CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Giáo đoàn VI tổ chức Khoá tu lần 2 - Tưởng niệm HT. Giác Huệ vắng bóng

Vào 04g00 sáng ngày 16/03/2024 (nhằm ngày 07/02 Giáp Thìn), chư Tôn đức Tăng Ni các miền Tịnh xá trực thuộc GĐ.VI HPKS đã vân tập về chánh điện để thiền hành, thiền tọa, nhân khóa tu lần 2, do GĐ.VI tổ chức.

Được biết, đây là khóa tu tưởng niệm HT. Giác Huệ vắng bóng lần thứ 44, với thời khóa tu tập trong 1 ngày thiền tọa, thiền hành 4 thời. Nghe pháp sáng, chiều 2 thời. Chư hành giả tu niêm mật theo thời khóa.

Buổi sáng, HT. Giác Điệp - Tri sự phó GĐ.VI đã chia sẻ về Giới đến đại chúng. Ngài chia sẻ ngang qua câu chuyện Sa-di hộ giới (Kinh Hiền Ngu), đề cao việc giữ giới, giúp cho hàng tại gia cũng như xuất gia được lợi lạc và nhân thiên kính phục.

Hòa thượng nhấn mạnh, khi giữ giới ta trang nghiêm huệ mạng, có thể chứng các đạo quả, các vị Bồ-tát nhờ giới vô lậu mà hiển bày được quả Phật.

Buổi chiều tối, HT. Giác Giới sách tấn chư hành giả: "Tưởng niệm ân Thầy Tổ thì phải hướng tâm tu tập, trước giải thoát cho mình, sau giúp được cho người khác".

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan