CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cư nhập Hạ

Kiết Hạ An Cư lại trở về,

Trong lòng đệ tử thấy vui ghê.

Bên nhau ấm áp tu và học,

Cửa pháp thân thương mãi dựa kề.

 

Thắp lửa Chân Như rực sắc vàng,

Chân trời giác ngộ mở thênh thang.

Nguyền theo hạnh nguyện không chùn bước,

Cứu độ quần sanh lập đạo tràng.

 

Đức Phật từ bi mỉm miệng cười,

Ươm đầy Tịnh xá vẻ thanh tươi.

Nghe lời giáo huấn lòng thanh thản,

Hạnh phúc an nhiên đượm trí người.

 

Con nguyền vững dạ chẳng từ nan,

Nghịch cảnh rèn tâm đến Niết-bàn.

Đốt đuốc Ưu-đàm khơi ánh tuệ,

Mong làm toả rạng khắp trần gian.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan