CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo trường hạ Ngọc Điểm 2017

An cư kiết hạ là truyền thống tu học được Phật chế từ ngàn xưa, giúp cho chư Tăng Ni dừng chân tu tập trong ba tháng mùa mưa, để thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức. Cũng trong ý nghĩa này, Tịnh xá Ngọc Điểm là điểm An cư kiết hạ của chư Ni Phân đoàn 1 trực thuộc chư Tăng Giáo đoàn IV, tọa lạc tại số 28/1A Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Đây là ngôi tịnh xá Tăng do Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên xây dựng năm 1967. Đến năm 1975 chư Tăng giao lại cho cố Ni trưởng Ngân Liên, Trưởng Phân đoàn 1, là đệ tử Ni thứ 5 của Tổ sư Minh Đăng Quang trông coi và phát triển. Trải qua bao mùa mưa nắng, Tịnh xá Ngọc Điểm đã được mở khóa An cư đầu tiên vào năm 2016.

NgocDiem

Năm nay 2017, được sự cho phép của GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn, Tịnh xá Ngọc Điểm tổ chức khóa An cư lần 2 với số lượng chư Ni Phân đoàn 1 tham gia là 49 vị, trong đó 40 vị nội thiền và 09 vị ngoại thiền, gồm 2 Ni trưởng, 2 Ni sư, 32 Sư cô, 5 Thức-xoa, 6 Sa-di-ni, 2 Tập sự.

Ban Tổ chức được hình thành với cơ cấu tổ chức như sau:

I. BAN CHỨNG MINH: 1) HT. Giác Toàn, 2) HT. Thích Thiện Minh, 3) HT. Thích Minh Chơn, 4) HT. Thích Chơn Ý, 5) TT. Thích Chân Tính.

II. BAN TỔ CHỨC: Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Hóc Môn

III. BAN CHỨC SỰ:

-        Thiền chủ : Ni trưởng Thông Liên; Phó Thiền chủ: Ni trưởng Thắng Liên.

-        Hoá chủ : Ni sư Liêm Liên.

-        Trưởng chúng kiêm Giám luật : Sư cô Dũng Liên.

-        Tri sự : Sư cô Chánh Liên, Sư cô Liễu Minh

-        Thư ký : Sư cô Gương Liên (TC), Sư cô Minh Liên (HC).

-        Thủ quỹ : Sư cô Chánh Liên.

IV. BAN GIẢNG HUẤN

1. HT. Minh Bửu (Thiền Trung Hoa), 2. HT. Giác Pháp (Qui Sơn Cảnh Sách), 3. TT. Quảng Thiện (Chuyên đề), 4. TT. Minh Thanh (Kinh Bát Đại Nhân Giác), 5. ĐĐ. Giác Hoàng (Kinh Trung Bộ), 6. NS. Tín Liên (Kinh Pháp Cú), 7. Ni sư Tuệ Liên (Phát Bồ Đề Tâm Văn), 8. Sư cô Tâm Tâm (Vi Diệu Pháp).

V. VỀ NỘI DUNG TU HỌC

Hiện nay, tuy đời sống kinh tế khó khăn, quý Phật tử vẫn hướng về ngôi Tam bảo, nhiệt tâm ủng hộ chư Ni an tâm tu học; bên cạnh đó, Ni chúng còn được chư Tôn đức trong Hệ phái và Ban Trị sự Phật giáo huyện quan tâm, hướng dẫn Phật tử đến cúng dường trường Hạ. Ngoài ra, những chùa và tịnh xá trong và ngoài thành phố như Chùa Giác Nguyên, Chùa Phổ Độ, TX. Ngọc Phương, TX. Ngọc Bình, TX. Ngọc Điền, TX. Ngọc Ban, TX. Ngọc Minh, TX. Ngọc Văn, TX. Ngọc Diệp, TX. Ngọc Phú… đều hướng dẫn Phật tử về cúng dường, trợ duyên cho chư hành giả An cư ổn định trong đời sống tu tập.

Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Điểm cũng phát tâm chia phiên nấu sớt bát để chư Ni có thời gian tu học.

Về Y tế: Sư cô y tế có chuẩn bị đầy đủ thuốc men nhưng vì thời tiết thay đổi nên một số chư Ni bị cảm, ho, sốt nhiều ngày. Tuy vậy, Ban Y tế cũng kịp thời chuyền dịch và chích thuốc khi cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho đại chúng.


NgocDiem 3

VI. VỀ ĐỜI SỐNG                                                

Hiện nay, tuy đời sống kinh tế khó khăn, quý Phật tử vẫn hướng về ngôi Tam bảo, nhiệt tâm ủng hộ chư Ni an tâm tu học; bên cạnh đó, Ni chúng còn được chư Tôn đức trong Hệ phái và Ban Trị sự Phật giáo huyện quan tâm, hướng dẫn Phật tử đến cúng dường trường Hạ. Ngoài ra, những chùa và tịnh xá trong và ngoài thành phố như Chùa Giác Nguyên, Chùa Phổ Độ, TX. Ngọc Phương, TX. Ngọc Bình, TX. Ngọc Điền, TX. Ngọc Ban, TX. Ngọc Minh, TX. Ngọc Văn, TX. Ngọc Diệp, TX. Ngọc Phú… đều hướng dẫn Phật tử về cúng dường, trợ duyên cho chư hành giả An cư ổn định trong đời sống tu tập.

Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Điểm cũng phát tâm chia phiên nấu sớt bát để chư Ni có thời gian tu học.

Về Y tế: Sư cô y tế có chuẩn bị đầy đủ thuốc men nhưng vì thời tiết thay đổi nên một số chư Ni bị cảm, ho, sốt nhiều ngày. Tuy vậy, Ban Y tế cũng kịp thời chuyền dịch và chích thuốc khi cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho đại chúng.


VII. NHẬN XÉT

Nhìn chung, trường Hạ Tịnh xá Ngọc Điểm tuy mới thành lập, vị thế nơi hẻo lánh, cơ sở vật chất còn thiếu kém, nhưng với sự nỗ lực của Ban Chức sự, mỗi hành giả đều phấn đấu làm tròn trách nhiệm của mình trong ba tháng An cư. Các hành giả tinh tấn thúc liễm thân tâm, trau dồi phạm hạnh bằng cách nép mình trong khuôn khổ giới luật, tinh cần tu học để báo đáp ơn đức của Tổ Thầy và đàn-na tín thí hộ trì, tiếp bước chư Tôn đức làm lợi lạc quần sanh, đền đáp Tứ ân trong muôn một.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan