CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu 3 ngày tại Tịnh xá Ngọc Túc mùa Vu Lan

Sáng ngày mùng 6/7/Kỷ Hợi (nhằm ngày 6/8/2019) mặc dù trời mưa bão, dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Cảnh Liên và chư Ni cùng gần 100 Phật tử cùng quay về đạo tràng Tịnh xá Ngọc Túc đảnh lễ Tam Bảo phát nguyện tinh tấn tu học, trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8/7/Kỷ Hợi.

Thầy trò cùng nhau gội lòng trong sạch, giới thể thanh tịnh, tụng kinh Mục Liên Sám Pháp, nhằm dâng lên Báo đáp Thâm Ân Sâu dày của Tổ Thầy, ông bà cha mẹ noi theo gương hiếu hạnh của Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên; học theo lời Phật dạy: Hạnh hiếu là hạnh Phật - Tâm hiếu là Tâm Phật.

Muốn làm người con hiếu đạo, cần hội đủ cả hai mặt sự và lý: Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng công ơn cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất; luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng; lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhơn quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai.

Đạo tràng tụng kinh sám hối

 Ni trưởng Cảnh Liên tụng kinh cùng đạo tràng

Thiền hành

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan