CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Gia Lai: Tịnh xá Ngọc Túc tổ chức Khóa tu Báo Ân và Lễ Dâng y Ca-sa

Cứ mỗi độ Vu Lan về, chúng con chạnh lòng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục cao dày của Cha Mẹ. Học theo hạnh của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, nhờ oai thần Tam Bảo với pháp Vu Lan Bồn là phương pháp báo ân báo hiếu thù thắng hơn các pháp.

Dưới sự hướng dẫn của Ni sư trụ trì cùng chư ni Giáo thọ, chúng con vân tập về đạo tràng Tịnh xá Ngọc Túc tu tập 03 ngày từ ngày mùng 06-08 tháng 07 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 01-03 tháng 08 năm 2014) tu tâm dưỡng tánh, hầu thanh lọc thân tâm, tiêu trừ phiền não tập khí cấu uế và thọ trì kinh Địa Tạng, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ bảy đời thoát khỏi ba đường ác đạo sanh về thiên giới và cha mẹ hiện tiền tăng long tuổi thọ.

Lại nữa, chúng con được hành trì pháp tam vô lậu học Giới-Định-Tuệ nhằm chánh niệm tỉnh giác, trau dồi giới đức trang nghiêm, triển khai trí tuệ tiến tới giác ngộ giải thoát, là cách báo đáp thâm ân Tổ Thầy, Sư trưởng.

Noi theo gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên nhân ngày mãn khóa tu, chúng con đồng sắm sửa lễ vật dâng lên cúng dường Tam Bảo, trước là chúng con tỏ lòng tôn kính Tam Bảo, sau nhờ oai đức của quý Ngài sau 3 tháng an cư kiết hạ thúc liễm thân tâm là thửa ruộng phước điền cho chúng con gieo trồng cội phúc.

Về chứng minh tham dự có Hòa thượng Giác Tần - Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III, Hệ phái Khất Sĩ, trú trì Tịnh xá Ngọc Duyên và chư Tăng trú xứ Tịnh xá Ngọc Duyên.

Về phía Ni giới có sự chứng minh của Ni trưởng Hiệp Liên - UV. Thường trực BTS, Phó Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III Hệ phái Khất Sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung, tỉnh Gia Lai; cùng chư Ni và hơn 300 Phật tử từ các miền tịnh xá đồng về tham dự.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, khói trầm lan tỏa, chư Tôn đức Tăng Ni đồng cầu nguyện và ban bố một thời pháp với chủ đề “Ý Nghĩa chữ hiếu” do Hòa thượng Giác Tần giảng, cùng cài lên ngực áo đóa hoa hồng của những người con hiếu hạnh đã khép lại khóa tu Báo Ân nhân mùa Vu Lan.

Xin trân trọng chia sẻ những hình ảnh ghi nhận được từ khóa tu.

 1

2

2b

3

4

5

 

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan