CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cư Kiết hạ

Tổ sư vắng bóng từ lâu,

Đình còn lưu lại sắc mầu sen tươi.

Tịnh thân khẩu ý cho đời,

Sá chi khó nhọc độ người trần gian.

Ngọc châu toả sáng hào quang,

Phương châm độ chúng vẹt màn vô minh.

An nhiên giải thoát mê tình,

Cư gia bá tánh chúng sinh được nhờ.

Kiết-già thiền định qua bờ,

Hạ trường tu học phút giờ cần chuyên.

Trong hương đạo pháp bình yên,

Ba ngôi Tam Bảo hương thiêng ngọt ngào.

Tháng ngày dưỡng chí thanh cao,

Này đây quả vị xiết bao đượm tình.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan