CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tổng kết mùa An cư kiết hạ PL. 2562 – DL. 2018 tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ đạo hiệu Giác Nhường,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp và chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và Ban Giáo thọ khóa An cư kiết hạ,

Thưa đại diện chính quyền các cấp,

Được sự cho phép của Ban Tổ chức, chúng con xin kính trình đến chư Tôn đức bản báo cáo tóm tắt khóa An cư kiết hạ của Hệ phái PL. 2562 – DL. 2018 như sau:

1. Thời gian Lễ nhập hạ: Lễ nhập hạ vào ngày 16 tháng 7 năm Mậu Tuất. Nghi thức lễ nhập hạ theo nghi Phật giáo chung. Kết hợp vừa hành chánh và theo Luật định của Tăng-già. 3 vị lên trình với chư Tôn đức Chức sự Hạ trường xin nhập giới trường.

2. Địa điểm: Tổ đình Minh Đăng Quang, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là địa điểm lý tưởng, có không gian yên tĩnh với nhiều cây xanh bóng mát. Tổ đình chia thành 2 khu: Nội viện và ngoại viện, đáp ứng cho hai giới: hành giả tha thiết tu tập và Phật tử tham quan, ngoại hộ. Chư Ni xin tùng hạ, ban ngày ở tại Tổ đình tham gia tu học, buổi chiều về lại Tịnh xá Ngọc Chơn (xã Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục tu học.

3. Số lượng hành giả: Gồm 142 vị, trong đó chư Tăng có 2 Hòa thượng, 1 Thượng tọa, 90 vị Đại đức – Tỳ-kheo và 11 Sa-di. Chư Ni có 2 Ni trưởng, 22 Tỳ-kheo-ni, 4 Thức-xoa, 11 Sa-di-ni và tập sự.

4. Ban Chứng minh: HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Tường - Ủy viên TT HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Như Tước – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

5. Ban Chức sự: Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ; Thiền chủ:  HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hóa chủ: HT. Giác Dũng – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Giám luật: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn II; Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng – Uỷ viên HĐTS GHPVN, Phó Thư ký Hệ phái; Phó Thư ký: TT. Giác Hy – Uỷ viên BTS GHPVN tỉnh Bạc Liêu, Giáo phẩm Hệ phái; Phó Thư ký: ĐĐ. Minh Viên – Uỷ viên BTS GHPVN tỉnh Vĩnh Long.

6. Ban Giảng huấn: Chư Tôn đức Ban Tri sự tỉnh như: HT. Thích Như Tước – Trưởng ban Trị sự, TT. Thích Minh Đạo – Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, TT. Giác Giới - Ủy viên Ban Tri sự tỉnh, Giáo thọ Học viện PGVN tại TP. HCM; và chư Tôn đức trong Ban giảng huấn của Hệ phái như: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, HT. Giác Nhân, HT. Giác Minh (GĐ II), HT. Giác Minh (GĐ I), TT. Minh Hóa, TT. Minh Thành, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Hoàng. Một số vị giảng sư của Học viện: TT. Thích Viên Trí, TT. Thích Nhật Từ. Ngoài ra, Ban Tổ Chức có mời ông TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đến chia sẻ về Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2018.

7. Ban Kiểm soát: Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái về sinh hoạt, động viên sách tấn, chia sẻ pháp môn hành trì và kinh nghiệm tu học với hành giả An cư gồm HT. Giác Phùng (GĐ III), HT. Minh Bửu (GĐ IV). Bên cạnh đó, chư hành giả còn được sự quan tâm sâu sắc của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái trong từng Giáo đoàn.

8. Ban Quản chúng: Để công tác quản chúng được chặt chẽ, Ban Chức sự Hạ trường chỉ đạo có thêm Ban Quản chúng trực tiếp quản lý, điều hành Tăng chúng, gồm: ĐĐ. Minh Tân, ĐĐ. Giác Nghĩa, ĐĐ. Minh Thể (Kiểm thiền), ĐĐ. Giác Lâm (Kiểm soát đi lại), ĐĐ. Giác Khánh (Kiểm thiền kiêm Điển lễ), ĐĐ. Minh Y (Kiểm soát trai đường), ĐĐ. Giác Nghĩa, ĐĐ. Giác Mãnh, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Huệ Thành, ĐĐ. Minh Luận (Ngọc Tường) (Dò bài chúng Tỳ kheo từ 5 hạ trở xuống và Sa di), ĐĐ. Minh Bổn (Kiểm soát chấp tác), ĐĐ. Minh Viên và TK. Minh Phương (Trực Văn phòng kiêm Thủ quỹ), ĐĐ. Minh Khải (Kiểm soát giảng đường), ĐĐ. Minh Luận - Ngọc Viên (Kiểm soát tụng kinh buổi sáng), ĐĐ. Giác Khương (Chúng trưởng chúng 1), ĐĐ. Minh Luận, ĐĐ. Minh Thuận (Chúng phó chúng 1), ĐĐ. Minh Bền (Chúng trưởng chúng 2), ĐĐ. Minh Thanh, ĐĐ. Minh Đạt (Chúng phó chúng 2).

9. Thời khóa tu học: Chương trình tu học gồm có: 2 thời học pháp, 4 thời thiền hành, 2 thời thiền toạ, 2 thời tụng kinh, 1 thời sám hối vào ngày Chủ Nhật hàng tuần, 3 thời tự học và 3 giờ dò bài trong tháng, độ cơm hoà chúng. Ngoài những giờ sinh hoạt chính thức tại thiền đường, giảng đường, trai đường, còn có giờ chấp tác phục vụ đại chúng. Thức dậy lúc 3g30 và chỉ tịnh lúc 22g00. Nói chung, thời khóa được cân nhắc, tạo điều kiện cho chư Tăng Ni hành giả tinh tấn, cân đối về pháp học và pháp hành, cân đối giữa nhận thức và học thuộc lòng.

10. Nội quy tu học: Rất nghiêm ngặt: Không sử dụng điện thoại, không tiếp khách,…. theo sát thời khóa biểu.

11. Nội dung pháp học gồm 5 chủ đề:

Một số kinh trong tạng Pali

Một số kinh trong tạng A-hàm

Tư tưởng Tổ sư Minh Đăng Quang qua bộ Chơn lý

Tư tưởng thiền tông Việt Nam và Trung Hoa

Chuyên đề văn hóa, mẫu chuyện đạo lý, kinh nghiệm tu học.

Nội quy Ban Tăng sự, Luật tín ngưỡng tôn giáo.

12. Mục tiêu học Pháp:

- Nâng cao, mở rộng tầm nhìn về cuộc sống (thấy như thật về cuộc sống).

- Chia sẻ nguyên nhân gây ra khổ cho mình và cho người trong hiện tại và tương lai.

- Tìm phương pháp tu tập phù hợp với căn tánh của mình để đạt được mục đích tối hậu của người xuất gia.

 - Chia sẻ lộ trình tu học: Phòng hộ các căn, thiểu dục tri túc, tiết độ trong ăn uống, đoạn trừ 5 triền cái, chứng đắc 4 thiền, nhận thức đúng đắn về bản chất cuộc sống.

- Chia sẻ lộ trình và làm tăng trưởng lộ trình tu học: Giới – Định – Tuệ để đạt đến tri kiến, giải thoát tri kiến.

- Chia sẻ sâu về lộ trình thiền chỉ và thiền quán.

- Chia sẻ kinh nghiệm hành đạo, và khích lệ nhau trên con đường hành đạo.

13. Công tác ngoại hộ:

Mặc dù địa điểm An cư kiết hạ của Hệ phái hơi cách xa phố thị, nhưng với lòng tịnh tín của chư thiện nam tín nữ dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội tỉnh, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức trụ trì các tịnh xá, tự viện đã ủng hộ tịnh tài tịnh vật đủ cho chư Tăng sống an ổn và tu tập tốt. Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Văn Hồng Quân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long và các vị trong Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, chư hành giả còn được sự quan tâm của đoàn Y bác sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về Hạ trường thăm khám và phát thuốc trợ duyên về sức khoẻ để thuận duyên hành đạo.

14. Nhận định

- Ba tháng An cư tại Tổ đình là một trải nghiệm đáng quý của chư Tăng Ni hành giả An cư và tùng hạ tại Hạ trường.

- Tu tập cần có một không gian tâm linh, có sự đồng hành của thiện hữu tri thức và có sự hướng dẫn của bậc minh sư.

- Để bảo tồn và phát huy những di sản quý báu do đức Phật và chư lịch đại Tổ sư để lại, cần có những tu sĩ tri thức, giàu lòng nhiệt huyết, và có sự tu chứng nhất định.

 - Chư Tăng Ni trong khóa An cư này có sự tiến bộ rõ rệt. Sự viễn ly, xả bỏ và không dính mắc tới vật chất được thể hiện rõ nét trong kỳ An cư này.

- Sức khỏe chư Tăng Ni được tốt, và sự tinh tấn trong học Pháp và hành Pháp của hành giả được đại chúng ghi nhận.

  - Tuy vậy, vẫn còn có những bất cập do tập khí cần có thời gian chuyển hóa của hành giả. Đó cũng là quy luật tất yếu của quá trình tiến hóa.

15. Kiểm tra trắc nghiệm và thi diễn giảng

Trong 3 tháng hạ, chư Tăng Ni được Ban Quản chúng tổ chức thi kiểm tra 3 lần trắc nghiệm kiến thức Phật học và nội dung giảng giải của chư Tôn đức. Kết quả cho thấy, các hành giả có kiến thức nền tảng Phật học và ghi nhớ bài vở tại Hạ trường khoảng 85 % từ trung bình trở lên.  

Đồng thời, chư Tôn đức đã tổ chức thực tập diễn giảng qua 9 đề tài chính: Vô thường, Nhị đế dung thông, Tam pháp ấn, Tứ Thánh đế, Ngũ uẩn, Lục độ, Thất Bồ-đề phần, Bát Thánh đạo phần, đề tài tự do. Có 23 vị hành giả đăng ký thuyết giảng, và được Ban Tổ Chức trao giải thưởng cho 3 hạng: 1, 2, 3 và giải khích lệ.

16. Lễ Bế mạc

Bế mạc lúc 14g30 mùng 9 tháng 7 năm Mậu Tuất. Phần 1 là nghi thức hành chánh, có sự tham dự của Hòa thượng Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, HT. Giác Tường, HT. Giác Dũng – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, HT. Đào Như – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cần Thơ; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương;  HT. Thích Như Tước - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, cùng chư Tôn đức BTS tỉnh, BTS PG huyện Tam Bình. Về phía Chính quyền, có ông Nguyễn Văn Hồng Quân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, và các vị đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã.

Buổi lễ diễn ra nghiêm trang qua các phần: Báo cáo của Ban Thư ký, Cảm tưởng của hành giả, Phát thưởng (cho những vị có đạo hạnh và siêng năng công quả, thuyết trình tốt, học thuộc Chơn lý), phát biểu của Chính quyền, Huấn từ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đạo từ của chư Tôn đức HĐCM – HĐTS GHPGVN, cảm tạ. Phần 2 là phần giải chế nội bộ, như Pháp – Luật xưa, vận dụng một phần của truyền thống Khất sĩ, sau lời trình bạch của ĐĐ. Chánh Thư ký là từng đoàn quỳ lên trình bạch nói lời tri ân và cầu sự chỉ lỗi từ chư Tôn đức  Chức sự và đại chúng.

Kính bạch chư Tôn đức,

Qua phần báo cáo sơ lược của chúng con về việc sinh hoạt trong ba tháng của Hạ trường, không thể nào tránh khỏi những điều thiếu sót, ngưỡng mong chư Tôn đức niệm tình lượng thứ. Và chúng con nguyện cầu Tam bảo luôn gia hộ chư Tôn đức thiền đức pháp thể khương an, chúng sanh dễ độ, Phật đạo viên thành.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

XEM VIDEO LỄ MÃN HẠ TẠI ĐÂY

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan