứ Tịnh xá Ngọc Đạo (Eavy, Eahleo, Đăk Lăk), SC. Tri Liên - trú xứ Tịnh xá Ngọc Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng). Cũng như những kỳ trước, buổi thảo luận nhóm xoay quanh chủ đề: Tâm thái đối với việc học pháp, tu tập, công quả phụng sự và giải pháp khi phiền não khởi lên.

Cuối thời thiền buổi chiều 3g30 - 5g00, đại chúng họp ổn định Ni đoàn có sự cố vấn của TT. Giác Hoàng.

Theo thời khóa, Ni chúng tiếp tục thời thiền tập từ 18g00 - 19g00.

Sau đó, mỗi trú xứ tụng kinh hồi hướng cầu nguyện và hành trì theo nghi thức của trú xứ mình.

Ngày tu thứ 9 của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 14 của Ni giới GĐ III đã kết thúc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan