CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo An cư PL.2563 tại Tổ đình Ngọc Phương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ,

Kính bạch Ni trưởng đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, kiêm Thiền chủ Trường Hạ Tổ đình Ngọc Phương,

Kính bạch Ni trưởng Trụ trì kiêm Hoá chủ Trường Hạ Tổ đình Ngọc Phương,

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư Ban Chức sự Trường Hạ Tổ đình Ngọc Phương,

Kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng,

“Hạnh phúc thay đức Phật giáng sinh,

Hạnh phúc thay giáo Pháp cao minh,

Hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp,

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu”.

Thật là hạnh phúc cho Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Phương chúng con, hôm nay được vinh hạnh tiếp đón chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, lãnh đạo BTS GHPG TPHCM quang lâm Hạ trường viếng thăm và sách tấn chư Ni. Chúng con xin báo cáo đôi nét về khâu tổ chức và sinh hoạt của Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Phương như sau:

Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương với truyền thống tổ chức An cư kiết Hạ hằng năm, đồng thời được sự cho phép của Ban Trị sự GHPG TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPG Q. Gò Vấp cùng các cấp chính quyền địa phương, chư Ni Khất sĩ tại các quận huyện trong thành phố cũng như chư Ni của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trú xứ các tỉnh hai miền NamTrung đã tập trung về Tổ đình Ngọc Phương để an cư kiết Hạ.

Số lượng hành giả an cư năm nay là 175 vị (gồm Tỳ-kheo-ni: 77, Thức-xoa: 36, Sa-di-ni: 28, Tập sự: 26). Các trú xứ tùng Hạ, tụng Giới tại Tổ đình Ngọc Phương là 25 đơn vị, 92 người.

Ban Tổ chức đã cung thỉnh quý Ni trưởng, Ni sư Giáo phẩm Hệ phái đương vi các chức vụ trong Ban Chức sự Trường Hạ như sau: Thiền chủ: NT. Tràng Liên; Hoá chủ: NT. Ngoạt Liên; Phó hóa chủ: NT. Minh Liên; Giám luật: NT. Tân Liên; Quản chúng (toàn chúng): NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên.

Và sự trợ giúp quản chúng từng dãy phòng của NT. Tố Liên, NT. Minh Liên, NS. Lệ Liên và NS. Khiết Liên. Kiểm chúng trong mọi hoạt động: NS. Bảo Liên, NS. Hà Liên, SC. Triệu Liên và SC. Nghiêm Liên (BMT); Điều hành: NT. Viên Liên và NS. Hòa Liên – Tịnh xá Ngọc Phương; Tri sự: NS. Tuấn Liên, SC. Huệ Liên; Thư ký: NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Hòa Liên (VP2), NS. Tuệ Liên.

Để hướng dẫn chư Ni tu học, Ban Tổ chức đã thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Tăng tham gia Ban Giảng huấn:

- HT. Giác Giới: Triển khai Tinh yếu trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

- HT. Giác Toàn: Chuyên đề Chơn Lý

- HT. Giác Pháp: Thực tập diễn giảng

- HT. Thích Bửu Chánh: Dạy A-tỳ-đàm Tạng.

- TT. Thích Giác Trí: Tư tưởng Kinh A-hàm

- TT. Minh Thành: Liên hệ giữa Chơn Lý của Tổ sư và Kinh Pháp Cú.

Ngoài ra, một số buổi giảng do chư Ni chúng con đảm trách như: NT. Tố Liên, NS. Huệ Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Kiên Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Trí Liên (Bình Thuận), NS. Hằng Liên, SC. Triệu Liên. Năm nay, một số giảng viên chúng con triển khai chuyên đề Phật pháp; một số triển khai những bài Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang và oai nghi cho Thức-xoa, Sa-di, tập sự trong tuần lễ Khóa tu Đạo hạnh vào cuối Hạ.

Trong tinh thần hộ trì Tam Bảo, quý Ni trưởng, Ni sư trong hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ trú xứ các tỉnh thành xa xôi của hai miền Nam - Trung và Ban Thư ký Ngọc Phương, mỗi tuần trung bình có 4 – 5 vị luân phiên về trực Hạ, hỗ trợ Ban Chức sự Trường Hạ dẫn chúng, kiểm tra, sách tấn chư Ni tu học trong các thời khóa tụng kinh, kinh hành, hành thiền.

Như hàng năm, Ban Chức sự Trường Hạ có văn thư cung thỉnh chư Tôn đức VP II TW GHPGVN, BTS GHPGVN quận Gò Vấp, Ban Tôn giáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo, tình hình chính trị trong nước và thế giới, tình hình tiến bộ của phụ nữ thành phố và phụ nữ cả nước để chư Ni hiểu biết thêm

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức Phật pháp, mỗi ngày chư Ni luôn có thời khóa tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, Niệm Phật.

Cứ mỗi nửa tháng, trong ngày Bố-tát, chúng con cung thỉnh Ni trưởng Thiền chủ, Hóa chủ, Giám luật giáo giới và sách tấn Ni chúng, hành giả an cư.

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ và được sự thương tưởng nhiệt tình ủng hộ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô và Phật tử, về phần thực phẩm, tứ sự cúng dường, của Trường Hạ cho đến nay tạm đầy đủ; ổn định được nhu cầu sinh hoạt hằng ngày trong Ni chúng.

Mùa An cư kiết Hạ năm nay, việc chăm sóc sức khoẻ cho hành giả an cư do quý Sư cô y, bác sĩ của Tịnh xá đảm nhiệm.

Gần mãn Hạ, Ban Thư ký tổng hợp các bài cảm tưởng, cảm niệm và tâm đắc trong các môn học được giảng dạy trong mùa An cư cùng các bài văn tạ pháp, kết tập thành quyển Kỷ yếu Trường Hạ.

Đây là một số nét về tình hình tổ chức và sinh hoạt khoá An cư kiết Hạ tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương trong mùa An cư kiết Hạ PL. 2563 – DL.2019 năm nay. Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn đức một mùa An cư tăng phúc tăng thọ, phước trí trang nghiêm, chúng sanh dị độ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan