CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo An cư PL.2563 tại Trường hạ Ngọc Phú

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thực hiện tinh thần An cư kiết hạ của Phật giáo, ba tháng mùa hạ, chư Ni Phân đoàn 2 thuộc Giáo đoàn IV vân tập về Tịnh xá Ngọc Phú, số 64, Ni sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM để cùng sống chung tu học trong mùa An cư.

Được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Tổ chức khóa An cư chính thức làm Lễ Khai hạ, vào lúc 14g00 ngày 16 tháng 4 năm Kỷ Hợi.

Số lượng hành giả an cư có 65 vị, trong đó có 3 Ni trưởng, 6 Ni sư, 42 Tỳ-kheo-ni, 8 Thức-xoa. 4 Sa-di-ni và 2 tập sự.

1. Ban Chứng minh: HT. Giác Tường – Ủy viên TT HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Hệ phái; NT. Đồng Liên – Trưởng Phân đoàn 2, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; NT. Lan Liên – Giáo phẩm Chứng minh Ni giới GĐ IV.

2. Ban Tổ chức:

Trưởng ban: TT. Đạt Đức – Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình.

Phó ban: NS. Chiếu Liên.

3. Ban Chức sự: Thiền chủ: NT. Lan Liên. Phó Thiền chủ: NT. Khoa Liên, Hóa chủ: NT. Vạn Liên, Phó Hóa chủ: NS. Chiếu Liên, Thư ký Tài chính: SC. Giác Liên, Thư ký Nội dung: SC. Hóa Liên.

4. Ban Giảng huấn:

Ban Tổ chức chúng con đã cung thỉnh chư Tôn đức trong Ban Trị sự quận Tân Bình về giảng dạy cho Ni chúng trong mùa Hạ năm nay: HT. Như Tín – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Đạt Đức – Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình; TT. Thiện Quý – Ủy viên HĐTSTW GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM.

àào lúc 14h a

Chúng con cũng hữu duyên được chư Tôn đức Hệ phái hứa khả quang lâm chỉ dạy: HT. Giác Giới – Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Hệ phái; HT. Giác Nhân – Phó ban Thư ký Hệ phái, Tri sự phó kiêm Thư ký GĐ V; ĐĐ. Giác Hoàng – Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó ban Thư ký Hệ phái; NS. Tuyết Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên.

5. Thời khóa tu học:

Thời khóa tu học bắt đầu từ lúc 4g00 và chỉ tịnh lúc 22g00. Chương trình tu học gồm có: 2 thời học pháp, 3 thời thiền tọa, 1 thời thiền hành, 2 thời tụng kinh, độ cơm hòa chúng. Ngoài những giờ sinh hoạt chính thức tại thiền đường, giảng đường, trai đường, chánh điện, còn có giờ cho chư Ni tự học và chấp tác phục vụ đại chúng.

6. Nội dung các bài giảng:

Ba tháng An cư là thời gian chư Ni các tịnh xá thuộc Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV có dịp cùng tu học và lắng nghe giáo pháp. Năm nay, chư Tôn đức thâm niên Hạ lạp và kiến thức Phật học về giảng dạy, giải nghi cho chúng con nhiều vấn đề. Chư Tôn đức cũng tận tâm chia sẻ những kinh nghiệm tu học tự than, đồng thời sách tấn Ni chúng cố gắng tu học.

– Đại lão HT. Như Tín tuy bận nhiều Phật sự và sức khỏe cũng yếu, song với tất cả tâm huyết của bậc Trưởng bối hướng về hàng hậu học, vẫn đều đặn quang lâm Hạ Trường thuyết giảng kinh pháp cho chúng con. Có những lời dạy rất ấn tượng, Hòa thượng đã gieo vào tâm khảm của chúng con: “Chư Ni hãy cố gắng tu tập và làm thế nào trở về với trạng thái nhất tâm, trở về với nguồn sống toàn giác của chính mình, loại trừ sạch những tạp loạn đang còn len lỏi, ẩn náu trong địa hạt tâm linh”.

– HT. Giác Giới tuy đang chăm sóc cho đại chúng sáu Giáo đoàn Tăng an cư tại Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long) cũng sắp xếp thời gian lên giảng dạy cho Trường Hạ chúng con. Đường sá xa xôi, tuổi cao sức yếu, nhưng Ngài không quản ngại. Giọng Ngài vẫn mạch lạc hoan hỷ, phân tích so sánh ý kinh trong Kinh tạng Nikaya và lời dạy của Tổ trong bộ Chơn Lý. Ngài tâm đắc và nhắc đi nhắc lại bốn điều căn bản được Tổ sư đề cập trong Chơn Lý “Hòa Bình” cho Ni chúng trân quý, vâng giữ giới pháp, tăng trưởng Phạm hạnh của một người xuất gia giải thoát.

(1) Không chen lộn trong đời vì chỗ ở.

(2) Không bận rộn trong việc ăn – mặc – ở –­­­ bệnh.

(3) Không rớ đến tiền, vàng, bạc và phong lưu.

(4) Không hưởng thụ xa hoa.  

Qua sự chỉ dạy của Ngài, chúng con cảm được đức, thọ được ân; sự giáo dưỡng của Ngài không chỉ bằng khẩu giáo mà còn có cả thân giáo.

– HT. Giác Toàn giảng bài Kinh Trú Độ Thọ thuộc Trung A-hàm và khuyến khích chúng con ý thức đời sống cao thượng của người xuất gia. Không có sự an lạc, hạnh phúc nào hơn sự an lạc, hạnh phúc của người đã cởi bỏ mọi sự ràng buộc thế gian; và từ đó tiến tu, thành tựu những quả chứng hỷ lạc, thanh tịnh. Điều này được sánh ví như cây Trú Độ lúc nở hoa, chư Thiên vui mừng hội họp dưới tàng cây xanh tươi, đẹp đẽ. Hòa thượng cũng nhấn mạnh lời Tổ sư dạy: Thân trong sạch, ấy là thân Phật // Miệng trong sạch, ấy là pháp Phật // Ý trong sạch, ấy là con Phật // Tâm trong sạch, ấy là đức Phật.

– HT. Giác Nhân trình bày cho chúng con hiểu rõ về Nội quy Ban Tăng sự, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, và Ngài cũng nói lên hoài bão của mình, mong thế hệ Tăng Ni trẻ sẽ là những nhân tố kế thừa xứng đáng của Giáo hội. Là con trò của Hệ phái Khất sĩ phải biết rõ Luật – Giới – Đường lối của Giáo hội để xây dựng tự thân nhằm tốt đạo, đẹp đời.

– Bên cạnh đó, chư Thượng tọa và Đại đức Tăng Ni trong Ban Giảng huấn cũng dạy cho chúng con phương pháp tu tập, mở rộng tầm nhìn cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm hành đạo và sách tấn cho chúng con tự tin khích lệ nhau trên con đường hành đạo.

7. Sinh hoạt – tu học nội viện:

Ban Kiểm soát và Ban Quản chúng thường xuyên theo dõi, sách tấn chư hành giả siêng năng trong các thời khóa. Ngoài những giờ học chung và tu chung, các vị Thức-xoa, Sa-di-ni và tập sự phải có thời gian học riêng, tu riêng cho mình; đồng thời nỗ lực học thuộc các bài Chơn Lý của Tổ sư.

Vào ngày 20/5/Kỷ Hợi, BTS THPGVN TP. HCM đã đến thăm Trường Hạ, động viên khích lệ chư hành giả tinh chuyên trong việc học Giới – hành Giới và tấn tu đạo nghiệp, làm tròn phận sự sứ giả Như Lai, đi trọn con đường mình đã chọn.

Bên cạnh đó, năm nay Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh được tổ chức trong mùa An cư, quý Ni trưởng đã chứng minh cho 10 vị Thức-xoa, Sa-di-ni và tập sự xuất chúng đi học Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh do Hệ phái tổ chức, bắt đầu từ ngày mùng 07/6 đến ngày 16/6/Kỷ Hợi. Nhờ sự động viên, sách tấn của chư Tôn đức nên các vị đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Ngoài ra, Ban Chức sự Trường Hạ luôn thực hiện tốt các công tác Phật sự do Ban Trị sự giao phó cũng như những việc do Hệ phái đề ra. Vào ngày mùng 01/7/ Kỷ Hợi này, Ban Chức sự giới thiệu hai vị hành giả tham dự Cuộc thi diễn giảng do BTS GHPGVN TP. HCM tổ chức.

Nói chung, thời khóa tu học năm nay được chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Chức sự cân nhắc, cân đối về pháp học và pháp hành, phù hợp với tinh thần và sức khỏe của đại chúng, tạo điều kiện cho chư Ni hành giả tinh tấn tu học.

8. Nhận định:

Ba tháng An cư là một trải nghiệm đáng quý đối với mỗi hành giả nhập Hạ cũng như tùng Hạ Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Phú. Tuy số lượng hành giả không nhiều, nhưng chúng con luôn hỗ trợ nhau tu học và y giáo phụng hành theo lời dạy của chư Tôn đức và quý Ni trưởng dạy bảo; không ngừng học và hành theo Chơn Lý: “Khất sĩ là kẻ thi hành pháp thí, ban bố tinh thần, tạo linh hồn cho muôn loại, là người đức hạnh hiền lương, nết hạnh, quý giá cho đời, gương đức hạnh, dạy đạo lý… chịu hy sinh, sống cực thân, để lo tô đắp nền đạo cho thế gian, trang sức hạnh phúc cho cõi đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan