CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tổng kết Trường hạ Tịnh xá Trung Tâm năm 2014

TX-TRUNG TAM

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng trong HĐCM, HĐTS GHPGVN,

Kính bạch chư Tôn đức BTS GHPGVN TP. HCM, Ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ GHPGVN TP. HCM.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, Ban Chức sự Tịnh nghiệp đạo tràng ACKH Tịnh xá Trung Tâm,

Thời gian thắm thoát thoi đưa,

Mới đây ba tháng, thu mưa lại về.

Đại lễ Tự Tứ đã kề,

Chư Tăng giải Hạ tựu tề hôm nay.

Đề cao tinh thần đoàn kết hòa hợp trong Kinh Du Hành thuộc Kinh Trường A Hàm, Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Ngày nào hội chúng Tỳ-kheo còn tụ họp đông đảo với nhau trong niệm đoàn kết, làm việc trong niệm đoàn kết và giải tán trong niệm đoàn kết, thì chúng Tỳ-kheo ấy được cường thịnh không bị suy giảm”. Chứng minh cho lời khẳng định bất hủ này, 70 năm trôi qua kể từ khi Đạo Phật Khất Sĩ hiện diện trong ngôi nhà Phật giáo thế giới cho đến hôm nay, Tăng chúng Hệ phái Khất sĩ luôn hành theo lời dạy của Đức Tổ sư “nên tập sống chung tu học” vẫn duy trì đường hướng tu học và không ngừng phát triển về số lượng Tăng Ni và cơ sở tịnh xá và Phật tử. Trong tinh thần này, và cũng theo truyền thống Phật giáo, sau những tháng ngày chu du hoằng hóa khắp nơi, chư Tăng dừng bước, trụ lại một nơi chuyên tu, bồi dưỡng đạo lực trong ba tháng mùa An cư hàng năm, chư Tăng Khất Sĩ của sáu giáo đoàn đồng về ngôi nhà chung Tịnh xá Trung Tâm để cùng tu học, thúc liễu thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học. Theo kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ năm Giáp Ngọ - 2014 của Giáo hội PGVN và BTS GHPGVN TP. HCM và được sự cho phép của Ban Tôn giáo TP. HCM, điểm An cư Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh cho chư Tăng Hệ phái Khất Sĩ bắt đầu từ ngày 16 tháng 04 âm lịch đến ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Số lượng hành giả: Có 148 vị, trong đó có 4 Hòa thượng, 1 Thượng toạ, 75 Đại đức, và 68 Sa-di.

Ban Chứng minh: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Giác Nhường, HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Giác Lai, HT.Thích Viên Giác.

Ban Chức sự: Thiền chủ: HT. Giác Phúc; Phó Thiền chủ kiêm Giám luật: HT. Giác Giới; Hóa chủ: HT. Giác Toàn; Phó Hóa chủ: HT. Giác Tuệ; Ban Thư ký: TT. Minh Hóa, TT. Minh Lộc và ĐĐ. Giác Hoàng.

Ban Giảng huấn trường Hạ gồm có chư Tôn đức Trung ương Giáo hội: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Minh Chơn, TT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Nhật Từ cùng chư Tôn đức trong Ban Giảng huấn của Hệ phái: HT. Giác Giới, TT. Minh Bửu, TT. Giác Pháp, TT. Giác Nhân, TT. Minh Hóa, TT. Giác Tây, TT. Giác Đăng, ĐĐ. Giác Hoàng.

Ban kiểm soát: Gồm chư Tôn đức Giáo phẩm trong 6 Giáo đoàn luân phiên quang lâm về sinh hoạt, động viên sách tấn, chia sẻ pháp môn hành trì và kinh nghiệm tu học với các hành giả an cư. Giáo đoàn I có: TT. Giác Nguyên (Trụ trì TX. Ngọc Thành – Tân An – Long An), TT. Giác Đăng (Trụ trì TX. Ngọc Trung Tăng – Thốt Nốt), TT. Giác Minh (Trụ trì Chùa Bình Phước – An Giang); Giáo đoàn II: TT. Giác Hạnh (Trụ trì TX. Ngọc Thiền – Đăk Nông); Giáo đoàn III: TT. Giác Phùng (Trụ trì TX. Ngọc Tòng – Nha Trang – Khánh Hòa); Giáo đoàn IV: HT. Giác Hiệp (Trụ trì Tịnh thất An Lạc – Phụng Hiệp – Hậu Giang); Giáo đoàn V: TT. Giác Luyện (Trụ trì TX. Ngọc Mỹ – Cam Ranh – Khánh Hòa), TT. Giác Xuân (Trụ trì TX. Ngọc Triệu – Bình Triệu – TP. HCM); Giáo đoàn VI: TT. Giác Nhuận (TX. Lộc Uyển, Q. 6, TP. HCM).

Ban Quản chúng:TT. Minh Lộc (Trưởng chúng), ĐĐ.Giác Hoàng (Phó chúng), ĐĐ. Giác Thăng (Phó chúng kiêm Kiểm sóat chấp tác), Minh Tân (Kiểm thiền Tỳ-kheo kiêm Kiểm Tăng ra ngoài), ĐĐ. Minh Sang (Điển lễ), ĐĐ. Minh Thiền (Quản chúng tập sự), ĐĐ. Giác Yên (Kiểm soát lớp học), ĐĐ. Giác Thọ (Kiểm soát thọ thực kiểm Phó ban Kiểm soát Chấp tác), ĐĐ. Minh Sơn (Kiểm thiền Sa-di và tụng kinh buổi sáng), ĐĐ. Minh Tịnh và ĐĐ. Minh Luận (Thủ quỹ), TK. Minh Thái (Thư ký), ĐĐ. Minh Tạng (Trưởng chúng 1), ĐĐ. Minh Thanh (Phó chúng 1), ĐĐ. Giác Dung (Trưởng chúng 2), ĐĐ. Giác Tuyền (Phó chúng 2), ĐĐ. Giác Khương (Trưởng chúng 3), TK. Minh Đức (Phó chúng 3).

 

 

Tuần đầu mùa An cư Kiết hạ là khóa Trao đổi kinh nghiệm trụ trì. Bắt đầu từ tuần lễ thứ hai trở đi mọi sinh hoạt tại trường Hạ đi vào nề nếp, mỗi ngày có 3 thời thiền tọa hoặc thiền hành, 2 thời tụng kinh, 2 buổi thọ học Phật pháp: Chơn Lý (HT. Giác Toàn), Giáo dục Phật giáo (HT. Minh Chơn), Trích giảng Kinh Pháp Cú (TT. Bửu Chánh), Trích giảng Kinh tạng Pali (HT. Giác Giới), Thực tập diễn giảng (TT. Giác Pháp), Yếu chỉ Thiền tông Trung Hoa (TT. Minh Bửu), Trích giảng một số pháp yếu trong Đại tạng (TT. Giác Nhân), Cương yếu giới luật (TT. Giác Tây), Tích truyện Pháp Cú (TT. Minh Hóa), Dị Bộ Tông Luân Luận (ĐĐ. Giác Hoàng), một số chuyên đề khác do quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trình bày như: Hạnh Phổ Hiền trong Kinh Pháp Hoa (HT. Thích Trí Quảng), Vấn đề phát triển căn lành (HT. Thiện Nhơn), Tầm quan trọng của Giới luật (HT. Thích Minh Thông), Nghiệp và các khía cạnh của nghiệp (TT. Minh Thành), Lịch sử và tư tưởng Hệ phái Khất Sĩ (ĐĐ. Giác Nhường). Ngoài ra, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đến thăm Hạ trường và chia sẻ về nhận định của ông về tính minh triết và thực tiễn của Đạo Phật trong cuộc sống mà Phật giáo Khất Sĩ là một trong 3 Hệ phái đã góp phần làm nên nền văn hóa Phật Việt.

Để việc sinh hoạt tu học tại đạo tràng được ổn định, Ban Chức sự trường Hạ thiết lập bản nội quy gồm có 8 điều nhằm mục đích giúp hành giả khép mình vào thanh quy thiền môn, giới hạnh thanh tịnh, tấn tu đạo nghiệp, đạo lực đạo tâm tăng trưởng kiên cố.

Song song với việc học và tu, Hạ trường còn tạo điều kiện cho hành giả trình pháp bằng những buổi thực tập diễn giảng do Thượng tọa Giác Pháp làm giáo thọ hướng dẫn, có 20 vị tham gia, với hai vòng thực tập, Ban Tổ chức đã chọn hai vị trao giải nhất và nhì, đó là TK. Giác Hải và Sa-di Minh Bang. Thông qua đó chư Tôn đức tìm ra những vị có năng khiếu trong diễn giảng giáo lý, nhằm định hướng cho quý vị đi trên con đường “Sứ giả Như Lai” trong tương lai.

Trong suốt 3 tháng An cư, hầu hết các hành giả đều tuân thủ nội quy, tập sống trong khuôn khổ giới luật và tu hành tinh tấn.

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa liệt quí vị,

An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật Tăng xưa đã được các thế hệ Tổ Thầy tiếp nối, truyền thừa cho đến ngày nay. Ba tháng tập trung lại một chỗ kiết giới cấm túc an cư, tiến tu đạo nghiệp là thời gian tốt nhất để mỗi hành giả tự kiểm thảo lại chính mình. An cư Kiết hạ cũng là phương pháp củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những ngày tháng dấn thân phụng sự chúng sinh. Trong những tháng ngày cấm túc an cư, hành giả còn học thêm Kinh Luật Luận, chuyên cần hành trì pháp, tập sống chung trong tinh thần lục hòa cộng trụ, hiện thực hóa lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

“Cái sống là phải sống chung.

Cái biết là phải học chung.

Cái linh là phải tu chung”.

Trong thời gian An cư, chúng Tăng có cơ hội trao đổi sẻ chia những kiến giải, kinh nghiệm tu hành, thể hiện tình huynh đệ, tinh thần hòa hợp như nước với sữa, cũng như để hiểu rõ hơn giá trị về lời dạy của Tổ sư. Những lời dạy cao quý ấy như vẫn còn âm hưởng đâu đây hương vị giải thoát với nghĩa lý trác tuyệt, hòa cùng ánh đạo uy nghiêm vang bóng một thời của mặt trời Chánh pháp, thật vô cùng mầu nhiệm sâu xa…

Trong mùa An cư năm nay, trường Hạ Tịnh xá Trung Tâm đã đón tiếp trên 35 phái đoàn do chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử từ BTS GHPGVN TP. HCM, các BTS GHPGVN các quận, huyện, trường Hạ các chùa, tịnh xá tại thành phố và các tỉnh thành đến viếng thăm, cúng dường tịnh tài, phẩm vật, tán thán và khích lệ tinh thần tu học của đại chúng.

Bên cạnh đó, quý Phật tử tại Hạ trường được sự hướng dẫn của Hòa thượng Hóa chủ đã đi cúng dường kinh sách, phẩm vật và tịnh tài đến các Hạ trường trong Thành phố và các Hạ trường của các tỉnh thành như: 24 quận huyện trong TP. HCM như Tổ đình Vạn Thọ (Q.1), Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chùa Hưng Phước, chùa Phước Hòa (Q. 3); Chùa Giác Quang, Chùa Kim Liên (Q. 4); Chùa Tuyền Lâm, Chùa Bồ Đề Lan Nhã (Q. 6); Chùa Long Hoa, Tu viện Định Thành (Q. 7); Ni viện Phước Long (Q. 9); Chùa Vĩnh Phước, Chùa Quảng Đức (Q. 12); Chùa Pháp Võ, Chùa Chơn Giác (Q. Nhà Bè); Chùa Huệ Nghiêm, Chùa Long Thạnh, Chùa Bình An (Q. Bình Tân); Chùa Kim Sơn, Chùa Phổ Quang (Q. Phú Nhuận); Chùa Phổ Quang, TX. Ngọc Phú (Q. Tân Bình); TX. Ngọc Phương, Chùa Già Lam, Chùa Huỳnh Kim (Q. Gò Vấp); Chùa Bát Nhã, Chùa Vạn Hạnh, Chùa Dược Sư, Chùa Phổ Đà (Q. Bình Thạnh); Chùa Vạn Đức, Chùa Ưu Đàm, Chùa Từ Quang (Q. Thủ Đức); Chùa Phước Lâm (H. Củ Chi); Chùa Tường Vân, Chùa Liên Hoa (Q. Bình Chánh). Không những thế, Hòa thượng còn chỉ đạo chư Tăng và Phật tử Hạ trường đi cúng dường các tỉnh thành lân cận như: Chùa Long Hoa, Chùa Hòa Bình, Chùa Thiên Khánh (Long An); Tổ đình Sắc Tứ, Chùa Phật Ấn, Chùa Phổ Đức, Chùa Vĩnh Tràng, Chùa Thiên Phước, Chùa Thiên Châu, TX. Ngọc Tâm, Chùa Kim Cang (TP. Mỹ Tho); Chùa Linh Nguyên, Chùa Long Thành (Long An); Trường Trung Cấp Phật Học – Tăng, Trường Trung Cấp Phật Học – Ni, Chùa Phước Lộc Thọ, Thiền viện Thường Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu, Thiền viện Viên Chiếu (Đồng Nai); Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Chùa Huê Lâm, Thiền viện Phổ Chiếu, Thiền viện Huệ Chiếu, Chìa Kiều Đàm, TX. Ngọc Thạnh, TX. Ngọc Giác, TX. Ngọc Sơn Dinh, Tổ đình Thiên Thai – Tăng, Tổ đình Thiên Thai – Ni (Bà Rịa - Vũng Tàu)… Hòa thượng còn gởi kinh sách cúng dường đến các Hạ trường tỉnh Cao nguyên, miền Tây sông nước và miền Bắc xa xôi.

Nhìn chung, với sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, các bậc Giáo thọ, Giảng sư, các cấp lãnh đạo chính quyền cùng toàn thể chư vị tín tâm Phật tử, chư hành giả đã có ba tháng An cư an lạc và đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong tu học.

 

Đối với hành giả an cư, từ nội quy An cư Kiết hạ đến thời khóa biểu hằng ngày cũng như tham dự các buổi học Kinh Luật Luận đều được thực hiện một cách nghiêm túc. Nhằm khích lệ sự tinh tấn tu học của Hạ trường, đại chúng đã nhất trí thông qua 12 vị được ghi nhận là hoàn thành tốt mọi công tác được giao và tinh tấn trong mọi lúc, gồm TK. Minh Tín, TK. Minh Kính, TK. Minh Vạn, TK. Huệ Thành, TK. Minh Đặng, TK. Minh Hành, SD. Minh Tánh, SD. Minh Viên, SD. Giác Minh Tịnh, SD. Minh Sĩ, SD. Minh Dương, SD. Minh Mạnh 5.  

Kinh nghiệm trong ba tháng nỗ lực tu tập, nghiêm trì giới luật, hành trì phạm hạnh sẽ là hành trang cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của chư hành giả.Mùa An cư sắp đi qua, trong lòng mọi hành giả như còn vương vấn hương vị của những ngày tinh tấn tu học, hương vị của giáo pháp nhiệm mầu, hương vị của đạo quả giác ngộ giải thoát.

An cư kiết hạ hàng năm,

Trung Tâm Tịnh xá khai tâm đạo tràng.

Chư Tôn giáo phẩm các hàng,

Truyền trao giáo pháp mở mang đạo lành.

Chư Tăng câu hội học hành,

Một trăm bốn tám hiệp thành đại Tăng.

Sáng chiều nghe pháp chân nhân,

Cộng thêm sớm tối quán thân… tham thiền.

Tam vô lậu học cần chuyên,

Y theo thời khóa chí nguyền Vô Sanh.

Thoát phiền não, tu hạnh lành,

Như Lai, Bồ-tát đồng hành chẳng sai”.

Kính bạch chư Tôn đức,

Thay lời Ban Thư ký Hạ trường, chúng con kính trình đôi nét đại cương chương trình tu học của Hạ trường TX. Trung Tâm PL. 2558 - DL. 2014, để quý chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN TP. HCM, quận Bình Thạnh, Giáo phẩm Hệ phái, các Giáo đoàn, tường tri chứng minh.

Thành kính cảm niệm tri ân và cầu chúc quí Ngài thọ mạng miên trường, phẩm hạnh cao quí, diệu hạnh viên mãn, đạo nghiệp viên thành.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan