CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cư kiết hạ PL.2559 tại trường hạ Ngọc Phú

Tịnh xá Ngọc Phú tọa lạc số 64 Ni sư Huỳnh Liên, phường 10, Q. Tân Bình, TP. HCM do cố Ni trưởng Trí Liên khai lập, sau đó giao cho cố Ni trưởng Thinh Liên trụ trì, là vị đã phát tâm nhận học Ni các nơi về ở để đi học các trường Phật học, và xin được thành lập Hạ trường Ni cho hai phân đoàn 1 và 2 sinh hoạt tu học trong các mùa an cư từ năm 1997 đến nay.

nphu-1

Tịnh xá Ngọc Phú là điểm an cư thứ hai sau Tịnh xá Ngọc Phương, dành cho Ni giới Khất sĩ ở các miền tịnh xá trong thành phố và chư Ni các tỉnh về tu học. Khóa an cư tại đây dần dần tăng lên về số lượng lẫn chất lượng. Năm nay, trường Hạ có tổng số hành giả an cư là 95 vị, trong đó 80 vị nội thiền và 15 vị ngoại thiền gồm 4 Ni trưởng, 4 Ni sư, 60 Tỳ-kheo-ni, 09 Thức-xoa, 11 Sa-di-ni, 07 tập sự.

Khóa an cư được hình thành với cơ cấu tổ chức như sau:

Ban Chứng minh: 1) HT. Giác Tường, 2) HT. Giác Phúc, 3) HT. Giác Giới, 4) HT. Giác Toàn, 5) NT. Tràng Liên, 6) NT. Ngoạt Liên.

Ban Tổ chức: Ban Trị sự GHPGVN Quận Tân Bình.

Ban Giảng huấn: 1) HT. Giác Giới: Những điểm đặc sắc trong Chơn lý Tổ sư , 2) HT. Giác Toàn: Kinh A-hàm, 3) HT. Như Tín: Thiền môn quy củ, 4) HT. Giác Pháp: Lý tưởng người xuất gia, 5) HT. Minh Bửu: Thiền Luận, 6) TT. Giác Nhân: Kinh Tạp A-hàm, 7) TT. Minh Thành: Tóm tắt Kinh Hoa Nghiêm, 8) TT. Đạt Đức: Đời sống người xuất gia, 9) TT. Thiện Quý: Xã hội học Phật giáo, 10) ĐĐ. Giác Hoàng: Kinh Trung Bộ, 11) NS. Tín Liên: Tăng Chi Bộ kinh, 12) SC. Tâm Tâm: Giới Định Tuệ.

Ban Chức sự: 1) Thiền chủ: NT. Đồng Liên, 2) Phó Thiền chủ: NT. Lan Liên và NT. Khoa Liên, 3) Hóa chủ: NT. Vạn Liên, 4) Phó Hóa chủ: NS. Chiếu Liên, 5) Giám luật: NS. Ánh Liên, 6) Thư ký: SC. Minh Liên, 7) Phó Thư ký: SC. Giác Liên, 8) Thủ quỹ: SC. Ý Liên, 9) Trưởng chúng: SC. Kiến Liên, 10) Phó chúng: SC. Đức Liên.

Phương diện tu học: Thời khóa tu học theo trú dạ lục thời như trong Luật Nghi Khất Sĩ của Hệ phái. Bên cạnh những thời khóa tu học, Ban chức sự trường Hạ còn có thỉnh NT. Tràng Liên và NT. Ngoạt Liên về chứng minh và giáo giới cho chư Ni vào 2 ngày Bố-tát của mỗi tháng, còn trong 2 ngày mùng 08 và 23 âm lịch chư Ni hành giả tập trung đọc 10 giới trọng và 48 giới khinh trong giới Phật tử và bài Kệ giới, Diệt lòng ham muốn, 114 điều luật của Tổ sư để nhắc nhở, khuyến tấn cho tự thân và thúc liễm thân tâm tu học.

Đặc biệt, khóa An cư kiết hạ năm nay có Hòa thượng Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tổ chức ACKH GHPGVN TP. HCM đã đến thăm viếng và sách tấn chư Ni an cư, những lời giáo huấn của Ngài đã làm cho hội chúng càng ý thức rõ hơn về việc tu học của mình để tinh tấn trong mỗi lúc.

Mỗi ngày chư Ni có giờ đọc Chơn Lý của Tổ sư vào buổi chiều, nhưng có chút thay đổi so với mọi năm là mỗi hành giả tự đọc một đoạn, sau đó nói lên ý nghĩa và kể một câu chuyện hay đoạn kinh. Điều nầy cũng giúp cho hành giả có cơ hội để thể hiện khả năng nhận thức của mình, cũng như dạn dĩ hơn khi đứng trước bục giảng.

Dưới sự hướng dẫn của Ban Chức sự, Ni chúng luôn tích cực trong mọi công tác được giao, sống trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh và nỗ lực tinh cần tu học, khép mình trong giới pháp để trau giồi và phát triển trí tuệ.

Phương diện đời sống: Mặc dầu tình hình kinh tế hiện nay khó khăn nhưng được sự quan tâm của chư Tôn đức cũng như sự ủng hộ của đàn việt tín tâm nên đời sống tương đối ổn định để hành giả an tâm tu học.

Bên cạnh đó Hạ trường còn được chư tôn đức quan tâm hướng dẫn các phái đoàn Phật tử đến viếng thăm và cúng dường tịnh tài tịnh vật để giúp cho sinh hoạt của Hạ trường được ổn định.

Về mặt sức khỏe, Hạ trường đã có sắp đặt Ban y tế để chăm lo cho sức khỏe của chư Ni khi bệnh hoạn nhằm cấp thuốc uống và để giải quyết kịp thời.

Nhìn chung, Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú là nơi tu học cho chư Ni của Giáo đoàn IV và Ni sinh thuộc Giáo đoàn III đang theo học các lớp Phật học ở thành phố như Học viện Phật giáo, các lớp Cao đẳng và Trung cấp Phật học, cũng là địa điểm An cư kiết hạ dưới sự chỉ đạo của chư Tôn đức Thành hội và Hệ phái nên đã nhanh chóng đi vào nề nếp ổn định và tu học theo khuôn khổ giới luật để phát triển đạo tâm nhằm thành tựu đời sống phạm hạnh của vị Sa-môn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan