CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo An cư kiết hạ tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương PL.2564-DL.2020

Được sự cho phép của Ban Trị sự GHPG TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cũng như các cấp chính quyền địa phương, chư Ni Khất sĩ tại các quận huyện trong TP cũng như chư Ni trú xứ các tỉnh hai miền Nam Trung đã tập trung về Tổ đình Ngọc Phương để An cư kiết hạ.

Số lượng hành giả an cư kiết hạ của Trường hạ Ngọc Phương mỗi năm khoảng 200 hành giả, số lượng chư Ni tham dự tùng hạ tại trường hạ Ngọc Phương khoảng 100 vị (gồm chư Ni Khất sĩ một số quận huyện trong TPHCM và các tỉnh lân cận). Năm nay vì đại dịch Covid-19, số lượng hành giả nội thiền là 140 vị : Tỳ-kheo-ni 90 vị, Thức-xoa 29 vị, Sa-di-ni 11 vị, Tập sự 10 vị (88 Chư Ni Ngọc Phương + 46 vị từ các tỉnh cùng với quý Ni trưởng, Ni sư Ban trực hạ) và 118 vị tùng hạ từ 44 Tịnh xá các tỉnh thành, mỗi tháng vân tập về trường hạ Ngọc Phương tụng giới mỗi tháng 2 kỳ. Tổng số hành giả kiết hạ và tùng hạ là 258 vị.

Để hướng dẫn chư Ni An cư kiết hạ tu học, quý Ni trưởng, Ni sư, Giáo phẩm Hệ phái đã đảm trách các chức vụ trong Ban Chức sự trường hạ như sau:

Thiền chủ     : Ni trưởng Tân Liên

Hoá chủ        : Ni trưởng Chiêu Liên, Ni trưởng Viên Liên

Giám luật      : Ni trưởng Phục Liên, Ni trưởng Tố Liên

Tri sự            : Ni trưởng Tuấn Liên, Ni sư Hòa Liên (NP)

Quản chúng  : Ban Trực hạ, Ni sư Lệ Liên (NP)

Thư ký           : Ni sư Tín Liên, Ni sư Phụng Liên, Ni sư Hòa Liên (VP2), Ni sư Tuệ Liên

Ban Giảng huấn trường hạ

- Quý Hòa thượng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và quận Gò Vấp thuyết giảng sách tấn chư Ni tu học, mỗi tháng một lần.

- HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn triển khai tinh yếu trong năm bộ Nikaya và Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

- HT. Giác Pháp hướng dẫn thực tập diễn giảng

- HT. Bửu Chánh dạy A-tỳ-đàm tạng

- TT. Thích Giác Trí giảng Kinh A-hàm.

- TT. Minh Thành giảng chuyên đề Phật học

- Thỉnh quý Ni trưởng giáo giới hàng tuần.

Ngoài ra là một số môn học do chư Ni Giảng sư Hệ phái đảm trách như:

NT. Tố Liên, NS. Huệ Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Hòa Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Kiên Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Trí Liên, NS. Hằng Liên, NS. Đạt Liên, NS. Triệu Liên… triển khai về Kinh Tăng Chi, Kinh Trung Bộ, Chơn Lý, Văn học Phật giáo Khất sĩ, Hiến chương Giáo hội PGVN.

Trong tinh thần hộ trì Tam bảo, quý Ni trưởng và Ni sư trong hàng giáo phẩm Ni giới Hệ phái xứ các tỉnh thành xa xôi của hai miền Nam Trung, mỗi tuần ba vị luân phiên về trực hạ, chung tay tiếp sức với Ban Chức sự trường hạ để dẫn chúng, kiểm tra, sách tấn chư Ni tu học trong các thời khoá tụng kinh, kinh hành, hành thiền.

Như hàng năm, Ban Chức sự trường hạ sẽ cung thỉnh chư Tôn đức VP 2 TW GHPGVN, Ban Tôn giáo TP.HCM, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, triển khai các văn kiện liên quan đến chương trình sinh hoạt Phật sự của Giáo hội, về đường lối, chủ trương, chính sách Nhà nước có liên quan đến sinh hoạt về tôn giáo v.v...

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức Phật Pháp, mỗi ngày chư Ni luôn có thời khoá tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, niệm Phật theo thời khoá như sau:

03g30                     :  Thức chúng

03g40 – 05g00       :  Tụng Kinh, ngồi Thiền

05g00 – 05g20       :  Thể dục

05g20 – 05g50       :  Chấp tác

06g00 – 06g30       :  Điểm tâm

07g30 – 09g00       :  Văn Kinh thính Pháp

09g30 – 10g00       :  Tụng Kinh

10g30 – 12g00       :  Cúng dường thọ trai

12g00 – 13g30       :  Chỉ tịnh

14g00 – 15g30       :  Văn Kinh thính Pháp

17g00 – 17g30       :  Kinh hành

17g30 – 18g00      :  Ngồi Thiền

18g30 – 19g30      :  Tụng Kinh

21g00                     :  Chỉ tịnh

- Cứ mỗi nửa tháng một lần, Ban Chức sự Trường hạ họp kiểm điểm, sách tấn khuyến tu Ni chúng hành giả an cư một lần.

Về thực phẩm và tứ sự cúng dường, nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, trường hạ đã được sự thương tưởng và nhiệt tình ủng hộ của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử gần xa, nên về tứ sự cúng dường tạm đầy đủ, ổn định được nhu cầu sinh hoạt hằng ngày trong Ni chúng.

Mùa An cư kiết hạ năm nay, việc chăm sóc sức khoẻ cho hành giả an cư do quý Sư cô y bác sĩ của Tịnh xá đảm nhiệm.

Tuần cuối hạ là Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho chư Ni hành giả trẻ tuổi đang an cư tại trường hạ và các Tịnh xá gần xa của Hệ phái.

Gần mãn hạ, Ban Thư ký sẽ tổng hợp các bài cảm tưởng, cảm niệm và tâm đắc trong các môn học được giảng dạy trong mùa An cư cùng những bài văn tạ pháp, kết tập thành quyển Kỷ yếu trường hạ hoặc đăng trên trang mạng Ni giới Khất sĩ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan