CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Chuẩn bị khóa tu 3 ngày tại tịnh xá Trúc Lâm

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo đoàn VI

Để thúc liễn thân tâm, trao dồi giới đức thông qua việc tu tập như Tổ đã dạy. Ban Tri sự Giáo đoàn VI xin thông báo đến chư tôn đức Tăng; Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI sắp xếp vân tập về tịnh xá Trúc Lâm, Tân Biên, Tây Ninh để tham gia khóa tu “Sống chung tu học” lần 5 của Giáo đoàn vào ngày 11 đến 13/11/2022  (nhằm ngày 18 đến 20/10/Nhâm Dần)

Chư tôn đức Tăng; Ni hoan hỷ tham dự có mặt tại tịnh xá Trúc Lâm chiều ngày10/11/2022 (nhằm 17/10/Nhâm Dần)  

Thay mặt Ban Tri sự Giáo đoàn, kính bạch đến chư tôn đức Tăng; Ni liễu tri.

TT. Thích Giác Nhuận (Tri sự Phó Giáo đoàn VI)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan