CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tây Ninh: TT. Giác Nhuận nói về “Phương pháp thiền hành và thiền tọa” tại Khóa tu "Sống chung tu học" lần VIII

Ngày thứ hai của Khóa tu "Sống chung tu học", 05/01/2024 (nhằm 24/11 Quý Mão), chư hành giả đã được lắng nghe thời pháp của TT. Giác Nhuận với chủ đề “Phương pháp thiền hành và thiền tọa”.

Trước đó, theo thời khóa của Khóa tu, chứ hành giả đã trang nghiêm thực hành các giờ hành thiền, tọa thiền một cách niêm mật.

TT. Giác Nhuận chia sẻ: "Một hành giả tu tập có hai pháp: Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp học là học thông hiểu rõ được Bát thánh đạo, vì Phật dạy trong các dấu chân của muôn thú, không dấu chân con nào lớn bằng dấu chân con voi. Trong các pháp tu để thành tựu tứ quả, không có con đường nào khác là phải học".

Đồng thời, đối với pháp hành của người hành giả. Người hành giả tu tập thiền chỉ và thiền quán bằng con đường thực tập thiền tọa và thiền hành. Qua bài kinh pháp cú:

Người hằng tu thiền định

Thường kiên trì tinh tấn

Bậc trí hưởng Niết bàn

Ách an tịnh vô thượng.

Ngài sách tấn chư tôn đức Tăng Ni phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, trước tiên để bản thân có một đời sống an lạc, sau đó mới tiến đến chí nguyện hoằng pháp độ sanh.

14g00 chiều cùng ngày, ĐĐ. Minh Dẫn đã trình bày trước đại chúng về "Pháp tu phước và tu huệ". Đại đức chia sẻ: "Ngang qua cuộc sống thực tế của bản thân từ lúc xuất gia đến nay, nhận thấy người tu cần gieo duyên hộ trì Tam bảo và xây dựng, vì đây là công việc hoằng pháp, lợi lạc chúng sanh. Ngoài ra cần tu tập thiền định, để trưởng dưỡng đạo hạnh cho được “Phước - Huệ song tu”."

Các hình ảnh ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan