CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo An cư Kiết hạ tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương PL. 2558

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh,

Kính bạch Ni trưởng đương kim Trưởng Ni giới HPKS kiêm Thiền chủ trường Hạ,

Kính bạch Ni trưởng Trụ trì kiêm Hóa chủ trường Hạ Tổ đình Ngọc Phương,

Kính thưa chư Tôn đức Ban Chức sự trường Hạ Tổ đình Ngọc Phương,

Kính thưa toàn thể đại chúng,

                  “Hạnh phúc thay, Đức Phật giáng sanh,

                  Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh,

                  Hạnh phúc thay, Tăng-già hòa hợp,

                  Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu”.

Thật là hạnh phúc cho trường Hạ Tịnh xá Ngọc Phương (TXNP) chúng con với truyền thống An cư kiết hạ (ACKH) tổ chức hằng năm. Được sự cho phép của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Tôn giáo TP. HCM, Ban Trị sự Phật giáo Q. Gò Vấp cũng như chính quyền địa phương các cấp, chư Ni Khất Sĩ tại các quận huyện trong thành phố cũng như ở các tịnh xá thuộc hai miền Nam - Trung đã tập trung về Tổ đình Ngọc Phương để ACKH.

Số lượng hành giả: 193 vị, trong đó 100 vị tại trú xứ + 58 vị các tỉnh về + 35 tập sự.

Chư Ni tùng Hạ tại TXNP là 100 vị (gồm chư Ni Khất Sĩ một số quận trong TP. HCM như: Chư Ni Q. Gò Vấp, Q. Bình Thạnh, Quận 10, Q. Thủ Đức, chư Ni Khất Sĩ tỉnh Đồng Nai như: Biên Hòa, Định Quán, Long Thành, …).

Ban Chức sự trường Hạ: Thiền chủ: NT. Tràng Liên; Hóa chủ: NT. Ngoạt Liên; Phó Hóa chủ: NT. Minh Liên; Giám luật: NT. Tân Liên; Quản chúng: NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên; Điều hành: NT. Viên Liên; Thư ký: NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Hòa Liên (VP 2), NS. Tuệ Liên.

Về Ban Giảng huấn trường Hạ: Chúng con đã cung thỉnh HT. Thích Trí Quảng mỗi tháng viếng thăm sách tấn chư Ni tu học và thuyết giảng một lần; HT. Giác Giới triển khai tinh yếu trong năm bộ Nikaya và Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang mỗi tháng một lần; HT. Giác Toàn giảng Chơn Lý; TT. Giác Pháp hướng dẫn thực tập diễn giảng; TT. Giác Trí giảng Kinh A Hàm; TT. Bửu Chánh giảng Kinh Pháp Cú Pàli. Ngoài ra có các Ni trưởng, Ni sư, Sư cô: NT. Tố Liên, NS. Huệ Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên, SC. Trí Liên (Bình Thuận), SC. Hằng Liên và SC. Trí Liên (Tam Kỳ) giảng dạy một số chuyên đề, Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng, Kinh Pháp Cú, Thiền Lâm Bảo Huấn, Văn học Phật giáo Trung Quốc v.v…

Trong tinh thần hộ trì Tam Bảo, quý Ni trưởng, Ni sư trong hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ ở các tỉnh thành xa xôi của hai miền Nam - Trung, mỗi tuần trung bình cử hai đến ba vị luân phiên về trực Hạ, chung tay với quý Ni trưởng, Ni sư Ban Chức sự trường Hạ để dẫn chúng, kiểm tra, sách tấn chư Ni tu học trong các thời khóa tụng kinh, kinh hành, hành thiền.

Chúng con cũng cung thỉnh Ban Đại diện Phật giáo Q. Gò Vấp đến viếng thăm và khuyến tấn chư Ni tu học; MTTQ Q. Gò Vấp và Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đến triển khai về tình hình xã hội trong quận và tình hình biển Đông cho đại chúng được rõ. Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đến chia sẻ về tình hình biển Đông. Chúng con cũng mời MTTQ Thành phố và Ban Tôn giáo Thành phố về thăm trường Hạ.

Mỗi ngày, bên cạnh việc nâng cao kiến thức Phật pháp, chư Ni luôn có các thời khóa tụng kinh, hành thiền, kinh hành và niệm Phật. Mỗi nửa tháng, Ban Chức sự trường Hạ họp kiểm điểm, sách tấn khuyến tu Ni chúng hành giả An cư một lần.

Về thực phẩm và tứ sự cúng dường: Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, chúng con được sự thương tưởng và nhiệt tình ủng hộ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô và Phật tử các tịnh xá tại thành phố và từ các tỉnh, nên về tứ sự cúng dường trường Hạ ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày trong Ni chúng.

Về sức khỏe Ni chúng: Hằng ngày, đại chúng còn có y sĩ tại trường Hạ chăm sóc sức khỏe cho hành giả An cư.

Tất cả thành quả tốt đẹp trên có được là nhờ hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ, nhờ ơn đức Tổ Thầy, nhờ phước đức của chư Tôn Trưởng lão Ni trong Ban Chức sự trường Hạ và nhờ đức tu tập của toàn thể đại chúng. Toàn thể Ni chúng trường Hạ Ngọc Phương với tấm lòng chân thành kính dâng lên quí Ngài lòng cảm niệm tri ân sâu sắc nhất. Kính nguyện Phật lực mười phương từ bi gia hộ quí Ngài pháp thể khương an, đạo tuệ miên trường, là đuốc tuệ soi đường dẫn dắt chúng con và chúng sanh trên lộ trình giải thoát.

Kính chúc toàn thể đại chúng mỗi ngày như mọi ngày đều là An cư kiết hạ, tinh tấn tiến tu:

                  “Đặng ra khỏi sáu đàng khổ bức,

                  Liền bước lên chín bực liên đài,

                  Về nơi cửu phẩm cao ngai,

                  Đêm ngày vĩnh thọ Niết-bàn an vui”.

Kính xin quí Ngài chứng minh cho chư Ni chúng con đầu thành đảnh lễ tam bái.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan