CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo An cư kiết hạ tại PV MĐQ PL.2559 - DL.2015

tphap3Y cứ lời Phật dạy về việc kiết giới An cư, được ghi lại trong chương “Vào mùa mưa” (Vassūpanāyikakkhandhakaṃ) phần Đại Phẩm (Mahāvagga) thuộc Luật tạng (Vinayapiṭaka). Cứ đúng sau ngày rằm tháng Vesakha mỗi năm, chư Tăng Phật giáo Khất Sĩ từ khắp các miền tịnh xá thuộc 6 giáo đoàn lại vân tập về Tịnh xá Trung Tâm để kiết giới an cư, chính thức bước vào thời gian 3 tháng cấm túc thúc liễm thân tâm, chuyên cần tu tập. Suốt 34 năm qua, Tịnh xá Trung Tâm luôn là trường hạ tiêu biểu cho đời sống lục hòa cộng trụ, trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp, góp phần duy trì truyền thống an cư tốt đẹp từ thời đức Phật.

Mùa hạ năm nay, nhận thấy Pháp viện Minh Đăng Quang – Trung tâm Tu tập, Hoằng pháp và Văn hóa của Hệ phái Khất Sĩ đã gần hoàn thành, các hạng mục chính đã có thể đi vào sử dụng, HT. Giác Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, vị Hóa chủ của trường hạ An cư Tập trung của Tăng đoàn Khất Sĩ gần 30 năm qua đã trình qua chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái, cung thỉnh chư Tăng từ các giáo đoàn vân tập về tại Pháp viện Minh Đăng Quang để kiết giới an cư trong 3 tháng mùa mưa PL. 2559 – DL. 2015.

phap vien 1

Sự kiện an cư năm nay, ngoài ý nghĩa sống chung tu học theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang: “Cái sống lại phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung”. Đây còn là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình rõ nét giữa giai đoạn hình thành và phát triển của Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ.

Theo kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ năm Ất Mùi – 2015 của Văn phòng 2 Trung ương, BTS GHPGVN TP. HCM và được sự cho phép của Ban Tôn giáo TP. HCM, điểm an cư cho chư Tăng hệ phái Khất Sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM) bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 âm lịch đến ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

phap vi n 1

Năm nay, số lượng hành giả an cư là 149 vị, trong đó bao gồm 3 Hoà thượng, 5 Thượng toạ, 95 vị Đại đức - Tỳ-kheo và 47 Sa-di.

Ban Chứng Minh: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Giác Nhường (Phó Pháp chủ GHPGVN), HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Tắc An, HT. Giác Tường (Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN), HT. Giác Ngộ, HT. Giác Lai (Thành viên HĐCM GHPGVN).

Ban Chức Sự: Thiền chủ: HT. Giác Phúc; Phó Thiền chủ kiêm Giám luật: HT. Giác Giới; Hóa chủ: HT. Giác Toàn; Phó Hóa chủ: HT. Giác Hà; Ban Thư ký gồm: TT. Minh Hóa, TT. Minh Lộc và ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Liên.

Ban Giảng huấn trường hạ cung thỉnh chư Tôn đức Trung ương Giáo hội như: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Minh Chơn, TT. Thích Bửu Chánh; cùng chư Tôn đức trong Ban giảng huấn của Hệ phái như: HT. Giác Giới, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, TT. Minh Thuấn, TT. Giác Nhân, TT. Minh Hóa, TT. Giác Tây, TT. Minh Thành, TT. Giác Đăng, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Liên.

Ban kiểm soát: gồm chư Tôn đức Giáo phẩm trong 6 giáo đoàn luân phiên trở về sinh hoạt, động viên sách tấn, chia sẻ pháp môn hành trì và kinh nghiệm tu học với hành giả an cư. Giáo đoàn I có: TT. Giác Đăng, TT. Giác Hạnh, TT. Giác Minh; Giáo đoàn II: TT. Giác Hạnh; Giáo đoàn III: TT. Giác Duyên; Giáo đoàn V: TT. Giác Xuân và TT. Giác Luyện. Qua đó, hành giả an cư cảm nhận được sự quan tâm của chư Tôn đức Giáo phẩm hệ phái trong từng Giáo đoàn.

phap vien 2

Trong tuần đầu mùa An cư Kiết hạ là khóa “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì”. Bắt đầu từ tuần lễ thứ hai trở đi mọi sinh hoạt tại trường hạ đi vào nề nếp, mỗi ngày có 2 thời thiền tọa, 1 thời thiền hành, 2 thời công phu tụng niệm, 2 buổi lên giảng đường thọ học giáo lý do chư Tôn đức giảng giải như: Chơn Lý (HT. Giác Toàn), Giới luật đại cương (HT. Minh Thông), Giáo dục Phật giáo (HT. Minh Chơn, ĐĐ. Minh Liên), Vi Diệu Pháp (TT. Bửu Chánh), Trích giảng Kinh tạng Pāli (HT. Giác Giới), Lý tưởng xuất gia (TT. Giác Pháp); Thiền tông Trung Hoa (TT. Minh Bửu); Trích giảng kinh A-hàm (TT. Minh Thuấn và TT. Giác Nhân); Tư tưởng Đại Thừa trong Chơn lý Tổ sư (TT. Giác Tây); Trích giảng Kinh Hoa Nghiêm (TT. Minh Thành), Kinh Tương Ưng (TT. Minh Hóa), Kinh Trung Bộ (ĐĐ. Giác Hoàng), một số chuyên đề khác do chư Tôn đức giáo phẩm đại diện các giáo đoàn về sinh hoạt với trường hạ, chia sẻ như: TT. Giác Duyên, TT. Giác Xuân, ĐĐ. Giác Ngạn…

Để công tác quản chúng được chặt chẽ, Ban Chức sự Hạ trường chỉ đạo có thêm Ban Quản chúng trực tiếp quản lý, điều hành Tăng chúng, gồm: TT. Minh Thuấn (Trưởng chúng), TT. Minh Hóa (Phó chúng), ĐĐ. Giác Hoàng (Phó chúng), ĐĐ. Minh Liên (Chánh Thư ký), ĐĐ. Minh Thái (Phó Thư ký), ĐĐ. Minh Sang (Điển lễ), ĐĐ. Minh Luận, ĐĐ. Minh Giải (Thủ quỹ), ĐĐ. Minh Đạo (Kiểm soát chúng Sa-di), ĐĐ. Giác Thăng (Kiểm soát chấp tác), ĐĐ. Giác Dung và ĐĐ. Minh Hữu (Kiểm soát trai đường), ĐĐ. Minh Hành (Kiểm soát tụng kinh buổi sáng), ĐĐ. Minh Siêu, ĐĐ. Minh Thắng (Kiểm thiền), ĐĐ. Minh Hải (Kiểm soát giảng đường), ĐĐ. Minh Chơn (Kiểm soát đi lại), ĐĐ. Giác Khương (Chúng trưởng chúng 1), ĐĐ. Minh Thanh, ĐĐ. Minh Toàn (Chúng phó chúng 1), ĐĐ. Minh Kính (Chúng trưởng chúng 2), ĐĐ. Minh Đức, ĐĐ. Huệ Thành (Chúng phó chúng 2).

Để sinh hoạt tu học tại đạo tràng được ổn định, Ban Chức sự trường hạ đã đề bản Nội quy gồm có 8 điều, nhằm mục đích giúp hành giả khép mình vào thanh qui thiền môn, thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học, tấn tu đạo nghiệp, giúp cho giới đức giới hạnh thanh tịnh, đạo lực đạo tâm tăng trưởng kiên cố.

phapo vien 7

phapo vien 18

Trong suốt 3 tháng An cư, hầu hết các hành giả đã khép mình trong khuôn khổ giới luật, từ nội quy An cư Kiết hạ đến các thời khóa tu tập, học pháp, chấp tác đều được chư Tăng trong trường hạ tuân thủ một cách nghiêm túc và tu hành tinh tấn. Suốt khoảng thời gian ba tháng, hành giả an cư được thọ học kinh luật luận, thực tập chuyên cần pháp hành, thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa cộng trụ đúng với lời dạy của Tổ sư “nên tập sống chung tu học”. Nhờ đó, Tăng chúng có cơ hội trao đổi sẻ chia những kiến giải, kinh nghiệm tu hành, thể hiện tình huynh đệ, tinh thần hòa hợp như nước với sữa, cũng như để hiểu rõ hơn giá trị về lời dạy của Tổ sư. Lời dạy ấy như vẫn còn âm hưởng đâu đây hương vị giải thoát với nghĩa lý trác tuyệt, hòa cùng ánh đạo uy nghiêm vang bóng một thời của bình minh rực sáng, thật vô cùng mầu nhiệm sâu xa…

Khóa An cư năm nay là khóa An cư đầu tiên diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Dù công trình vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thành nhưng không vì vậy mà đánh mất sự thanh tịnh trang nghiêm của trường hạ cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt, tu học của Đại chúng Tăng. Được như vậy là nhờ vào sự gia trì hộ niệm của Thường trú Tam Bảo, sự quan tâm, sách tấn của chư Tôn đức Ban Chỉ đạo An cư của BTS GHPG TP. HCM, cũng như chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, sự quan tâm giáo dưỡng của Hòa thượng Trụ trì, đương kiêm Hóa chủ trường hạ, sự hỗ trợ về mặt pháp lý của chính quyền địa phương sở tại. Ngoài ra, còn có sự hộ đạo tận tình chu đáo của thập phương thiện tín trong và ngoài thành phố để chư Tăng được an tâm tu học.

Trong thời gian ba tháng An cư năm 2015, trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang đã đón tiếp trên 80 phái đoàn cúng dường trường hạ do chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tại TP. HCM như: Tổ đình Vĩnh Nghiêm, chùa Vạn Đức, chùa Linh Giác, chùa Phước Huệ, Quan Âm tu viện, chùa Chưởng Đức, chùa Bảo Quang, chùa Huỳnh Kim v.v… và các đoàn Phật tử, các CLB thiện nguyện như: ACE, Nhân Sinh… phát khởi tín tâm trở về Pháp viện cúng dường tứ sự trợ duyên tu tập cho chư Tăng hành giả trong 3 tháng an cư. Về phía Hệ phái, Pháp viện Minh Đăng Quang đã đón tiếp các phái đoàn cúng dường trường hạ của chư Tôn đức Tăng Ni hệ phái tại TP. HCM: TX. Trung Tâm (Q.6), TX. Lộc Uyển, TX. Ngọc Chánh, TX. Ngọc Phương, TX. Ngọc Phú, TX. Ngọc Lâm (Q.6), TX. Ngọc Chung… và các phái đoàn từ các tỉnh như: Phân đoàn 1 Ni giới GĐ IV, Phân đoàn 2 Ni giới GĐ IV, Chư Ni GĐ I, Chư Ni GĐ III, TX. Ngọc Lâm (Long Hải), TX. Ngọc Ban (Ban Mê Thuột), TX. Mỹ Đức (Mỹ Tho – Tiền Giang), TX. Ngọc Giáng (Đà Nẵng), TX. Ngọc Thịnh (Bình Dương), Ngọc Long (Rừng Lá), Ngọc Tháp (Mộc Hóa)…

cung duong1

Song song với việc học và tu, Đạo tràng An cư Kiết hạ Pháp viện Minh Đăng Quang còn tổ chức 4 đợt viếng thăm và cúng dường trường hạ. Đợt đầu tiên, cúng dường các trường hạ tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Hai đợt tiếp theo, thăm và cúng dường 31 trường hạ trong TP. HCM. Đợt thứ tư, cúng dường các trường hạ tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Hòa thượng trụ trì còn cúng dường đến hai điểm an cư tập trung Tăng và an cư tập trung Ni của các tỉnh như Kiên Giang, Bình Phước, Bình Dương. Phẩm vật cúng dường bao gồm kinh sách: Gạn đục khơi trong, báo Giác Ngộ; tứ sự gồm: mì chay, đường, muối, bánh, dầu ăn, nến… và tịnh tài. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền cúng dường các trường hạ của Pháp viện Minh Đăng Quang và Tịnh xá Trung Tâm đến các Hạ trường thuộc các tỉnh, thành miền Đông, miền Tây Nam Bộ và TP. HCM là 1.045.000.000đ (một tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

Đồng thời hòa chung tinh thần hoằng pháp lợi sanh, hộ quốc an dân của Phật giáo, trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang đã tổ chức chuyến từ thiện viếng thăm nạn nhân chất độc da cam tại TP. Cần Thơ. Tại đây, trường hạ đã trao 400 phần quà gồm: gạo, đường, dầu ăn,… tịnh tài. Tổng trị giá chuyến từ thiện là 180.000.000 đ (một trăm tám mươi triệu đồng).

Nhìn chung, trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang dưới sự chỉ đạo của chư Tôn đức trong Ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ TP. HCM và chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, đặc biệt là Hòa thượng Hóa chủ nên chư Tăng khép mình trong giới luật Tăng-già, tinh tấn tu học, trang nghiêm đời sống phạm hạnh, thanh tịnh, giải thoát.

tniem4

GHPGVN vieng 3

Kính bạch chư Tôn đức,

Trong mùa An cư lần đầu tiên này, thêm một sự kiện đặc biệt nữa, là Hạ trường thọ Đại tang Đại lão Hòa thượng Pháp sư – Nguyên Viện trưởng Viện hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam (nay là Hệ phái Khất sĩ), Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang, viên tịch vào lúc 22 giờ 30 ngày 19 tháng 6 tại Hoa Kỳ. Kim quan Đại lão Hòa thượng được Đại chúng Tăng Ni Hệ phái cung rước và tôn trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang trọn 5 ngày, từ trưa mùng 3 đến sáng mùng 8 tháng 7 âm lịch. Trong thời gian Lễ tang diễn ra, Đại chúng Hạ trường cũng đã hết lòng, thể hiện hiếu tâm đến với một bậc Cao Tăng của Hệ phái.

Kính bạch chư Tôn đức,

Những gì chúng con trình bày vừa qua cũng chỉ là khái lược về Hạ trường, còn nhiều điều thiếu sót, rất mong chư Tôn đức từ bi hỷ xả cho. Ngưỡng chúc chư Tôn thiền đức Chứng minh, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái mãi là Bồ đề đại thọ che mát chúng con, mãi là những thạch trụ tòng lâm trong ngôi nhà Phật pháp, là chiếc thuyền Bát-nhã đưa chúng con đến bến bờ giải thoát, vô sanh.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan