CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo về Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú

Tịnh xá Ngọc Phú tọa lạc tại 64, đường Ni sư Huỳnh Liên, phường 10, Q. Tân Bình, TP. HCM do cố Ni trưởng Trí Liên khai lập, sau đó giao cho cố Ni trưởng Thinh Liên trụ trì. Năm 1997, cố Ni trưởng phát tâm nhận học Ni các nơi về ở ăn học và thành lập trường Hạ cho chư Ni phân đoàn 1 và 2 sinh hoạt tu học trong mùa An cư cho đến nay.

Tịnh xá Ngọc Phú trở thành điểm an cư thứ hai cho Ni giới Khất Sĩ tại TP. HCM sau Tịnh xá Ngọc Phương. Số lượng chư Ni Khất Sĩ tại TP. HCM và các tỉnh về trường Hạ Ngọc Phú mỗi năm mỗi tăng. Ban Chức sự ở đây cũng sắp xếp chương trình tu học để các hành giả về an cư đạt hiệu quả hơn. Năm nay, tổng số hành giả an cư là 101 vị (gồm: 4 Ni trưởng, 6 Ni sư, 55 Tỳ-kheo-ni, 10 Thức-xoa, 16 Sa-di-ni, 10 tập sự), trong đó có 89 vị chuyên tu cấm túc và 12 vị xin được phép đi lại để tiện sinh hoạt với các ngôi tịnh xá.

Khóa an cư được hình thành với cơ cấu tổ chức như sau:

Ban Chứng minh: 1) HT. Giác Tường, 2) HT. Giác Phúc, 3) HT. Giác Giới, 4) HT. Giác Toàn, 5) NT. Tràng Liên, 6) NT. Ngoạt Liên. Ban Tổ chức: Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình. Ban Giảng huấn: 1. HT. Giác Giới (Kinh tạng Pali), 2. HT. Giác Toàn (Chơn Lý), 3. HT. Như Tín (Kinh Kim Cang), 4. TT. Giác Nhân (Kinh A Hàm), 5. TT. Giác Pháp (Hướng dẫn thực tập diễn giảng), 6. TT. Đạt Đức (Đạo đức người xuất gia), 7. TT. Thiện Quý (Quản lý tự viện), 8. ĐĐ. Giác Hoàng (Dị Bộ Tông Luân Luận), 9. NS. Tín Liên (Tương Ưng Bộ Kinh), SC. Tâm Tâm (Kinh Pháp Cú). Ban Chức sự: 1) Thiền chủ: NT. Đồng Liên, 2) Phó Thiền chủ: NT. Lan Liên và NT. Khoa Liên, 3) Hóa chủ: NT. Vạn Liên, 4) Phó Hóa chủ: NS. Chiếu Liên, 5) Giám luật: NS. Ánh Liên, 6) Phó Giám luật: NS. Hạnh Liên, 7) Thủ quỹ: NS. An Liên, 8) Thư ký: SC. Minh Liên, 9) Phó Thư ký: SC. Giác Liên.

Thời khóa tu học: Y theo trú dạ lục thời thiền môn quy củ của Hệ phái.

Như thường lệ hằng năm, Ban Chức sự trường Hạ đều thỉnh NT. Tràng Liên và NT. Ngoạt Liên về chứng minh và giáo giới cho chư Ni An cư vào 2 ngày Bố-tát mỗi tháng.

Đặc biệt, Ni chúng trường Hạ được diễm phúc cung đón HT. Thích Minh Thông, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. HCM thay mặt Thành hội đến thăm và sách tấn cho hành giả an cư.

Dưới sự hướng dẫn của Ban Chức sự, Ni chúng luôn tích cực trong mọi công tác được giao, sống trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, nỗ lực tinh cần tu học, khép mình trong giới pháp, trau giồi và phát triển trí tuệ.

Về phương diện đời sống: Mặc dầu tình hình kinh tế hiện nay đang gặp khó khăn, với số lượng chư Ni tu học lại khá đông, nhưng được sự quan tâm của chư Tôn đức trong Giáo hội và Hệ phái nên Ni chúng cũng ổn định trong tu học và sinh hoạt. Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Phú được các phái đoàn do chư Tôn đức các chùa, tịnh xá… trong thành phố và các tỉnh hướng dẫn Phật tử đến viếng thăm và cúng dường nên sinh hoạt tiện nghi tương đối đầy đủ. Ban Y tế có đầy đủ thuốc men để chăm lo cho sức khỏe chư Ni.

Nhìn chung, trường Hạ Tịnh xá Ngọc Phú dưới sự chỉ đạo của chư Tôn đức Thành hội và Hệ phái đã đi vào nề nếp tu học theo khuôn khổ giới luật, tu học tinh tấn, tiếp bước Tổ Thầy làm sáng đạo đẹp đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan