CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ online 10 ngày (kỳ 2) từ 27/08/2021 - 05/09/2021

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ online 10 ngày (kỳ 2) từ 27/08/2021 - 05/09/2021 

Hướng dẫn: Thượng tọa Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan